Neděle, 17. října, 2021

Chtěli jsme stíhat exmanžela Bradáčové, žalobce ale nakázal opak, tvrdí policista v kauze Bereta. Nesmysl, říká Bradáčová

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Poměrně velmi vyhrocená situace nastala u soudu ve známé kauze Bereta, když byla vyloučena veřejnost. Detektiv protikorupční policie Radek Holub totiž prohlásil, že policie chtěla před necelými deseti lety stíhat kvůli IT zakázce na ministerstvu práce a sociálních věcí exmanžela Lenky Bradáčové – manažera v IT firmě – Tomáše Hájka. Podle Holuba ale zahájení stíhání stopl Bradáčové podřízený. Lenka Bradáčová tvrdí, že to není pravda. Ekonomickému deníku pak vzkázala, že vydala rozhodnutí, v němž se s tvrzeními Holuba vypořádala, které následně zaslala jak soudu, tak detektivovi.

Protikorupční policie před necelými 10 lety vyšetřovala podezření z korupce na ministerstvu práce a sociálních věcí. Šlo o IT zakázky. A jedním z podezřelých byl i manažer jedné ze společností, které IT systémy ministerstvu dodávala – Tomáš Hájek. V době, kdy se Hájkovo jméno poprvé objevilo na scéně ale nikdo netušil, že jde o bývalého manžela Vrchní státní zástupkyně v Praze Lenky Bradáčové. Její úřad přitom vyšetřování dozoroval. Na to policie přišla až při lustraci tehdy podezřelého.

Zájem policie o exmanžela vrchní státní zástupkyně ovšem unikl v roce 2013 do médií. A začala doslova válka mezi Bradáčovou a protikorupční policií.

Spor žalobkyně s detektivem eskaloval koncem března, kdy Bradáčová vyvracela v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Frekvence 1 svoji možnou podjatost v kauze IT zakázek ministerstva práce a sociálních věcí.

Bradáčová tehdy řekla, že na ni kauzu vyrobil tehdejší šéf protikorupční policie Tomáš Martinec. Ten to popřel s tím, že Bradáčová k tvrzení nemá a ani nemůže mít jakýkoliv důkaz.

Kontrola na protikorupční policii začala střídat kontrolu a řada detektivů kvůli tomu sbor opustila.

Na sklonku letošního dubna ale záležitost s exmanželem Lenky Bradáčové Tomášem Hájkem opět otevřel jeden z detektivů. Bývalý šéf jednoho z odborů protikorupční policie Radek Holub, který je obžalovaný ve známé kauze Bereta. V kauze Bereta má jít o vynášení informací z trestních řízení. V případu čelí obžalobě také pražská žalobkyně Dagmar Máchová, bývalý celník Pavel Šíma a někdejší policisté Igor Gáborík a Vladimír Zmrhal.

Měl nakročeno ke stíhání

Radek Holub vypovídal u soudu 26. dubna. Jeho výslech byl veřejnosti uzavřen. Na závěr své řeči se Holub soustředil na Vrchní státní zástupkyni v Praze Lenku Bradáčovou.

„Úplně závěrem mi dovolte jednu moji myšlenku, kterou v sobě nosím pět let, ne-li déle. Proč
obžaloba takto mlží? Proč obžaloba uvádí takto nepravdivé údaje? Došel jsem k přesvědčení, že je to možná ze msty. JUDr. Bradáčová, respektive obžaloba, která je zastupována JUDr. Bradáčovou,
pustila v roce 2013 do éteru do pořadu Xavera Veselého informaci o tom, že Tomáš Martinec a jeho útvar na ni sbírají informace. Tato informace zazněla ve sdělovacích prostředcích po oficiálně ukončeném vysílání. To, že ji paní doktorka vypustila, je její odpovědnost, To, že se dále vysílalo, je její odpovědnost. To, že se snažila toto hodit na našeho ředitele, je její odpovědnost. Soudili se,“ začal svůj výstup směrem k dozorové státní zástupkyni Radek Holub.

„V rámci toho soudního řízení, nebo možná ještě před ním, tam padla docela zajímavá informace, kdy JUDr. Bradáčová v podstatě vyhrožovala našemu řediteli, že je to v podstatě otevřená válka mezi státním zastupitelstvím a naším útvarem. Otevřená válka v tom smyslu, že náš odbor měl stíhat jejího bývalého manžela Tomáše Hájka ze Siemensu v souvislosti s veřejnými zakázkami na MPSV. Paní doktorka Bradáčová uváděla nepravdivé údaje, že nebyl ani prověřován. Je to lež. Její bývalý manžel měl nakročeno ke stíhání. My jsme dokonce vyhotovili usnesení o zahájení trestního stíhání. Nicméně, když jsme s tím seznámili státního zástupce z Vrchního státního zastupitelství, který je podřízený paní doktorce Bradáčové, tak jsme asi za týden dostali pokyn věc odložit,“ prohlásil u soudu Radek Holub.

Zásah policie. Foto: Policie ČR

Pomsta Bradáčové?

„My jsme se s tím neztotožnili, nějakým způsobem jsme vedli řízení, ale nic jsme s tím nenadělali, Zpracovatel spisu proto přetočil, co měl v odůvodnění usnesení o zahájení trestního stíhání, do odůvodnění odložení věci tak, aby bylo zřejmé, že s tím nesouhlasíme, a ještě jsme za to dostali výtku,“ tvrdil dále Radek Holub.

„Od této doby JUDr. Bradáčová dle mého názoru, a bohužel je mi to teď je dáváno k tíži, si myslím, že se snaží pomstít, dehonestovat jak útvar, což se ji podařilo. A moji osobu, což se jí podařilo také. To, že ostatní kolegové odešli zavčasu, protože byli spojování s kauzou ŘSD, což byla také zajímavá kauza, kdy také hlavní zpracovatel skončil před soudem, byl zproštěn obžaloby, to bylo také z dílny paní doktory Bradáčové, respektive z Vrchního státního zastupitelství. Ta kauza ŘSD, kdy i dozorová státní zástupkyně paní doktorka Jahodová byla odejita z VSZ v Praze. Všechno to ve mně pět let bobtnalo, a přemýšlel jsem, jestli je toto možná a relevantní úvaha,“ pokračoval Holub.

„Po přečtení obžaloby, kdy opravdu jsou zamlčovány skutečnosti důležité pro trestní řízení v náš prospěch, kdy jsou uváděny lži, tak si musím odpovědět, že tato úvahu může být pravdivá. K tomu pro dokreslení opět mohu předestřít několik novinových článků, které mi v podstatě dávají za pravdu. Další skutečností bylo to, že paní JUDr. Bradáčová poté, co se dostala do kolize s panem Martincem, bývalým ředitelem ÚOKFK (Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality – pozn. red.), v podstatě ne nařídila, ale na její popud byla provedena kontrola na ÚOKFK, více jak sto spisů. Kde na popud JUDr. Bradáčové bylo přezkoumáváno, zdali bylo zahájeno správně, popřípadě, zdali jsou vedena účelová trestní řízení, nebo jiné pochybnosti. Ta kontrola trvala půl roku,“ opřel se do Bradáčové Holub.

Ze sto sedmi spisů podle Holuba nebylo zjištěno žádné zásadní pochybení ze strany ÚOKFK. „Pouze v rámci tří, sedmi spisů administrativní pochybení. Jiného rázu pochybení typu účelnosti nebo neúčelnosti zahájení trestního řízení, průtahů, nebo zahájení na základě smyšlených příběhů, nebylo nikdy prokázáno, Přesto tady stojím obviněn ze lživých a vykonstruovaných skutků,“ uzavřel svou řeč v neveřejném líčení Radek Holub.

Ne. Nejsem podjatá

Po skončení výslechu si vzala slovo Lenka Bradáčová. „Pane předsedo, já bych se nejdříve ráda vyjádřila tady k tvrzením pana obviněného v tom smyslu, že vnímám jako námitku podjatosti to, co tady zaznělo… …Takže já rozhoduji, že nejsem podjatá vykonávání úkonů v tomto řízení,“ prohlásila Lenka Bradáčová, aniž by Radek Holub námitku podjatosti u soudu vznesl.

Lenka Bradáčová. Foto: Tiskový odbor Senátu

„Jenom zběžně k tomu, co jsem zaznamenala, aby případně pro opravný prostředek pan obžalovaný věděl, mohu říci, že jeho tvrzení o tom, že bylo rozhodováno ve věci trestního spisu, kde figuroval jako osoba ať už podezřelá, svědek, já nevím, můj bývalý manžel, není to pravdou, neboť tento spis byl na základě mého podnětu předán Nejvyššímu státnímu zastupitelství a dozor ve věcí provádělo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Takže rozhodoval státní zástupce VSZ Olomouc, nikoliv státní zástupce v obvodu mé působnosti, tudíž tato námitka je naprosto lichá, a já nevím, jak to řízení skončilo,“ uvedla dále Bradáčová.

„Dále bych se ráda vyjádřila k námitce, že odejita byla doktorka Jahodová. Doktorka Jahodová byla vždy pouze stážistkou na Vrchním státním zastupitelství v Praze a po uplynutí stáže se vrátila zpět na svůj domovský úřad. Nikdy nebyla státní zástupkyní Vrchního státního zastupitelství. Co se týče další námitky, která se dotýkala kontroly trestních věcí vedených na Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, tuto jsem nenařídila, nemám k tomu ani pravomoc, ale nařídil ji pan policejní prezident, a pan policejní prezident také poté nakonec komunikoval výstupy,“ zareagovala Lenka Bradáčová na řeč policisty Radka Holuba.

Obraťte se na obžalované nebo obhájce

Ekonomický deník proto oslovil Lenku Bradáčovou, aby více rozvedla svoji reakci na tvrzení obžalovaného policisty Radka Holuba.

„V dotazované věci sdělujeme, že vrchní státní zástupkyně v Praze vydala rozhodnutí, v němž se vypořádala s nepravdivými tvrzeními obžalovaného Holuba a toto rozhodnutí bylo zasláno, jak soudu, tak obžalovanému. Pokud má Vaše redakce zájem seznámit se s obsahem rozhodnutí, tak nechť se obrátí na osoby obžalovaných či jejich obhájců, od nichž zcela zřejmě čerpá dosavadní informace. Vrchní státní zastupitelství v Praze nebude přistupovat na Vaši polemiku s tvrzeními obviněných, a to obecně. Pokud hodláte informace veřejně prezentovat či komentovat, potom s celým tímto naším komentářem, a to bez úprav. S pozdravem. Sekretariát vrchní státní zástupkyně v Praze,“ odpověděla prostřednictvím svých podřízených Lenka Bradáčová.

Úkony jsme zahájili, tvrdí bývalý šéf

Bývalý šéf protikorupční policie Tomáš Martinec, který se dostal do tvrdého střetu s Lenkou Bradáčovou, který vykulminoval jeho odchodem od policie, informaci, že jeho detektivové se o exmanžela žalobkyně zajímali, potvrdil. Ale děj se podle něj odvíjel poněkud jinak, než u soudu uvedl jeho někdejší podřízený Radek Holub.

„Oni měli zpracovaný záznam o zahájení trestního řízení podle paragrafu 158, třetího odstavce. Kde ten manžel nějakým způsobem figuroval a bylo to na začátku,“ sdělil Ekonomickému deníku Tomáš Martinec.

Bývalý šéf protikorupční policie Tomáš Martinec. Foto: Tomáš Martinec

Na vysvětlenou. „O zahájení úkonů trestního řízení k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, sepíše policejní orgán neprodleně záznam, ve kterém uvede skutkové okolnosti, pro které řízení zahajuje, a způsob, jakým se o nich dověděl. Opis záznamu zašle do 48 hodin od zahájení trestního řízení státnímu zástupci,“ dí trestní řád.

„Sdělení obvinění bylo předčasné řešit, protože se v tenhle okamžik řešilo postoupení na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci pro podjatost Lenky Bradáčové. Nesedí to, že by tam dozorový státní zástupce z Prahy dával stanovisko, že se ta věc má odložit,“ uvedl dále bývalý šéf protikorupční policie.

K Tomáši Hájkovi Martinec dále řekl: „My jsme řešili s kolegy, jestli informovat dozorového státního zástupce nebo informovat Lenku Bradáčovou. Usoudili jsme, protože jako vedoucí státní zástupce přiděluje spisy, tak informaci o tom kdo kde figuruje určitě má, takže to s ní projednám já. S tím, že to bylo v počáteční fázi. Takže když jsem s ní na osobní schůzce řešil solární elektrárny, tak jsem jí upozornil, že v jedné z věcí, které máme na útvaru, kde jsou zahájeny úkony v trestním řízení, figuruje její manžel. A že by bylo vhodné se vyloučit pro podjatost, aby s tím nebyly problémy.“

Podle Martince tento postup Bradáčová kvitovala a za tuto informaci poděkovala. „Dostal jsem informaci, že tak během jednoho dne učinili, že spis postoupili na Nejvyšší státní zastupitelství s tím, že bude spisový materiál delegován do Olomouce,“ vzpomíná Martinec.

Všechno bylo podle něj v pořádku až do doby, kdy byla vrchní státní zástupkyně hostem v pořadu Frekvence 1. „Moderátor se jí na tu věc ptal. A ona mi hned po tom vystoupení v rozhlase volala s tím, že ta informace unikla od nás, a že to je vyhlášení války mezi Vrchním státním zastupitelstvím v Praze a ÚOKFK. Já jsem se jí snažil vysvětlit, kde bere tu informaci, že ten únik byl od nás, protože o této kauze se už psalo v novinách a těmito informacemi disponovali i státní zástupci. Říkal jsem, jestli nepřemýšlí o tom, že to mohlo jít i ze státního zastupitelství. Takže prý ne. A pak už následovaly ty mediální výstupy, že ÚOKFK dělá za zády státních zástupců, a že ÚOKFK má neodborné policisty,“ popisuje střet s Lenkou Bradáčovou Tomáš Martinec.

A následovala velmi zevrubná prověrka práce protikorupční policie. „Kontrola za kontrolou. V podstatě kontrola největšího rozsahu, jaká kdy byla u policejního orgánu dělána. Jenom ze strany kontrolního orgánu policejního prezídia bylo zkontrolováno asi 115 spisů,“ podotkl Tomáš Martinec.

Tomáš Martinec nakonec ve vedení protikorupčního sboru skončil a po čase definitivně opustil i policejní řady.

S Lenkou Bradáčovou se soudil. Obvodní soud pro Prahu 2 ale Martincovu žalobu zamítl. Martinec po Bradáčové požadoval 200 tisíc a omluvu v médiích za její výrok v rozhlase, podle kterého na ni vyráběl kauzu. Podle soudu bylo za výroky Bradáčové odpovědné vrchní státní zastupitelství, nikoliv ona sama.

„Já už jsem pak neměl chuť a sílu se odvolávat. Takže jsem uhradil náklady soudního řízení a nechal jsem to plavat,“ dodal, dnes ředitel a prokurista havlíčkobrodského pivovaru Rebel, Tomáš Martinec.

Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter