Definice malého a středního podniku je dobrý sluha ale zlý pán. Je třeba ji změnit

Definice malého a středního podniku, zakotvená v české i unijní legislativě, představuje klíčový nástroj pro přístup podnikatelů k finančním programům poskytovaným Českou republikou i Evropskou unií. Její současný výklad je však již tak složitý, že jistotu ohledně toho, zda jsou podmínky malého a středního podniku splněny, nemá podnikatel podávající žádost o podporu ani samotný poskytovatel dotace. V Bruselu … Pokračování textu Definice malého a středního podniku je dobrý sluha ale zlý pán. Je třeba ji změnit