Čtvrtek, 28. ledna, 2021

Evropský parlament schválil obchodní a investiční dohodu EU s Vietnamem

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Evropský parlament ve středu schválil dohodu o volném obchodu mezi EU a Vietnamem. Podle poslanců jde o nejmodernější a nejambicióznější obchodní dohodu Unie s rozvojovou zemí.


Europoslanci vyslovili souhlas s dohodou o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou poměrem hlasů 401 (pro): 192 (proti): 40 (zdrželo se hlasování). Parlament zároveň v souvisejícím nelegislativním usnesení schváleném poměrem hlasů 416 (pro): 187 (proti): 44 (zdrželo se hlasování) zdůraznil, že jde o nejmodernější, nejkomplexnější a nejambicióznější dohodu, jaká byla dosud uzavřena mezi EU na jedné straně a rozvojovou zemí na straně druhé.

Zákonodárci si od dohody slibují zpřísnění norem a pravidel v jihovýchodní Asii, které by se tak přiblížili k standardům v EU. Dohodu zároveň považují za další krok na cestě k volnému obchodu s celým regionem.

„Jsem velmi ráda, že součástí dohody je také možnost jejího pozastavení, pokud by docházelo k porušování lidských práv, dává nám do rukou možnost, jak vést dialog s oficiálními představiteli Vietnamu, jak prosazovat naše hodnoty i standardy. Vedle lidskoprávních otázek jsou to i další aspekty, které EU považuje za zásadní, jako například dodržování cílů Pařížské klimatické dohody nebo podpora společenské odpovědnosti podniků,“ uvedla k dohodě česká europoslankyně a místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová. Podle ní nezávislé studie ukazují, že lze očekávat úspory na clech až 575 mil. Kč a eliminaci dalších nákladů v hodnotě až 330 mil. Kč. Tj. celkem na clech a netarifních překážkách hovoříme o úspoře ve výši zhruba 900 mil. Kč. „Navíc jsou už vidět první výsledky, například v červnu Vietnam ratifikoval Konvenci č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat, jejíž absence mu byla dlouhodobě vyčítána. Věřím, že dalších pozitivních výsledků se ještě dočkáme,“ říká Dita Charanzová.

Usnesení zdůrazňuje, že dohoda je jasným signálem ve prospěch volného, ​​spravedlivého a vzájemného obchodu v časech sílících protekcionistických tendencí a zpochybňování pravidel.

Odstranění cel a ochrana tradičních výrobků EU

Dohoda o volném obchodu by měla v průběhu deseti let odstranit téměř všechna cla mezi Vietnamem a EU, včetně cel na hlavní exportní zboží Unie: stroje, automobily a chemické produkty. Vztahuje se také na služby, například v oblasti bankovnictví, námořní dopravy či pošty, kde budou mít podniky z EU lepší přístup na vietnamský trh.

Evropské firmy se budou moci ucházet i o veřejné zakázky vyhlašované vietnamskou vládou či některými městy včetně Hanoje. Dohoda také poskytuje ochranu sto šedesáti devíti tradičním evropským výrobkům ve Vietnamu.

Ochrana životního prostředí a zaměstnaneckých práv

Dohoda má také podporovat ochranu životního prostředí a pokrok, kterého Vietnam dosáhl v sociálních otázkách včetně pracovních práv zaměstnanců. Pro Vietnam představuje závazek ve vztahu k uplatňování Pařížské dohody o klimatu.

Vietnam se na základě tlaku Evropského parlamentu zavázal ratifikovat dvě úmluvy Mezinárodní organizace práce: do roku 2020 by se země měla přihlásit k úmluvě o odstranění nucené práce a do roku 2023 k úmluvě o svobodě sdružování související s odbory.

Platnost obchodní dohody bude možné v případě porušování lidských práv pozastavit. Podrobnější informace o jejím obsahu jsou k dispozici zde.

Řešení sporů mezi společnostmi a státem

Parlament také poměrem hlasů 407 (pro): 188 (proti): 53 (zdrželo se hlasování) podpořil uzavření dohody o ochraně investic. Ta počítá s vytvořením systému řešení sporů mezi podniky a státem, který bude založen na nezávislých soudcích. Poslanci následně poměrem hlasů 406 (pro): 184 (proti): 58 (zdrželo se hlasování) přijali k investiční dohodě samostatné nelegislativní usnesení.

„Schválené nejmodernější dohody představují pro EU jedinečnou příležitost stát se geopolitickým hráčem, který bude chránit mnohostranný obchod, odmítat protekcionismus a zvyšovat pracovní, environmentální a lidskoprávní standardy na celém světě. Tyto dohody zvýší prosperitu, vytvoří nová a lépe placená pracovní místa, sníží výdaje velkých i malých společností a přinesou jim lepší přístup na vzájemné trhy,“ uvedl zpravodaj Geert Bourgeois (ECR, BE). Celý jeho projev na plénu je k dispozici zde.

„Z historie můžeme prokázat, že izolace nepomáhá změnám. Parlament proto hlasoval pro tuto obchodní dohodu s Vietnamem. Dohoda posiluje roli EU ve Vietnamu a v celém regionu a zajišťuje, že náš hlas bude mít větší váhu než dříve. Toto je obzvláště důležité v otázkách, na kterých se neshodujeme, například o úloze svobodného tisku nebo politických svobodách. Rozšiřujeme také manévrovací prostor pro občanskou společnost. Naším úkolem bude nyní zajistit, aby byla dohoda převedena do praxe,“ uvedl v debatě na plénu předseda Výboru EP pro zahraniční obchod (INTA) Bernd Lange (S&D, DE). Celý jeho projev je k dispozici zde.

Další postup

Po souhlasu Evropského parlamentu uzavře dohodu o volném obchodu formálně Rada (ministrů) EU. Aby mohla vstoupit v platnost, musí se EU a Vietnam vzájemně informovat o ukončení ratifikačního procesu.

Dohoda o ochraně investic si kromě souhlasu EP vyžaduje i ratifikaci národními parlamenty jednotlivých členských států EU.

Celý text dohody je k dispozici v databází Evropského parlamentu -> zde

-red-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter