Neděle, 1. srpna, 2021

Dvakrát více nákladů a trojnásobek vysokorychlostní osobní dopravy na železnici. Rada EU přijala novou strategii

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Posílení dálkové a vysokorychlostní železnice, nákladních koridorů, nutnost výzkumu a inovací v železniční dopravě i dopady pandemie na evropskou mobilitu. Ministři Rady EU se shodli na Strategii udržitelné a inteligentní mobility. Dokument zahrnuje střednědobou až dlouhodobou vizi více digitalizovaného, odolnějšího, spravedlivějšího a konkurenceschopnějšího systému dopravy a mobility, šetrného k životnímu prostředí i klimatu. 

Rada rovněž vyzvala k rychlému přijetí iniciativy týkající se datového prostoru Evropské unie v oblasti mobility, která by měla zajistit spolehlivý a bezpečný přístup k datům a interoperabilitu s cílem zlepšit efektivitu dopravy, včetně podpory bezproblémové multimodální přepravy cestujících i nákladů.

Propojený systém

Mobilita v Evropě by podle Rady měla být založena na účinném a vzájemně propojeném multimodálním dopravním systému pro cestující i nákladní dopravu, který by měl být podpořen dostupnou vysokorychlostní železniční sítí, bohatou infrastrukturou dobíjení a doplňování paliva pro vozidla s nulovými emisemi a dodávkami obnovitelných a nízkouhlíkových vozidel čistší a aktivnější mobilitou v ekologičtějších městech.

Nepostradatelným hnacím motorem pro modernizaci celého systému se má stát digitalizace. Ta přispěje nejen k větší automatizaci, ale také ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dopravy.

Z vyjádření Rady vyplývá, že pandemie covid-19 jasně ukázala zásadní roli dopravy v situaci, kdy je omezen volný pohyb osob, zboží a služeb. Zachování dodavatelských řetězců a koordinovaný evropský přístup k propojení a přepravní činnosti jsou tak zásadní pro překonání jakékoli krize a posílení strategické autonomie a odolnosti Evropské unie.

Ambiciózní cíle

Scénáře, na nichž je strategie založena, v podstatě kopírují plán cílů v oblasti klimatu do roku 2050. 

Cíle do roku 2030 (2035):

• Na evropských silnicích bude v provozu nejméně 30 milionů vozidel s nulovými emisemi

• 100 evropských měst bude klimaticky neutrálních

• Vysokorychlostní železniční doprava se zdvojnásobí

• Cestování do 500 kilometrů by mělo být v rámci Evropské uhlíkově neutrální

• Ve velké měřítku bude nasazena automatizovaná mobilita

• Do roku 2035 budou připravena k uvedení na trh plavidla s nulovými emisemi

• K uvedení na trh budou připravena velká letadla s nulovými emisemi

Cíle do roku 2050:

• Téměř všechna auta, dodávky, autobusy i nová těžká nákladní vozidla budou mít nulové emise

• Nákladní železniční doprava se zdvojnásobí

• Vysokorychlostní železniční doprava se ztrojnásobí

• Bude fungovat komplexní systém multimodální transevropské dopravní síť (TEN-T) vybavené pro udržitelnou a inteligentní dopravu

Nulové emise

Zelená dohoda pro Evropu požaduje 90procentní snížení emisí skleníkových plynů z dopravy tak, aby se Evropské unie stala do roku 2050 klimaticky neutrální.

Tři základní pilíře tak představuje udržitelnost všech druhů dopravy, zpřístupnění udržitelné alternativy v multimodálním dopravním systému a zavedení správných pobídek, které pomohou k uskutečnění přechodu. 

Podle Rady je nyní třeba vytáhnout všechny politické páky. Konkrétně má jít o opatření k výraznému snížení současné závislosti na fosilních palivech a nahrazení stávajících vozových parků vozidly s nízkými a nulovými emisemi a podporou využívání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv. 

Dále jsou to jasná opatření směřující k přesunu větší aktivity k udržitelnějším způsobům dopravy, zejména zvýšení počtu cestujících na železnici a dojíždění veřejnou dopravou. Je to však také přesun značného množství nákladu na železnici, vnitrozemské vodní cesty a na moře. 

V neposlední řadě jde o internalizaci externích nákladů, tedy „znečišťovatel platí“ a „uživatel platí“, zejména prostřednictvím mechanismů stanovení cen uhlíku a zpoplatnění infrastruktury.

Usnesení Rady nemají žádný právní účinek, ale mohou vyzvat Komisi, aby předložila návrh nebo přijala další opatření.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter