Pondělí, 24. ledna, 2022

Evropa chce zdanit emise z dopravy a vytápění. Chudým náklady obratem uhradí dotací

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Evropská unie plánuje od roku 2025 spustit Sociální klimatický fond, který bude přispívat domácnostem a drobným podnikatelům na rostoucí náklady za paliva a energie. Celková výše dotací může v letech 2025 až 2032 dosáhnout 72 miliard eur, z toho 1,74 miliardy je určeno pro příjemce v České republice.

Evropská komise zveřejnila k připomínkování balík návrhů, známých pod označením Fit for 55. Ten stanovil závazné snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent do roku 2030 a klimatickou neutralitu Evropské unie k roku 2050. Návrh, který se redakci Ekonomického deníku podařilo získat, je nyní v připomínkovém řízení, kterého se mohou účastnit i zájemci z České republiky.

Aby EU cíle dosáhla, plánuje zavést zpoplatnění emisí z dopravy a vytápění. „Avšak navýšení ceny fosilních paliv bude mít významné sociální a distribuční dopady, které mohou neúměrně zasáhnout zranitelné domácnosti, mikropodniky a uživatele dopravy, kteří vydávají větší část svých příjmů za energie a dopravu a kteří v některých regionech nemají přístup k alternativním, cenově dostupným řešením v oblasti mobility a dopravy,“ přiznávají autoři textu.

Zpoplatnění emisí formou povolenek dnes postihuje pouze velké spalovací zdroje – uhelné či plynové elektrárny, teplárny a těžký průmysl. Od roku 2026 by měly za vypouštěné emise platit i menší emitenty. Tedy každý, kdo má doma kotel na uhlí či plyn nebo jezdí autem na benzin či naftu. Výrazné zdražení energií a paliv pocítí většina domácností. Aby to bylo sociálně únosné, přichází Evropská komise s návrhem na finanční pomoc lidem i podnikatelům, kterým by skokový růst nákladů způsobil existenční potíže.

Dopravci jsou velmi citliví na to, co přichází z Bruselu. Deklarace některých cílů a jejich podání směrem k silničním dopravcům totiž často tomuto oboru nedávají žádnou budoucnost a výrazně omezují jejich prostor. Foto: Pixabay

Během let 2025 až 2032 by měl Sociální klimatický fond disponovat částkou 72,2 miliardy korun. Tato částka odpovídá 25 procentům očekávaných příjmů ze začlenění budov a silniční dopravy do systému zpoplatněných emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů. Podpora bude k dispozici již v roce 2025, tedy o rok dříve, než začnou domácnosti a firmy platit za emise z vytápění a silniční dopravy.

Rozdělení fondu mezi členské země závisí na počtu obyvatel, ekonomické síle země, podílu chudých domácností i na emisích při vytápění budov. Podle navrženého klíče by nejvíc peněz (17,6 procenta) mělo čerpat Polsko, za ním následuje Francie, Itálie a Španělsko (zhruba po 11 procentech). Členské státy by měly financovat přinejmenším 50 procent celkových nákladů sociálních plánů pro klimatická opatření.

Evropská komise představila větší balík opatření. Ekonomický deník v pátek informoval o záměru podpořit vznik komplexní sítě dobíjecí a čerpací infrastruktury pro vozidla s alternativními pohony. Tvrdí, že zejména na trhu s osobními automobily bude většina spotřebitelů ochotna přejít na vozidla s nulovými či nízkými emisemi až ve chvíli, kdy bude jasné, že je budou mít kde nabíjet.

S návrhy Evropské komise z balíku Fit for 55 mají problém zástupci českých průmyslových asociací. Jejich přijetí by totiž zvedlo přímé i nepřímé náklady výrobních podniků natolik, že by se rychle staly nekonkurenceschopnými. Již dnes jim působí velké starosti cena emisní povolenky okolo 60 eur za tunu oxidu uhličitého. Vzhledem k vysokému zastoupení těžkého průmyslu by dopad klimatického balíčku na českou ekonomiku byl vyšší než v dalších zemích EU.

David Tramba

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter