Středa, 25. května, 2022

Dotaci z plánu obnovy lze nově získat na teplárenské sítě či úsporu vody

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo další výzvy pro zájemce o dotaci z Národního plánu obnovy. První se týká modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění, kde je připraveno 1,66 miliardy korun. Druhá pak úspory vody v průmyslu, kde se mezi úspěšné zájemce rozdělí jednu miliardu korun.

Co se týká teplárenských sítí, míra podpory plošně dosahuje 50 procent z celkových způsobilých výdajů. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 milionů korun a maximálně do výše 500 milionů. Výzva je určena výhradně pro společnosti, které již dnes teplárenskou soustavu provozují; nové sítě z ní nelze financovat. Lze však financovat modernizaci či rozšiřování soustav, nebo také pořízení měřidel a regulace.

„Cílem našeho opatření je dosáhnout úspor energií. Tato výzva financovaná z Národního plánu obnovy podpoří snížení spotřeby paliva v České republice při výrobě tepelné energie, a to včetně zemního plynu. Prostředky na modernizaci distribuce tepla v systémech dálkového vytápění současně zajistí úsporu provozních nákladů,” říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ministerstvo průmyslu dále uvedlo, že oproti jiným dotačním programům nabízí vstřícnější podmínky. „Žadatel nemusí dokládat povolovací procesy jako je územní rozhodnutí či stavební povolení k žádosti o podporu, ale až v okamžiku podpisu Rozhodnutí o udělení dotace. Na podpis rozhodnutí a doložení potřebných dokumentů má pak žadatel až 540 dnů od formálního schválení žádosti,“ zmínil náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha.

Teplo, voda, fotovoltaika

Druhá výzva se týká udržitelného nakládání s vodou v průmyslových podnicích. Podpora je zde určena firmám, které dokážou snížit její spotřebu minimálně o 5 procent nebo o 100 metrů krychlových ročně. Dotace zde může dosáhnout maximálně 25 milionů korun, současně platí limit ve výši 40 procent způsobilých výdajů.

Co se týká priorit Národního plánu obnovy v působnosti ministerstva průmyslu, tak nejrychleji zatím běží čerpání peněz na pořízení fotovoltaické elektrárny. Jak jsme uvedli na konci března, jen během prvního týdne po zahájení příjmu žádostí o dotaci se přihlásilo 1052 zájemců, kteří v součtu požadují přes 1,88 miliardy korun.

Způsobilé výdaje všech přihlášených projektů na fotovoltaiku přesahují 5 miliard korun, což odpovídá zhruba výkonu 200 až 250 megawattů. Dotaci mohou získat podnikatelé a firmy s výjimkou podniků vlastněných stoprocentně veřejným sektorem a provozovatelů velkých spalovacích zdrojů zařazených v systému EU ETS.

(red)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter