Čtvrtek, 18. srpna, 2022

Do litvínovských rafinérií nepoteče v listopadu týden ropa. Kvůli stavbě obchvatu u Kutné hory

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Stavbě obchvatu u dopravou přetížené obce Církvice na Kutnohorsku bude muset ustoupit ropovod Družba. Kvůli zhruba třistametrové přeložce produktovodu nepoteče v listopadu zhruba týden produktovodem do litvínovských rafinerií společnosti Orlen Unipetrol ani kapka.

Kvůli výstavbě obchvatu hustou dopravou sužované obce Církvice na Kutnohorsku v listopadu týden nepoteče ropa ropovodem Družba do litvínovských rafinerií společnosti Orlen Unipetrol.

Stavba obchvatu Církvice byla zahájena v listopadu 2020. Od února 2021 se provádí hlubinné zakládání mostu a skrývky v místech budoucích mostů. Aktuálně pak práce na přeložkách a úpravě trakčního vedení za částečných výluk na souběžné železniční trati Kolín-Čáslav.

Kvůli stavbě bude zapotřebí udělat zhruba tři sta metrovou přeložku ropovodu Družba. Předpokládané náklady na přeložku ropovodu jsou podle investora stavby – Ředitelství silnic a dálnic – zhruba 25 milionů korun.

Ropovod Družba je s délkou přes 5000 km nejdelším ropovodem na světě. V roce 1962 byl přiveden do tehdejšího Československa do Bratislavy a v roce 1965 prodloužen do Záluží u Mostu. Do roku 1989 dováželo tehdejší Československo ročně až 18 milionů tun ropy z bývalého Sovětského svazu výhradně tímto ropovodem.

Od roku 1994 spravuje ropovod Družba na českém území společnost MERO. Před pětadvaceti lety byl ropovod komplexně zmodernizován a od té doby MERO investuje do jeho údržby desítky miliónů korun ročně.

Mapa českých produktovodů a sklady společnosti ČEPRO. Foto: ČEPRO a.s.

„Nejnáročnější práce nás v letošním roce čekají na přeložkách inženýrských sítí, hlavně na přeložce ropovodu Družba. V souvislostí s ní je plánována odstávka ropovodu a vysokotlakého plynu křížící hlavní trasu budoucí silnice I/38, ke které by mělo dojít letos v listopadu,“ stojí na webu Ředitelství silnic a dálnic.

Společnost Unipetrol neodstaví provoz, ale udělá si zásoby ropy, které by měly týdenní výpadek pokrýt. Správa státních hmotných rezerv je připravena v případě, že by se stavba protáhla, půjčit Unipetrolu ropu ze státních rezerv.

„K plánovaným přeložkám ropovodu na základě potřeb zadavatele občas dochází, nicméně žádná podobná dosud realizovaná akce nebyla uskutečněna za plného provozu rafinérie. Litvínovská rafinérie bude předzásobena na dobu devíti dnů, z toho samotná realizace přeložky je plánována na šest dnů. Věříme, že akce se uskuteční bez komplikací, podaří se ji podle stanoveného harmonogramu realizovat,“ řekla mluvčí Mera Radomíra Doležalová.

Mluvčí Orlen Unipetrolu Pavel Kaidl řekl, že o plánované stavbě obchvatu je firma informována a je ve spojení se všemi zainteresovanými partnery. „Přerušení dodávky ropy pokryjeme z vlastních zásob. Pro případ neočekávaného prodloužení realizace přeložky máme připraven záložní plán tak, aby kontinuita dodávek pohonných hmot pro český trh byla zajištěna,“ uvedl.

Pokud by se práce na přeložce ropovodu zdržely, je Správa státních hmotných rezerv uvolnit nouzové zásoby ropy, uvedl její předseda Pavel Švagr. „Díky tomu by neměla být ohrožena výroba pohonných hmot pro český trh. O případném uvolnění těchto zásob rozhodne vláda,“ dodal. Švagr minulý týden uvedl, že Česko poprvé od roku 2016 plní směrnici Evropské unie, podle které má mít zásobu ropy a ropných produktů na 90 dní.

Česko má aktuálně zásoby na 94,43 dne. Důležitost těchto zásob se podle správy naposledy ukázala v květnu 2019, kdy se právě v ropovodu Družba objevila kontaminovaná ropa a musel být zastaven. Celý měsíc pak do Česka nepřitekl ani litr ruské ropy a země se musela spolehnout právě na nouzové zásoby SSHR.

Obchvat za půl miliardy

Stavba obchvatu I/38 Církvice byla zahájena v listopadu 2020. Zakázku za 444,8 milionů korun bez DPH získala společnost Strabag. Úsek má být zprovozněn do konce října příštího roku, kompletně mají být práce ukončeny na jaře 2023.

Obchvat Církvice musí být komplexně vyřešen i kvůli přítomnosti ropovodu a železniční tratí mezi Kolínem a Havlíčkovým Brodem. Foto: Ředitelství silnic a dálnic

Do konce ledna 2021 podle Ředitelství silnic a dálnic probíhaly hlavně přípravné práce jako vytyčení a zaměření stávajících sítí skrývky ornice a práce na realizačních dokumentacích stavby.

Od února 2021 bylo prováděno hlubinné zakládání mostu přes potok Křenovka a Klejnarka a skrývky podorničních vrstev v místech přeložek inženýrských sítí a v místech budoucích mostů. Součástí těchto skrývek je také označení archeologicky hodnotných lokalit, na kterých proběhne záchranný archeologický výzkum.

Na sklonku června Ředitelství silnic a dálnic informovalo, že provádí práce na přeložkách a úpravě trakčního vedení za částečných výluk na souběžné železniční trati Kolín-Čáslav. Staví se tam nové trakčních sloupů a po provedení přeložek drážních kabelů bude přistoupeno k zakládání budoucího nadjezdu na silnici III/03321 vedoucí z Kutné Hory do Církvice, který plynule naváže na mimoúrovňovou křižovatku.

„V letošním roce budeme dále pokračovat ve výstavbě již zmíněných mostních objektů přes potoky Křenovka a Klejnarka a od druhé poloviny roku začneme intenzivně budovat nadjezd u železniční zastávky Církvice. Z důvodu výstavby nadjezdu přes železniční trať, který nahradí stávající úrovňové křížení silnice III. třídy a železniční přejezd, uzavřeme od července 2021 výše uvedenou silnici III. třídy. Uzavírka je plánovaná na celkem 450 dnů, tedy do poloviny září 2022, během nichž by měla být dokončena výstavba nadjezdu a související okružní křižovatky a napojení na silnici I/38. Toto řešení společně s plánovanou mimoúrovňovou křižovatkou zvýší bezpečnost provozu na obou silničních komunikacích i železniční trati a současně zajistí maximální plynulost silničního provozu v daném úseku,“ lze se dále dočíst na webu Ředitelství silnic a dálnic.

Po dobu výstavby musí řidiči počítat s určitými dopravními komplikacemi způsobenými zmíněnou uzavírkou silnice III. z Církvice na Kutnou Horu a stavební dopravou přes silnici I/38 nad Církvicí, odkud bude transportována ze zářezu zemina pro násypy na ostatní části trasy.

Tomáš Rovný s použitím ČTK

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter