Evropské úřady přijaly vloni díky společné databázi nebezpečných výrobků rekordní počet protiopatření. Nejčastěji se týkají hraček

Jedna z nahlášených hraček s rizikovým obsahem ftalátů. Foto: Ministerstvo zdravotnictví

Přes 2.200 oznámení do společné evropské databáze nebezpečných výrobků Rapex vedlo v loňském roce k přijetí rekordního počtu téměř 4.500 protiopatření, tedy především stažení rizikového předmětu z trhu nebo z oběhu. Uvádí to Evropská komise ve své nové zprávě o fungování systému Rapex v roce 2019. Varování se nejčastěji týkají hraček – v Evropě je to jedna třetina všech oznámení, v rámci České republiky dokonce polovina.

V loňském roce přijaly evropské státy rekordní počet opatření v reakci na hlášení svých kontrolních orgánů o výrobcích, které mohou závažným způsobem ohrozit zdraví či bezpečnost svých uživatelů. Vyplývá to z nové zprávy o systému včasného varování Rapex, kterou zveřejnila Evropská komise v úterý. Celkem třicet jedna evropských zemí (členské státy EU, Velká Británie, Norsko, Island a Lichtenštejnsko) zapojených do systému si vyměnilo 2.243 varování, na jejichž základě přijaly 4.477 opatření. To představuje nárůst o 10 procent oproti předchozímu roku a o 63 procent od roku 2015. Na základě těchto opatření například distributoři a maloobchodníci stáhli z trhu nebo zničili výrobky dříve, než se dostaly ke spotřebitelům, nebo stáhli nebezpečné výrobky od jejich uživatelů.

„Jak je patrné ze zprávy za rok 2019, práce prováděná v oblasti ochrany spotřebitelů před nebezpečnými výrobky a před jejich případným poškozením dosahuje rekordní úrovně,“ komentoval výsledky evropský komisař pro spravedlnost Didier Reynders, který za systém odpovídá.  „Rapex je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu, čímž zajišťuje nepřetržitý tok informací a bezpečnost našeho jednotného trhu,“ dodal komisař.

Podle zprávy patřily mezi nejčastěji oznamované kategorie výrobků hračky (29 procent všech oznámení), po nichž následovala motorová vozidla (23 procent) a elektrická zařízení a vybavení (8 procent). Vysoký počet varování se týkal také kosmetiky, oděvů a módních výrobků nebo výrobků pro péči o děti a dětské potřeby.

Nejvíce nahlášených rizik souviselo s produkty, které mohou způsobit zranění (27 procent) jako jsou zlomeniny nebo otřes mozku. Druhým nejčastěji nahlašovaným rizikem byly chemické složení výrobků (23 procent), poté následovalo nebezpečí udušení pro děti (13 procent).

Obr: Přehled počtu oznámení o rizikovém výrobku odeslaných jednotlivými členskými státy EU v roce 2019. Zdroj: Zpráva o činnosti Safety Gate – Rapex za rok 2019, Ministerstvo průmyslu a obchodu

V letošním roce Evropská komise spolupracuje s členskými státy na dalším rozšíření testovaných výrobků. „Od konce minulého roku jich bylo prostřednictvím našeho systému nahlášeno dalších sedmdesát pět,“ pokračuje komisař. Letos se totiž objevila řada nových varování, která nejsou ve zprávě za rok 2019 uvedena, a to v souvislosti s vypuknutím pandemie covid-19. Do 1. července bylo například zaregistrováno 63 varování týkajících se roušek, tři varování týkající se ochranných oděvů, tři varování týkající se dezinfekčních přípravků na ruce a tři varování v souvislosti se sterilizačními UV lampami.

V Česku se polovina hlášení týká hraček

V roce 2019 odeslala Česká republika, konkrétně ministerstvo průmyslu a obchodu, Evropské komisi 75 oznámení a 16 protiopatření. Podobně jako v EU se nejvíce oznámení stejně jako v předchozích letech týkalo hraček (celkem 37). Především se jednalo o plastové, v menší míře plyšové, hračky (panenky, zvířátka), třináct případů se týkalo hraček na knoflíkové baterie. Přibližně jedna čtvrtina oznámení spadala do kategorie kosmetických přípravků (především parfémy, dále dva přípravky na podporu růstu řas a jeden krém pro děti), z jedné pětiny pak elektrická zařízení. Ve čtyřech z pěti nahlášených případů v kategorii „chemické výrobky“ se varování týkalo tekuté náplně do elektronických cigaret.

Nejčastějším důvodem oznámení bylo chemické riziko, a to v 46 oznámených případech. Ve většině případů se jednalo o překročení povoleného limitu pro obsah ftalátů u hraček, v případě kosmetických přípravků bylo důvodem pro oznámení zjištění přítomnosti látek s prokazatelným alergenním potenciálem, jejichž přítomnost nebyla uvedena na seznamu ingrediencí. Mezi chemické riziko byly zařazeny i výrobky, zejména hračky, používající knoflíkové baterie, k nimž nebyl dostatečně zamezen přístup a hrozilo tak jejich spolknutí malými dětmi. Zachycená elektrická zařízení byla hodnocena jako riziková kvůli hrozbě úrazu elektrickým proudem.

Graf: Přehled oznámení odeslaných z ČR za období 2015 – 2019 podle druhu výrobků. Zdroj: Zpráva o činnosti Safety Gate – Rapex za rok 2019, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvu průmyslu a obchodu hlásí do Rapexu nálezy nebezpečných výrobků nejen Česká obchodní inspekce, ale také ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice nebo Česká inspekce životního prostředí.

Společné evropské testy

Evropská komise rovněž zveřejnila výsledky společného testování bezpečnosti u celkem 652 výrobků, které vybraly samy členské státy (za ČR se účastnila Česká obchodní inspekce) a nechaly otestovat s finančním přispěním Evropské komise v certifikovaných evropských laboratořích. Jednalo se o osobní dopravní prostředky (elektrokola, koloběžky, hoverboardy), hračky s měkkou výplní, nabíječky, baterie, dětské cyklosedačky a slizové hračky. Právním předpisům EU v oblasti bezpečnosti neodpovídalo 38 procent všech testovaných výrobků. U zhruba jedné desetiny výrobků se zjistilo závažné riziko pro spotřebitele. Například všechny testované cyklosedačky představovaly určitý druh rizika, pouze však u osmi procent z nich se jednalo o závažné riziko. Nejvyšší míru závažného rizika vykazovaly opět hračky (68 procent), zatímco u baterií to bylo jen jedno procento. I v rámci tohoto testování byly výrobky se závažným rizikem nahlášeny do systému Rapex, aby se zabránilo jejich šíření na evropském trhu.

Stránky systému Rapex jsou veřejně přístupné a lze na nich sledovat týdenní aktualizace varování zasílaných členskými státy. V případě vysoké závažnosti je možné některá varování zpracovat ihned, jako tomu například bylo u varování ohledně nevyhovujících roušek v dubnu 2020. Své výrobky, které se po uvedení na trh ukázaly jako nebezpečné, mohou prostřednictvím speciální sekce hlásit i samotné firmy. Evropská komise v této souvislosti spolupracuje i s velkými internetovými obchody jako Alibaba, Amazon, eBay nebo Wish.com, které se zavázaly spolupracovat při odstraňování nebezpečných výrobků ze svých stránek.

-sed-