EU postaví osm superpočítačů světové úrovně, jeden z nich v Ostravě

Superpočítač. Foto: Pixabay.com

Osm evropských měst získá prvních osm evropských vysoce výkonných počítačů. Tato superpočítačová střediska budou podporovat evropské výzkumné pracovníky, podniky i průmysl ve vývoji nových aplikací v celé řadě oblastí, jako jsou například léčiva či nové materiály, které lze použít při omezování dopadu klimatických změn. Jeden z těchto osmi superpočítačů postaví v Ostravě.

Jedním ze současných prioritních cílů Evropské unie je vytvořit z Evropy celosvětově významný region se superpočítačovou kapacitou. V této souvislosti Evropská komise oznámila své rozhodnutí, kam umístí osm vysoce výkonných počítačů, které vyvíjí v rámci Evropského společného podniku pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC). Jeden z těchto osmi superpočítačů bude v národním superpočítačovém centru IT4Innovations při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. „Náš projekt IT4Innovations centrum pro evropskou vědu a průmysl získal od hodnotící komise ze 100 možných plných 95 bodů, čímž se umístil na prvním místě,“ uvedla v tiskovém prohlášení mluvčí centra Zuzana Červenková.

IT4Innovations již provozuje dva superpočítače: Anselm instalovaný v roce 2013, který bude letos nahrazen osmkrát výkonnějším systémem, a Salomon instalovaný v roce 2015. Od letošního roku pak přibude také speciální systém pro výpočty umělé inteligence.

Mezi nejlepšími deseti v Evropě

Tento petascale superpočítačový systém se svými parametry zařadí mezi nevýkonnější superpočítače v Evropě.  Podle Červenkové by aktuálně zaujal 21. místo na světě a 6. místo v Evropě:  „V době jeho instalace v příštím roce se očekává, že bude náležet mezi 50 nejvýkonnějších superpočítačů na světě a v Evropě bude zaujímat místo v první desítce.  Systém je navržený tak, aby uceleně pokryl uživatelské požadavky při řešení komplexních vědeckých i průmyslových problémů zahrnujících klasické numerické simulace i rozsáhlé datové analýzy nebo využití umělé inteligence“.

Investiční náklady na pořízení systému dosáhnou celkové výše 15 milionů eur (přes 384 milionů Kč), z čehož 35 % nákladů bude uhrazeno Evropskou komisí. Zbývající náklady budou financovány za využití zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů. Pořízení systému se očekává v roce 2020, přičemž jeho provozní náklady v letech 2020 až 2025 budou činit 14 milionů eur (téměř 360 milionů Kč).

Předpovědi povodní, vývoj léčiv i testy nových aut

Podle Evropské komise by superpočítače mohly začít fungovat během druhé poloviny roku 2020, od kdy budou k dispozici evropským uživatelům z akademické obce, průmyslu i veřejného sektoru. Jejich využití je velmi široké. Mohou například generovat prognózy vývoje místních či regionálních meteorologických vzorců a předpovídat rozsah a směr bouří či povodní. Díky tomu je možné aktivovat systémy včasného varování a na případné extrémní povětrnostní podmínky tak zavčas upozornit. Superpočítače je rovněž možné využít při vývoji nových léčiv, tedy při výpočtu komplikovaných fyzikálních rovnic, které modelují molekulární procesy a interakce nového léku s lidskou tkání. Výhod superpočítačů využívá i automobilový a letecký průmysl: provádí s jejich pomocí složité simulace a testy letadel a aut i jejich jednotlivých komponentů. Bez superpočítačů se neobejdou ani rozsáhlé simulace a analýzy dat, které jsou naprosto nezbytné pro vývoj umělé inteligence a posílení kapacit Evropy v kyberbezpečnosti.

Dohnat technologické zpoždění

Nové superpočítače by měly napomoci posílit konkurenceschopnost Evropy v digitální oblasti. Podle Andruse Ansipa, místopředsedy Evropské komise pro jednotný digitální trh,  Evropa učinila zásadní krok k dosažení nové úrovně výpočetní kapacity. „Tato střediska nabídnou našim výzkumným pracovníkům přístup ke špičkovým superpočítačům světové úrovně, jež představují strategický zdroj pro budoucnost evropského průmyslu. Díky nim bude možné zpracovávat údaje v rámci EU, nikoli v superpočítačových střediscích mimo její území.“

Úkolem společného podniku EuroHPC je dohnat globální technologické zpoždění Evropy a vybavit ji superpočítačovou infrastrukturou světové úrovně. Vznikl v listopadu 2018 na návrh Komise, který podpořily členské státy EU. Zapojilo se do něj 28 zemí, přičemž 19 z nich bude součástí konsorcií provozujících superpočítačová střediska. Celkový rozpočet, včetně unijních prostředků, dosahuje 480 milionů eur (asi 12,3 miliardy Kč). Podobné počítače jako ten v Ostravě mají být umístěny také v Barceloně ve Španělsku, v bulharské Sofii, italské Boloni, slovinském Mariboru, portugalském městě Minho, lucemburském Bissenu a ve finském Kajaani. Zajištění infrastruktury superpočítačů je jednou z klíčových priorit Digitální Evropy, historicky prvního evropského finančního programu pro digitální oblast.

-sed-