Čtvrtek, 15. dubna, 2021

Do konce desetiletí o třetinu méně skleníkových plynů. CPI má nový plán

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Odběr a nákup elektrické energie výhradně z obnovitelných zdrojů už do roku 2024. Do 2030 pak snížení emisí skleníkových plynů o třicet procent oproti předminulému roku. CPI Property Group (CPI) si takto upravila cíle v oblasti ochrany životního prostředí. Za rok 2019 se skupině podařilo snížit emise o 1,4 procenta, od loňského roku očekává snížení o více než dvanáct procent.

Na základě analýzy provedené ve spolupráci s externími poradci skupiny, obecně prospěšnou společností CI2 a Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, chce CPI sladit své cíle snižování emisí s Pařížskou dohodou. Budou tak odpovídat scénáři, kdy globální nárůst průměrné teploty bezpečně nepřekročí dva stupně Celsia nad předindustriální úroveň.

Nové cíle

Stanovení nových cílů vychází z dosavadní zkušenosti skupiny s naplňováním strategie ochrany životního prostředí skupiny z února 2019. Od té doby dokázala dosáhnout výsledků v naplňování svého záměru omezit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 20 procent v porovnání s rokem 2018. Za rok 2019 skupina snížila emise o 1,4 procenta a očekává, že za rok 2020 bude moci oznámit meziroční snížení o více než 12 procent.

„Upravené cíle skupiny v oblasti ochrany životního prostředí představují výrazný posun v našem úsilí přispět k řešení klimatické změny. Naším záměrem je sladit své cíle s Pařížskou dohodou, a proto budeme i nadále upřednostňovat udržitelný rozvoj v rámci celé skupiny,“ uvedla Petra Hajná z CPI.

Vyšší náklady na obnovitelné zdroje

Skupina věří, že přechod k elektrické energii vyrobené výhradně z obnovitelných zdrojů významným způsobem přispěje k celkovému snížení emisí skleníkových plynů skupiny. Na elektrickou energii vyrobenou z fosilních paliv totiž v současné době připadá významná část celkových emisí skupiny.

Nákup elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů s sebou může nést zvýšené náklady. Předpokládá se však, že tyto náklady nebudou nijak významné. CPI bude navíc i nadále pokračovat v podpoře rozšiřování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů i v kompenzování emisí, a to hned na několika úrovních.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter