Pondělí, 4. července, 2022

Dálnice D4 se staví už rok. Jak to s ní vypadá?

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Stavba dálnice D4, která je prvním českým PPP projektem v oblasti infrastruktury, je rok po zahájení již viditelně otištěna v krajině. V loňském roce proběhlo vytýčení celé trasy a k odstranění lesní i mimolesní zeleně. Letos se chystají rozsáhlé trhací práce u obce Milín, budou se zakládat mostní konstrukce a proběhne výstavba nových místních komunikací, na které bude převedena doprava ze stávající D4.

„Stavba D4 je referenčním projektem při rozhodování o dalším využití PPP u dalších infrastrukturních projektů. Při současném napjatém stavu veřejných financí je to jedna z možných cest. PPP připadá v úvahu například u D35, u IV. železničního koridoru nebo při výstavbě některých vysokorychlostních tratí,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka, který se přijel na stavbu podívat.

V minulém roce byl také realizován archeologický, pyrotechnický a hydrogeologický průzkum, instalovány byly zábrany pro obojživelníky a uskutečnila se řada dalších prací při přípravě celého stavebního území. U křižovatky Lety vznikla výrobna důležitého materiálu pro stavbu.

„Uplynulých 12 měsíců proběhlo úspěšně a jsem rád, že projekt postupuje podle plánu. I když sektor stavebnictví teď zažívá obtížné časy, jsem přesvědčen, že budeme úspěšně pokračovat i nadále,“ uvedl generální ředitel společnosti Via Salis, která PPP projekt realizuje, Christian Biegert.

Mapa dostavby dálnice. Foto: ŘSD

První PPP dálniční projekt

Projekt PPP (Public Private Partnership) D4 řídí sdružení Via Salis francouzských firem VINCI Concessions, VINCI Highways a Meridiam. Investice zahrnuje dostavbu zcela nových 32 kilometrů dálnice D4 z Příbrami do Písku a modernizaci dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků. Stavba bude podle smlouvy hotova v prosinci 2024 a dalších 24 let bude konsorcium dálnici provozovat. Zhotovitelem stavby je na základě smlouvy s Via Salis společnost DIVia stavební, člen skupiny EUROVIA CS.

„Každá stavba pro nás představuje velkou výzvu a historicky první PPP projekt v ČR obzvlášť. Výstavba 32 kilometrů nové dálnice a rekonstrukce 16 kilometrů stávající je obrovskou zkušeností pro celé české stavebnictví,“uvedl předseda představenstva a generální ředitel EUROVIA CS Martin Borovka.

Důraz na ekologii

Všechny práce probíhají s maximálním důrazem na ekologii. To zahrnuje například recyklaci materiálů, zákaz používání pesticidů, budování ekoduktů pro divokou zvěř, nádrže na dešťovou vodu nebo zábrany pro ochranu obojživelníků.

„VINCI Highways úspěšně staví nebo provozuje téměř 4000 kilometrů dálnic po celém světě, ty nejblíže odsud se nacházejí na Slovensku, v Německu či Polsku. Všechny tyto zkušenosti přinášíme i na D4 a věříme, že i díky nim se PPP D4 stane nejen referenčním projektem v České republice, ale i příkladem udržitelnosti v oblasti infrastruktury,“ uvedl generální ředitel VINCIConcessions Nicolas Notebaert.

Dálnice D4 podstatně urychlí spojení mezi středními a jižními Čechami a státní hranicí. Výrazně uleví řadě obcí v regionu, které jsou nyní zatěžovány intenzivní dopravou na silnici I/4, kde navíc často dochází k zácpám a dopravním nehodám.

Jana Bartošová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter