Dlužícím podnikatelům v insolvenci by se měl sjednotit výpočet srážek

Podnikatelé i fyzické osoby si možná brzy oddychnou. Pozměňovací návrh poslance Jana Bauera (ODS) k insolvenčnímu zákonu by měl sjednotit nejednotnou praxi soudů při výpočtu srážek z příjmů, protože zákon je v tomto směru nejasný, a přináší různé výklady. Srážky se tak kvůli rozdílným postupům soudů liší v závislosti na výši příjmů až o několik tisíc korun. Problematika se stala i jedním z témat sympozia Druhá šance v oddlužení, které v rámci Pražského právnického podzimu uspořádala Stálá konference českého práva.

Jak vyplývá z důvodové zprávy, předkládaný návrh reaguje na otázku intenzivně diskutovanou nejen v rámci expertní skupiny při Ministerstvu spravedlnosti pro přípravu novely insolvenčního zákona, nýbrž i odborné veřejnosti. Dosud není nikterak legislativně ošetřena problematika způsobu výpočtu srážek z příjmů podnikatelů v oddlužení, což vede k zásadním rozdílům v aplikační praxi jednotlivých insolvenčních soudů, aniž by bylo možné označit jednotlivé způsoby řešení za nesprávné.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Dušan Šrámek