Pátek, 20. května, 2022

ČEZ začal ve třetím čtvrtletí víc vydělávat, pomohl mu růst cen energií na burzách

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Právě oznámené výsledky Skupiny ČEZ vypadají na první pohled jako zklamání, na druhý jako úspěch. Čistý zisk za první až třetí čtvrtletí dosáhl 6,56 miliardy korun, což je v meziročním srovnání o 50,5 procenta méně. Zato v samotném třetím čtvrtletí ČEZ vydělal 5,13 miliardy korun čistého – oproti ztrátě 1,12 miliardy o rok dříve.

Jak ČEZ uvedl v tiskové zprávě, letošní výsledky negativně ovlivnilo zhoršení podmínek pro uhelnou energetiku v návaznosti na zvýšení klimatických cílů na úrovni EU a také doporučení Uhelné komise ukončit spalování uhlí nejpozději do roku 2038. Z těchto důvodů klesla tržní hodnota Severočeských dolů. Skupina ČEZ v souladu s účetními standardy vytvořila v letošním roce k hodnotě dolů opravnou položku ve výši 9,2 miliardy korun. Tato částka smazala skoro celý čistý zisk za první pololetí.

V samotném třetím čtvrtletí začal ČEZ vydělávat na rostoucích cenách elektrické energie na burzách. K vyššímu zisku přispěl výdělek z obchodování s komoditami a eliminace dočasných ztrát zajišťovacích kontraktů výroby z prvního pololetí. „Aktuální dramatický růst tržních cen elektřiny na historická maxima se v hospodářských výsledcích Skupiny ČEZ pozitivně projeví až v dalších letech, protože na letošní rok je veškerá disponibilní kapacita jaderných a uhelných zdrojů již prodána a na příští rok již z více než 80 procent také,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Hlavní finanční a provozní výsledky Skupiny ČEZ za leden-září 2021. Zdroj: prezentace spol. ČEZ

Celková výroba elektřiny v rámci stávajících společností (tedy bez prodaných dceřiných firem v v Rumunsku a Bulharsku) meziročně poklesla o 8 procent na 39,7 miliardy kWh. Zatímco výroba v jaderných a obnovitelných zdrojích se oproti loňsku téměř nezměnila, v uhelných a plynových blocích výroba klesla o 18 procent. Hlavní podíl na tom měl prodej elektrárny Počerady a odstavení elektráren Prunéřov 1 a Mělník 3.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce meziročně vzrostla o 7 procent, klimaticky a kalendářně přepočtena pak o 5 procent. Spotřeba velkých podniků rostla meziročně o 6 procent, spotřeba domácností o 12 procent. Celkově dosáhla spotřeba vyšší úrovně než v roce 2019, tedy před rozšířením koronaviru do Evropy.

Výhled na celý letošní rok je nyní o trochu optimističtější. „Upřesňujeme celoroční výhled EBITDA na úroveň 59 až 60 miliard korun a výhled čistého zisku očištěného o mimořádné vlivy na 19 až 21 miliard korun. Zlepšení našeho očekávání je dáno zejména vyšším ziskem z obchodování s komoditami a na úrovni čistého zisku navíc přijetím úroku souvisejícím s vráceným přeplatkem na darovací dani z emisních povolenek za roky 2011 a 2012,“ říká člen představenstva a ředitel divize finance ČEZ Martin Novák.

Čistý dluh Skupiny ČEZ klesl za první tři čtvrtletí klesl o 13,7 miliardy korun, značný podíl na tom má příjem z prodeje bývalých rumunských a bulharských dceřiných firem. Poměr čistého dluhu k provoznímu zisku EBITDA tak klesl na 2,3 (po odečtení zisku prodaných firem), což lze označit za poměrně nízkou úroveň zadlužení.

David Tramba

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter