Středa, 25. května, 2022

Eurodotace pro firmy prošly posouzením na MŽP. Podmínky omezí boom zelené energetiky

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo životního prostředí schválilo návrh konceptu Operačního programu Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost pro období let 2021 až 2027. Program prošel z hlediska dopadu na životní prostředí v Česku, ministerstvo si nicméně stanovilo několik podmínek pro souhlasné stanovisko.

Různé koncepce a strategie musejí v Česku projít – podobně jako konkrétní investiční záměry v řízení EIA – posouzením dopadu na životní prostředí. Tento proces je známý pod zkratkou SEA. Posuzování Operačního programu Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OP TAK) zabralo celkem 17 měsíců.

Souhlasné stanovisko má celkem 26 podmínek, mnohé z nich se týkají investic v energetice. Podpora výstavby nebo obnovy malých vodních elektráren, která by vedla ke vzniku příčné překážky na vodním toku, bude nepřípustná. Podpora výstavby větrných elektráren nebude možná ve zvláště chráněných územích a přírodních parcích, ale také ve vzdálenosti až 5 kilometrů od hnízdišť velkých dravců či netopýrů či na migračních trasách ptáků.

Další podmínky se týkají spalování biomasy, kde má být podmínkou pro přidělení dotace prokázání zajištění udržitelnosti dodávky biomasy z lokálních zdrojů. Stát by též neměl nepodporovat energetické zdroje, jejichž výstavba zhorší imisní situaci v lokalitě. Zařízení na výrobu bioplynu mají být v dostatečné vzdálenosti od obydlí tak, aby nedocházelo k překračování limitů pro hluk.

Programový dokument Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období 2021-2027 schválila vláda na počátku října. Cílem OP TAK je zvýšit přidanou hodnotu a produktivitu malých a středních podniků a podpořit rozvoj nových inovativních firem a usnadnění přechodu k ekologicky udržitelné a digitální ekonomice. Na jednotlivé aktivity je připraveno zhruba 80 miliard korun z evropských fondů.

Žádat o podporu z programu budou moci firmy z celé ČR s výjimkou projektů realizovaných na území Prahy. Novinkou je rozdělení ostatních krajů na přechodové (například Středočeský, Plzeňský a Jihomoravský) a méně rozvinuté (Moravskoslezský, Olomoucký, Ústecký atd.). Druhá jmenovaná skupina bude při čerpání dotačních peněz zvýhodněna.

David Tramba

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter