COVID-19: Evropský parlament svolává na 26. března mimořádné zasedání

Evropský parlament. Zdroj: Pixabay.com

Předseda Evropského parlamentu a lídři poslaneckých klubů se včera dohodli na uspořádání mimořádného plenárního zasedání, které by 26. března mělo schválit opatření k boji proti novému koronaviru.

Rozhodnutí o svolání mimořádného plenárního zasedání na 26. března padlo po dopolední neformální diskuzi předsedy EP Davida Sassoliho s lídry politických klubů. Návrh předsedy EP na svolání mimořádného plenárního zasedání schválili v rámci takzvaného písemného postupu ve čtvrtek v podvečer.

Poslanci budou během mimořádného plenárního zasedání diskutovat a hlasovat o prvních třech návrzích Evropské komise zaměřených na boj proti pandemii COVID-19 a jejím následkům. Rychlé schválení těchto legislativních textů, které přinesou občanům a členským státům EU konkrétní pomoc a podporu, je v aktuální bezprecedentní situaci podle vedení EP nevyhnutelné.

„Evropský parlament plní své povinnosti a plnit je bude i nadále. Parlament musí zůstat otevřený, protože virus nemůže skolit demokracii. Jsme jediná evropská instituce volená svými občany a chceme je i nadále zastupovat a bránit,“ prohlásil předseda EP David Sassoli.

Tři legislativní návrhy na programu zasedání se týkají:

  • Investiční iniciativy pro reakci na koronavirus, prostřednictvím které by se z fondů kohezní politiky mělo vyčlenit 37 miliard eur na podporu opatření členských států zaměřených na řešení krize a jejich následků,
  • legislativního návrhu na rozšíření působnosti Fondu solidarity EU tak, aby se jeho prostředky mohly využít i v případě krize v oblasti veřejného zdraví,
  • návrhu Komise k zastavení praxe tzv. letů duchů, kdy letecké společnosti létají s prázdnými letadly ve snaze vyhnout se propadnutí rezervovaných letištních slotů.

Předsednictvo EP brzy přijme konkrétní opatření týkající se praktických otázek souvisejících s uspořádáním schůze, která by kromě jiného měla umožnit hlasování na dálku. Mimořádné plenární zasedání formálně nahradí schůzi, která se měla uskutečnit ve dnech 1.–2. dubna.

Komisaři Evropské komise odpovídající za řešení pandemie:

  • Janez Lenarčič odpovídá za krizové řízení
  • Stella Kyriakidesová má na starost veškeré zdravotní otázky
  • Ylva Johanssonová je odpovědná za otázky týkající se hranic
  • Adina Văleanová odpovídá za problematiku mobility
  • Paolo Gentiloni má na starost makroekonomické aspekty

-red-