Dokument: Projev předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla na zahájení Sněmu Svazu

Fratnišek Lukl při projevu na Pražském hradě u příležitosti zahájení XVI. Sněmu svazu měst a obcí. Foto: ED - Jiří Reichl

Vážený pane předsedo PS, pane místopředsedo Senátu, senátoři a poslanci, pane předsedo Poslanecké sněmovny Parlamentu, Vážený pane premiére, členové Vlády České republiky, vážení vzácní hosté z řad Ústředních orgánů státní správy, státních zastupitelstev, soudů, milá paní předsedkyně asociace Krajů, milé hejtmanky a hejtmani, Krajů, milý pane předsedo slovenských primátorů a starostů a především Vy, milé paní primátorky a starostky, milý páni primátoři a starostové, buďte co nejsrdečněji vítáni na Sněmu Svazu měst a obcí České republiky v těchto starobylých prostorách Pražského Hradu.

Je víc než symbolické, že se setkáváme právě na tomto historickém místě. Hrad je nejenom pomyslným vrcholem Prahy, ale také střechou veřejné správy. A každý, kdo již někdy něco stavěl a nebyla to pouze psí bouda, ví, že se dům staví právě od základů a ne od střechy. Chceme-li mít bezpečné místo pro život, kde sálá teplo domova, je nutné si dát na základech opravdu záležet. Můžeme mít sebedokonalejší kamerový systém, vybavení podle posledních trendů, či nejlepší technologie, ale bez pevných základů nám toto sice dobře z venku vypadající pozlátko stejně spadne na hlavu.

A co je základem veřejné správy naší země. Jsou jimi přece právě obce a města, subjekty, na které se mohou ty vyšší patra zatím stále ještě spolehnout.

Proto bych Vás chtěl, milá vládo a zákonodárci požádat a zdánlivou maličkost. Vždy když budete rozhodovat o dalších povinnostech, které chcete na bedra samosprávy naložit, uvědomte si prosím, že obce spravují slušní a zodpovědní lidé, i proto jsme nejlépe hospodařícími subjekty veřejné správy, chováme se jako v rodině a šetříme peníze na časy horší.

Proč? Neboť jsou spravovány zodpovědnými lidmi, osobnostmi, které toto poslání nevykonávají pro odměnu, ale protože milují obce, kde žijí a dělají vše pro jejich rozvoj. Ale to Vám, vážení představitelé moci zákonodárné a výkonné přeci říkat nemusím. Každý z Vás totiž v nějaké obci či městě žijete a znáte svoji starostku či starostu. Tedy doufám. Hlavně v malých obcích je občas můžete vidět i v hospodě. Ne že by tam trávili volný čas u piva, protože starosta nemá žádný volný čas, ten je 24 hodin permanentně ve službě, ale proto, že se z nás pomalu stávají provozovatelé pošt, hospod, odchytáváme zaběhnuté psy, řešíme sousedské, vysvětlujeme vládní rozhodnutí a odůvodňujeme zákony, s jejichž vznikem nemáme vůbec nic společného jako je třeba to slavné GDPR.

Starostky a starostové jsou těmi vojáky veřejné správy v první linii. Nemohou se schovat za hradby a příkopy, nemají k sobě na pomoc baterii právníků a poradců. Ti problémy musí řešit okamžitě a osobně, jinak by je z radnic vypráskali bičem velmi rychle.

Proč to zmiňuji? Neboť máme pár dnů do voleb a mnozí se nyní diví, jak je možné, že v tolika obcích se ani nepostavila kandidátka a proč tolik starostů odchází z veřejného života. Důvod je nasnadě.  Tou střechou nám přátelé začíná trochu zatékat. A kdo by chtěl žít v domě, kde jsou sice dobré základy, ale je tam vlhko.

Na hlavu starostek a starostů kape každý týden další povinnost. A zatímco vyplňují tabulky, odpovídají na dotazy kontrolorů, dokladují svůj majetek, sepisují souhlasy pro pořizování fotografii Aničky z mateřské školky, slyší, co dalšího se na něj chystá.

Proto bych Vás chtěl, milá vládo a zákonodárci požádat a zdánlivou maličkost. Vždy když budete rozhodovat o dalších povinnostech, které chcete na bedra samosprávy naložit, uvědomte si prosím, že obce spravují slušní a zodpovědní lidé, i proto jsme nejlépe hospodařícími subjekty veřejné správy, chováme se jako v rodině a šetříme peníze na časy horší.

Byť jsme veřejně a mediálně kriminalizováni, tak z celkového objemu kriminality se jedná o zcela zanedbatelný zlomek – pouhé 0,03 %. Tak jaký je důvod pro další kontroly, které jen zvýší byrokratickou zátěž a k větší transparetnosti to nepovede. No, jak by mohlo. Když je něco čisté, není třeba to leštit. Principiálně nemáme nic proti rozšiřování pravomoví NKÚ. Ale jak řekl Senát, dokud některé naprosto zbytečné a k ničemu nevedoucí kontroly neodstraníte, další pro Boha už nepřidávejte. Neboť je to neúnosné a ve svém důsledku nehospodárné. A nakonec je to taky důvod, proč některé kolegyně a kolegové si prostě řekli, a DOST!

Chceme-li, aby veřejná správa měla dobrý základ, bez kterého se instituce státu prostě neobejdou, chovejte se k nám prosím jako k partnerům. Mějte starostky a starosty v úctě a především jim důvěřujte.

Vždyť vy to umíte, když chcete. Krásným příkladem je pracovní skupina pana předsedy Vondráčka. S panem premiérem, když nám hoří matriky, to máme vyřízeno za 5 minut, s paní ministryní Dostálovou, šéfkou mého niterného rezortu je to obdobné. S panem ministrem Hamáčkem ve spolupráci s novým generální ředitelem pošty přehodnocujeme ve prospěch starostů projekt pošty Partner. S mým drahým kamarádem panem ministrem zemědělství Mirkem Tomanem jsme našli shodu ve věcech majetkových i opatřeních k živoucímu venkovu, s ministrem životního prostředí Brabcem pak konkrétní opatření k otázkám sucha.

Věřím, že pan ministr zdravotnictví má lék na to, jak přivést lékaře i do míst mimo krajská města. Jen ta rekonstrukce porodních sálů v Kyjově se nám, pane ministře včas nepovedla. Už jsme porodili. Ale třeba při mém repete, to už bude i s teplou vodou a klimatizací.

Ale teď vážně. Chci poděkovat za řadu dobrých rozhodnutí. Ať už šlo o navýšení podílu na DPH, valorizaci příspěvku na výkon přenesené působnosti, změnu školského zákona či zákona o sociálním bydlení, řadu národních dotačních titulů nebo zjemnění majetkového striptýzu. A mohl bych pokračovat. Tedy nebylo toho málo. Byly to právě ty oblasti, které jste s námi aktivně komunikovali. Kompromis nebylo vždy snadné nalézt, ale nakonec jsme se shodli. Je to jednoznačný důkaz toho, že je třeba spolupracovat. Vrchnostenský přístup se prostě neosvědčil.

Vězte, že Partnerství nám oběma přinese větší klid na práci.

Milé kolegyně a kolegové,

Svaz je silný, díky Vám, Vašim aktivitám, podnětům a inspiracím. V maximální míře se snažíme Vám být ku pomoci. Proto jsem rád, že Vám mohu oznámit další svazový úspěch, a to při podání dalšího vzdělávacího projektu – Efektivní správa obcí – ESO! Obsahuje nejenom osvědčenou „Příručku člena zastupitelstva“, kurzy „šité“ na míru vaší obci, ale i se vzděláváním spojenou exkluzivní právní poradnu. S objemem financí takřka 100 milionů korun jde o nejrozsáhlejší vzdělávací projekt pro obce v České republice. Dnes jste dostali do rukou první informativní leták, po volbách obdržíte pro všechny své zastupitele „Příručku člena zastupitelstva“ a kdo z vás má zájem, může již nyní přihlásit svoji obec, zastupitele i úředníky, do našeho společného projektu.“

Chci na tomto místě poděkovat Kanceláři Svazu měst a obcí, řediteli a zaměstnancům, bez kterých by Svaz byl pouhým názvem. Děkuji moc.

Poděkovat chci také představitelům státu, byť jsem byl v úvodu možná trochu jízlivý, ale takoví na Slovácku my prostě jsme, vyříkat si to z očí do očí.

Nejsem ale neobjektivní a vnímám řadu dobrého, které pro samosprávy v naší zemi na úrovni zákonodárné a výkonné činíte. Přesto nenapínejme strunu, která je mezi námi, již více. Pokud se přetrhne, doplatíme na to všichni.

A chci také poděkovat Vám milé paní primátorky, paní starostky, páni primátoři, páni starostové za Vaše nezastupitelné poslání. Těm, kteří ještě mají sílu a chuť nést prapor a držet kormidlo své obce dál, přeji úspěch ve volbách. Ti, kteří se rozhodli posunout se do klidnějších vod, přeji mnoho zaslouženého klidu.

Vám všem potom hodně zdraví a mnoho krásných chvil po boku těch, kteří Vás činí šťastnými, které máte rádi, a jsou Vaší životní inspirací.

Ať se Vám moc a moc daří!

František Lukl