DAKO-CZ si pronajala vagonku v Lounech, pracuje na obnovení výroby

DAKO-CZ vlastnící Vagonku Louny vyrábí brzdové komponenty pro železniční vagony. Foto: archiv redakce

Společnost DAKO-CZ, člen průmyslové skupiny CSG a jediný český výrobce brzdových systémů pro kolejová vozidla, si pronajala od insolvenční správkyně část lounské vagonky Heavy Machinery Services (HMS) a uzavřela s ní smlouvu o spolupráci. V jejím rámci DAKO-CZ využije areál lounského podniku a bude v něm nadále provozovat výrobu vagonů. Cílem je záchrana lounské vagonky, tradičního podniku českého železničního průmyslu, který upadl 26. 6. 2019 do konkursu.  V projektu záchrany HMS společnost DAKO-CZ podporují dva silní partneři a současně její akcionáři: Tatravagónka Poprad a Budamar Group.

Společnost Heavy Machinery Services (HMS) se potýká s problémy již od roku 2010. Na konci června (26. 6.) na ni byl vyhlášen konkurs. Koncový vlastník společnosti je neznámý, komunikují za něj pouze najatí manažeři, konzultanti a právníci. Byznys HMS, která je v insolvenci a dluží dvě miliardy Kč, fakticky převzala společnost Legios Loco, jejíž koncový vlastník je také neznámý. Mezi společnostmi HMS a Legios Loco docházelo k netransparentním finančním transferům, které zakládají podezření z tunelování firmy a poškozování zájmů věřitelů v zájmu anonymního koncového vlastníka. Ten zřejmě ovládá prostřednictvím nastrčených společností jak HMS, tak Legios Loco.

Insolvenční správkyně HMS Petra Hýsková nabídla společnosti Legios Loco po vyhlášení konkursu pokračování spolupráce v zájmu udržení výroby za předpokladu, že se vztahy mezi oběma subjekty stanou transparentními. „Po vyhlášení konkurzu jsem jednala v zájmu věřitelů, mezi kterými jsou i státní organizace, banky či dodavatelé, aby nedošlo k dalšímu snížení hodnoty HMS a aby byly maximálně uspokojeny všechny pohledávky. Stěžejní je, aby v areálu HMS zůstala zachována výroba tak, aby podnik i jeho zaměstnanci měli do budoucna perspektivu,“ říká Hýsková.

„Nezbytnou podmínkou pro to je součinnost společnosti Legios Loco, která v areálu hospodaří a která v minulosti de facto byznys HMS převzala. Bohužel stejně jako v případě celého insolvenčního řízení firma Legios Loco nespolupracuje, a naopak jedná obstrukčně tak, aby cíle konkurzu nebylo dosaženo. Účetnictví, ze kterého by bylo možné zjistit vzájemné vztahy mezi firmami HMS a Legios Loco, je nedostupné, management firem HMS a Legios Loco (personál obou firem se prolíná) se mnou nespolupracuje a vystupuje konfrontačně,“ dodává správkyně.

Areál HMS v Lounech si pronajala společnost DAKO-CZ

Insolvenční správkyně se rozhodla využít nabídku společnosti DAKO-CZ na pronájem lounského výrobního areálu HMS a uzavřela s ní smlouvu o spolupráci, kterou komentuje:

„Cílem smlouvy o spolupráci a pronájmu části aktiv je zachovat v Lounech kontinuitu výroby, dát perspektivu podniku a jeho zaměstnancům a tím samozřejmě přispět k maximálnímu uspokojení věřitelů. DAKO-CZ je přední podnik českého železničního průmyslu, který úspěšně podniká a má transparentní vlastníky. Má tedy všechny potřebné předpoklady k obnovení výroby, která se po vyhlášení konkurzu zastavila. Bylo neudržitelné, aby na podnik nadále uplatňovala vliv entita, která problémy podniku způsobila a po celou dobu insolvenčního řízení jedná proti zájmům věřitelů.“

DAKO-CZ dodává předním světovým výrobcům kolejových vozidel brzdové systémy a komponenty pro nákladní a osobní vozy, příměstské jednotky, lokomotivy, vozy metra i tramvaje. Kromě společností Siemens a Stadler patří mezi odběratele produktů společnosti DAKO-CZ například též Tatravagónka Poprad, která je zprostředkovaně spolumajitelem společnosti DAKO-CZ. Do výrobního areálu tak vstupuje firma, která má ve vlastnické struktuře i odběratele svých výrobků. Kolejová vozidla s brzdami DAKO je možné vidět nejen v Evropě, ale také v Číně, Indii, Malajsii, Indonésii či Alžírsku, kde společnost spolupracuje se světovými výrobci kolejových vozidel a provozovateli kolejové dopravy. Společnost má vlastní vývoj, disponuje moderní zkušební laboratoří a konstrukčním pracovištěm.

„Chceme návrat do období, kdy lounská vagonka standardně podnikala a plnila své závazky vůči finančním partnerům, úřadům, dodavatelům, zákazníkům i zaměstnancům. Cílem DAKO-CZ je standardní hospodaření a prosperita podniku. Zároveň tak můžeme přispět k maximálnímu možnému uspokojení pohledávek jeho skutečných věřitelů. Je obdivuhodné, že i přes dlouhodobou nejistotu a podivné fungování si podnik zachoval kvalitní tým zaměstnanců, kteří výrobu vagonů v Lounech drželi na nohou. Právě na nich chceme stavět,“ říká mluvčí společnosti Andrej Čírtek. Tým společnosti DAKO-CZ se v současnosti na místě seznamuje se situací a zjišťuje podmínky pro urychlené obnovení výroby.

Společnost DAKO CZ je v projektu záchrany HMS podporována dvěma silnými partnery: Tatravagónkou Poprad, celoevropsky významným výrobcem vagonů, a skupinou BUDAMAR, která je důležitým poskytovatelem logistických služeb na železnici s rostoucí flotilou vlastních železničních vozidel. Tato partnerství ještě posílila jedinečnost a výhodnost nabídky od společnosti DAKO CZ na provozování výroby v Lounech, protože jeden partner přináší zkušenost v oblasti výroby vagonů, druhý je zase jejich provozovatel a pro HMS potenciálně významný odběratel její produkce.

Projekt záchrany HMS podpořil i lounský starosta

K příchodu společnosti DAKO-CZ do lounské vagónky se vyjádřil i starosta města Louny Pavel Janda:

„Velmi aktivně sleduji dění v lounské vagónce, a protože mi v žádném případě není lhostejné, co se u jednoho z největších zaměstnavatelů děje, rozhodl jsem se do dění vstoupit tak, jak politik muže. Sešel jsem se proto se zástupci nového nájemce areálu, a to společnosti DAKO-CZ, což je jeden z největších výrobců brzd a komponentů pro kolejová vozidla, a ti mé obavy o budoucnost zaměstnanosti v Lounech rozptýlili. Projevili nejen velký zájem o to zachovat provoz v areálu Heavy Machinery Services, ale taktéž ho rozvíjet a vylepšovat. Pevně věřím, že vše dobře dopadne a žádný ze stávajících zaměstnanců o práci nepřijde.“

O společnosti DAKO-CZ, a.s.

Společnost DAKO-CZ je předním výrobcem pneumatických, elektromechanických a hydraulických brzdových systémů pro kolejová vozidla s více jak 200letou tradicí. Firma s plánovaným ročním obratem téměř 40 milionů eur (což je jedna miliarda českých korun), na kterém se ze 70 % podílí zahraniční zakázky, sídlí v Třemošnici ve východních Čechách. Většinovým vlastníkem společnosti je společnost CZECHOSLOVAK GROUP a.s. Druhým akcionářem je společnost Tatravagónka Poprad a.s., nejvýznamnější výrobce nákladních železničních vozů a podvozků v Evropě.  Tatravagónku spoluvlastní skupina Optifin Invest a přepravní společnost Budamar Logistics, každá s polovičním podílem.

V roce 2018 meziročně vzrostly tržby společnosti o 26 procent ze 738 na 927 miliónů Kč. Tento klíčový ukazatel dokládá, že má za sebou společnost DAKO-CZ nejlepší rok ve své historii. Zisk firmy před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) činil 150 milionů korun. V červnu roku 2019 firma vzdala hold vynálezci Josefu Daňkovi, který v poválečných letech vyvinul se svou vývojovou skupinou klíčové prvky brzdového systému, a přejmenovala ulici, ve které sídlí, na Josefa Daňka 1956. Rok 1956 v názvu znázorňuje rok, kdy došlo k mezinárodnímu schválení brzdového systému DAKO CV, CV1 a CV1D.

-red-