Dvě firmy neuspěly se žalobami na stát o 2, 7 miliardy korun

Firmy TH system a První novohradecká neuspěly v soudních sporech proti státu. Požadovaly dohromady víc než 2, 7 miliardy korun za údajné pochybení finančního úřadu a znehodnocení cenných papírů. Žaloby obou společností pravomocně zamítl Městský soud v Praze. Informoval o tom Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který ve sporech zastupoval ministerstva financí a spravedlnosti.

Společnost TH system byla významným distributorem výpočetní techniky v České republice. V žalobě tvrdila, že v důsledku nesprávného úředního postupu finančního úřadu ve Fulneku na přelomu století zkrachovala. Jako odškodnění požadovala 1, 331 miliardy korun.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve sporu zastupoval ministerstvo financí, právníci úřadu navrhli žalobu zamítnout. „Městský soud v Praze se s návrhem ztotožnil s tím, že pokud došlo u společnosti TH system ke vzniku škody, bylo to nikoliv vinou finančního úřadu, ale v důsledku sporu mezi zakladateli společnosti TH system se zástupci americké společnosti, s níž mělo v době těsně předcházející dojít k jednání o akvizici,“ uvedl ÚZSVM.

Ve sporu se společností První novohradecká zastupoval úřad ministerstvo spravedlnosti. Firma žádala náhradu škody 1 ,425 miliardy korun. Podle žaloby byly za spoluúčasti státních orgánů účelově znehodnoceny cenné papíry společnosti Kotva a.s. a vyvedeny z konkursní podstaty úpadce Trend – všeobecný investiční fond. „Městský soud v Praze pravomocně rozhodl o zamítnutí žaloby,“ uvedl úřad.

ÚZSVM zastupuje Českou republiku v právních sporech, které se týkají majetku státu. Vystupuje před soudy a rozhodčími orgány místo jiných organizačních složek státu. Generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu uvedla, že její úřad v právních sporech dosahuje úspěšnosti přes 90 procent. „V tuzemských sporech zastupujeme zájmy státu výhradně vlastními zaměstnanci,“ dodala.

-čtk-