Středa, 10. srpna, 2022

Ekonomický deník s předstihem upozornil na instalaci nového náměstka dopravního podniku. Článek dnes cituje i policie

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ekonomický deník už 16. října 2019 upozornil na plánovanou posilu do pražského dopravního podniku, Matej Augustín byl protlačen na post ekonomického náměstka. Dnes figuruje mezi obviněnými v partě kolem lobbisty a druhdy parťáka mafiána Radovana Krejčíře Michala Redla, v rámci které byl obviněn dnes už bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček. Text článku zmiňuje i Národní centrála proti organizovanému zločinu ve sdělení obvinění 13 podezřelým. Soud ve středu rozhodl o tom, že Augustín skončil ve vazbě.

„Soud vyhověl návrhu státního zástupce a vzal pana obviněného do vazby,“ státní zástupce Zdeněk Matula. K důvodům vazebního stíhání se vyjadřovat nechtěl. U předchozích obviněných vedla soud k uvalení vazby obava z možného útěku a ovlivňování svědků.

„Zároveň soud shledal, že důvody zahájení trestního stíhání jsou dány,“ dodal Matula.

Třetího prosince 2019 proběhlo v kanceláři náměstka pražského primátora pro oblast dopravy Adama Scheinherra mimořádné jednání dozorčí rady Dopravního podniku hlavního města Prahy. Podle zápisu, který byl o tomto
jednání vyhotoven, bylo jednání svoláno na žádost Petra Hlubučka, který požádal o projednání bodu „Volba člena představenstva“.

Den před tímto jednáním byly jako tisk č. 116 zaslány členům dozorčí rady písemné podklady, které byly tvořeny zprávou o volbě člena představenstva, předloženou Hlubučkem, návrhem usnesení rady o volbě Mateje Augustína do funkce člena představenstva a další agenda.

„Předseda DR Ing. Scheinherr uvedl, že ze strany ekonomického ředitele Ing. Petera Hlaváče obdržel informaci, že se Ing. Hlaváč své působení v DP ke konci r. 2019 ukončit nechystá a že k problematickým oblastem si s ním sjednal schůzku na leden 2020. Nevidí tak důvod pro projednání předloženého bodu, tedy nebude hlasovat pro program jednání.
Následovalo hlasování, pro schválení programu bylo 7 členů DR (Ing. Marek Doležal /Spojené síly pro Prahu/, Ing. Petr Hlubuček /Spojené síly pro Prahu/, Jan Marek /nominován jako odborník na dopravu/, Ing. Tomáš Mikeska /Spojené síly pro Prahu/, Jiří Obitko /odborář DPP/, PaeDr. Ivo Vašíček /Piráti/ a Ing. Michal Štěpán /Piráti/), proti 8. Program tedy nebyl schválen,“ konstatuje se ve sdělení obvinění skupině vedené dle policie lobbistou Michalem Redlem.

Osmnáctého prosince pak proběhlo v sídle dopravního podniku řádné
jednání dozorčí rady.

„Podle zápisu č. 13/2019 bylo ustanovení Mgr. Augustína do funkce projednáváno pod bodem č. 7 s názvem „Řešení personálních otázek DP“, který byl do programu zařazen opět na žádost Ing. Petra Hlubučka. Ing. Hlubuček, jemuž předseda DR Ing. Scheinherr předal slovo, shrnul předchozí
projednávání na DR ze dne 20. 11. 2019 a 3. 12. 2019, znovu Mgr. Augustína navrhl do funkce člena představenstva a s ohledem na jeho profesní zkušenosti doporučil, aby byl pověřen výkon působnosti v oboru ekonomickém. Následně proběhlo hlasování, jímž byl Mgr. Augustín zvolen do funkce člena představenstva a jím byl schválen způsob jeho odměňování a znění smlouvy o výkonu jeho funkce. Pro hlasovalo týchž sedm členů DR, kteří hlasovali pro schválení programu na mimořádné DR ze dne 3. 12.
2019, ke kterým se přidal Ing. Adam Scheinherr (podle něj byl uvedený výsledek hlasování způsobem tím, že hnutí Praha Sobě, jehož je členem, neudrželo tlak Ing. Petra Hlubučka, a hlasování tak pustili, blíže viz informace z jeho výslechu), ostatní členové DR se zdrželi hlasování,“ lze se dále dočíst v textu obvinění.

Den na to se tak Matej Augustín stal členem představenstva dopravního podniku.

Pirát Jakub Michálek ale upozornil, že policie udělala v usnesení o sdělení obvinění chybu.

„Policie má v obvinění špatné údaje o hlasování na dozorčí radě. Naši lidé tj. Ivo Vašíček a Michal Štěpán pro Augustina nehlasovali, dokonce ho veřejně kritizovali,“ upozornil Michálek.

Ze soudobých článků vyplývá, že volbu Mateje Augustína Petr Hlubuček zaštiťoval i mediálně, a to navzdory výhradám jak Pirátům, tak hnutí Praha Sobě. Na dotaz, proč Spojené síly navrhují právě Augustína, Hlubuček uvedl: „Jsme přesvědčeni, že je to zkušený odborník z oboru dopravy, kterých opravdu není mnoho. Vítám, že je pan Augustín ze Slovenska, znamená to totiž, že není nijak napojen na české vlivové skupiny,“ řekl Hlubuček.

Když byl dotázán, proč nebylo na post ekonomického ředitele a člena představenstva vypsáno výběrové řízení, uvedl, že současný generální
ředitel a předseda představenstva rovněž žádnou soutěží neprošel.

„Na Ing. Petra Hlubučka přitom odkazoval novináře, kteří se o nominaci Mgr. Augustína zajímali, i JUDr. Jiří Pospíšil, předseda hnutí Spojené síly pro Prahu, tak i Jan Wolf, který byl za Spojené síly pro Prahu zvolen do zastupitelstva hl. m. Prahy. Wolfova výpověď dokresluje, jaký vliv měl Ing. Hlubuček na chod v DPP, a. s., v rámci klubu Spojené síly pro Prahu: „Pana Augustina jsem viděl poprvé v životě (i poprvé o něm slyšel) na klubu Spojených sil před 14 dny, kde nám byl představen panem náměstkem
a členem dozorčí rady Dopravního podniku hlavního města Praha Petrem Hlubučkem jako kandidát na post ekonomického náměstka této městské společnosti. Jelikož odborně spadá v našem klubu gesce DPP (doprava) panu Hlubučkovi, obraťte se prosím přímo na něj.“ (Hrbáček, J. Nová akvizice pražského Dopravního podniku? Slovenský manažer, blízký Ficovu Směru, který „pustil žilou“ tamnímu cargu, publikováno 16. 10. 2019, dostupné z: https://ekonomickydenik.cz/nova-akvizice-prazskehodopravniho-podniku-slovensky-manazer-blizky-ficovu-smeru-ktery-pustil-zilou-tamnimu-cargu/,“ stojí v obvinění.

Celý text z 16. října 2019 proto Ekonomický deník připomíná zde:

V pražském Dopravním podniku se podle všeho schyluje k poměrně zásadnímu personálnímu kroku. Politické hnutí Spojené síly pro Prahu se chystá na pozici náměstka městského přepravce dosadit slovenského manažera s košatou profesní pověstí. Tento manažer pracoval mimo jiné pro slovenské Cargo, které za jeho éry hospodařilo v jednom roce se ztrátou 120 milionů eur. Má také velmi blízko k politikům slovenské vládní strany Směr.

Novým náměstkem pražského Dopravního podniku (DPP) by se měl stát slovenský manažer Matej Augustín. Usiluje o to hnutí Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN), které je členem pražské magistrátní koalice. Ekonomický deník získal tuto informaci z několika zdrojů z politických kruhů.

„Pana Augustína jsem viděl poprvé v životě (i poprvé o něm slyšel) na klubu Spojených sil před 14 dny, kde nám byl představen panem náměstkem a členem dozorčí rady Dopravního podniku hlavního města Prahy Petrem Hlubučkem jako kandidát na post ekonomického náměstka této městské společnosti. Jelikož odborně spadá v našem klubu gesce DPP (doprava) panu Hlubučkovi, obraťte se prosím přímo na něj,“ potvrdil informace Ekonomického deníku počátkem října Jan Wolf ze Spojených sil pro Prahu.

„Vážený pane redaktore, děkujeme za Váš zájem, na dotazy týkající se DPP nejlépe odpoví právě pan náměstek Hlubuček, který byl také v kopii Vašeho emailu – měli jsme za to, že se tak již stalo. Děkuji za pochopení, s pozdravem,“ odpověděl na otázky Ekonomického deníku šéf Spojených sil Jiří Pospíšil.

Náměstek Petr Hlubuček ovšem na otázky Ekonomického deníku vůbec nezareagoval. A to ani přes několik urgencí. Obdobným způsobem se k otázkám Ekonomického deníku postavil i Dopravní podnik. Neodpověděl na ně.

Nezodpovězené otázky na pražský Dopravní podnik

Můžete prosím potvrdit nebo vyloučit naši informaci, že magistrát, resp. Spojené síly pro Prahu chtějí nominovat či nominovaly na post náměstka GŘ DPP – a pozici finanční ředitel – jistého Mateje Augustína? Respektive, vybral si pana Augustína někdo z DPP, kdo, kdy?

Proběhlo ohledně jmenování pana Augustína do managementu DPP nějaké jednání, kdy, jaké?

Kdy by měl na pozici nastoupit?

Má, či měl, DPP v minulosti nějakou smlouvu na poradenství či jinou činnost, kdy, v jaké výši, za co – kterou problematiku?

Je někdo z vysokého managementu DPP v pracovně – profesním či přátelském, ať současném či minulém. k panu Augustínovi? Pracoval někdo z managementu DPP v Cargo SR, kdy, setkal se tam s panem Augustínem?

Akvizice ze Slovenska

Matej Augustín by v případě svého jmenování nebyl jediným manažerem slovenského původu ve vedení pražského městského přepravce. Ekonomickým ředitelem dopravního podniku je už od října 2016 Peter Hlaváč, někdejší klíčový spolupracovník v Česku usazeného slovenského miliardáře Milana Fiĺa.

Bez zajímavosti není, že Hlaváčův někdejší šéf Fiĺo vlastní v Hradci Králové společnost Trafo CZ, která by se mohla v budoucnu stát potenciálním dodavatelem Dopravního podniku. Společnost podle serveru Hlídač státu dodává transformátory například skupině ČEZ, dohledatelné jsou také například smlouvy se Západočeskou univerzitou v Plzni nebo státním podnikem Diamo.

Stávající ekonomický náměstek DPP Peter Hlaváč byl podle obchodního rejstříku od ledna 2014 do července 2015 jednatelem IT firmy Uniprog Solutions (původně se jmenovala Tempest Czech), o na i její dceřiná společnost Uniprog servis jsou dodavatelem IT služeb pro pražský Dopravní podnik.

V Hlídači smluv je možné nalézt, že Uniprog Solutions a Uniprog Servis získaly na pražském Dopravním podniku zakázky v hodnotě stovek milionů korun.

Největší zakázka Uniprogu v pražském Dopravním podniku byla uzavřena na jaře roku 2019. Foto: Jan Hrbáček

Akcionáři Uniprogu jsou lidé ze slovenských IT společností Tempest a Datalan. Peter Kotuliak vlastní přes 43 procent akcií, o zbytek se dělí rovným dílem Štefan Petergáč a Jozef Mokrý. Ve statutárních orgánech Uniprogu pak působí i další slovenští manažeři.

Shodou okolností v letech 2013 a 2014 působil ve společnosti Tempest i potenciální další náměstek DPP slovenského původu Matej Augustín.

Společnost Tempest se s partnerskou firmu Datalan se v minulosti dostaly na Slovensku do problémů kvůli elektronizaci služeb vyšších územně správních celků, prověřoval je kvůli tomu antimonopolní úřad.

Oblíbenec Ficova místopředsedy

Kdo je tedy potenciální nová akvizice pražského městského přepravce Matej Augustín? Do listopadu 2001 působil podle slovenských médií v auditorské společnosti KPMG jako auditor finančních institucí. Později přešel do společnosti Eurotel. V ní se stal hlavním konzultantem při obstarávání 3G licence. V listopadu 2002 začal pak pracovat ve Všeobecné úvěrové bance jako ředitel odboru účetního výkaznictví.

V těchto firmách Matej Augustýn působil podle slovenského obchodního rejstříku naposledy. Foto: Jan Hrbáček

„Státní železniční Cargo dovedl za první Ficovy vlády do ztráty 127 milionů eur, firmě tehdy hrozil krach. V roce 2010 opouštěl post šéfa Carga s odstupným 154 tisíc eur. Do služeb Ficovy vlády se však Matej Augustin vrátil. Už měsíc radí vicepremiérovi pro investice a exministra dopravy Ľubomírem Vážnému (Směr). Ten ho v roce 2006 do Carga nominoval,“ napsal o Augustínovi v roce 2013 deník SME.

Lídra slovenské KDH Jána Figeľa Augustínovo působení u místopředsedy vlády Vážneho rozhořčilo. Sám ho z Carga odvolával pro špatné hospodaření, Fígeľ jmenování Augustína komentoval slovy: „Jeho výběr je naprostou diskvalifikací Ľubomíra Vážného, ​který tím přiznal, že je jen prodlouženou rukou mecenášů Směru. Za Augustina se Cargo tunelovalo, aukce odhalily předražení o 600 procent. To nezpůsobila krize, ale jeho manažerské schopnosti.“

Ľubomír Vážny se ve slovenské politice pohybuje od roku 2002, v období 2006–2010 zastával funkci ministra dopravy, pošt a telekomunikací. Vážny má blízko ke kontroverzní slovenské bezpečnostní agentuře Bonul oligarchy Miroslava Bödöra, který je aktuálně v perimetru zájmu slovenských médií a orgánů činných v trestním řízení v souvislosti se skandálem lobbisty Mariána Kočnera a možného podílu na vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky.

Ján Figeľ v roce 2013 kritizoval, že Vážný ještě ve funkci ministra dopravy Augustínovi nadělil už zmiňované vysoké odstupné. Ročně přitom i bez něj vydělával 80 až 90 tisíc eur.

Úřad vlády vedené Ficovým Směrem se ústy mluvčí Beatrice Hudákové Mateje Augustina zastával. 

„V době jeho působení se uskutečnila v Cargo intenzivní restrukturalizace,“ tvrdila Hudáková a dodala, že díky tomu byla firma v roce 2008 v zisku. 

„Šlo ovšem jen o papírový zisk, o rok později totiž podnik prodělal 127 milionů eur,“ napsal o Augustínovi už citovaný slovenský deník SME.

Ekonomický deník se pokoušel získat na Mateje Augustína kontakt, aby se k informacím slovenských novinářů o své osobě mohl vyjádřit. To se bohužel nepodařilo. O svém pokusu restrukturalizovat slovenské Cargo Matej Augustín promluvil například v české Cargo revue pro dopravu a logistiku na stranách 32 až 36.

(nik)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter