Pátek, 1. července, 2022

Energoprojekt Praha zpracuje projekt ekologizace elektráren v Kazachstánu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Energoprojekt Praha, který je součástí společnosti ÚJV Řež ze Skupiny ČEZ, uspěl v mezinárodním tendru na zpracování studie proveditelnosti ekologizace dvou uhelných elektráren v Kazachstánu. Zákazníkem je těžební a hutní společnost Eurasian Resources Group (ERG), která tyto elektrárny provozuje.

Jak uvedl ÚJV Řež na svém webu, studie proveditelnosti bude zahrnovat návrh koncepčního řešení pro snížení emisí oxidů dusíku, síry a jemného prachu ve dvou variantách, začlenění nové technologie do stávající infrastruktury, a to včetně zpracování podkladů pro technicko-ekonomické hodnocení navržených variant.

Návrhy se týkají tepelné elektrárny v městě Pavlodar s instalovaným výkonem 350 megawattů a dále 270megawattové elektrárny v městě Rudnyj. Obě zařízení dodávají elektrickou a tepelnou energii do místních závodů, zajišťujících výrobu a zpracování hliníku, respektive železné rudy. Teplem navíc zásobují blízká města.

Aktuálně se projektový tým specialistů Energoprojektu připravuje na návštěvy obou elektráren. Na místě si lokality prohlédnou a doplní si potřebné podklady pro návrh optimálního umístění a způsobu montáže nové technologie.

Převážné uhelný Kazachstán

Jak na svém webu uvádí americké ministerstvo zahraničního obchodu, Kazachstán je ve výrobě elektřiny stále ze 70 procent závislý na spalování uhlí. Dalších zhruba 15 procent zajišťuje zemní plyn a ropné produkty. Vodní elektrárny dodávají do sítě 12 procent elektřiny, zbytek připadá na větrné, solární a další zdroje energie.

V Kazachstánu se podle tohoto zdroje nachází 155 elektráren. Na počátku roku 2021 dosahoval instalovaný výkon všech elektráren 22 937 MW, z toho bylo 19 330 MW v provozuschopném stavu. Jediná jaderná elektrárna v zemi, umístěná ve městě Aktau na břehu Kaspického moře, byla odstavena v roce 1999.

Kazachstán si na nedostatek energetických surovin nemůže stěžovat, hlavní podíl na exportu má ropa (dodávaná i do rafinerie v českých Kralupech) a zemní plyn. Současně je největším producentem uranu na světě a vyváží jej do celého světa – včetně Spojených států.

David Tramba

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter