Český telekomunikační úřad vyhlásil tendr na kmitočty 5G

Český telekomunikační úřad zahájil výběrové řízení, v jehož rámci udělí na základě výsledků elektronické aukční fáze vítězným uchazečům příděly rádiových kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz.

Cílem Českého telekomunikačního úřadu je zajistit efektivní využívání rádiových kmitočtů a podpořit technologickou inovaci a rozvoj budoucích sítí 5. generace. K tomu má sloužit elektronická aukce volných kmitočtů. Současně ČTÚ podmínkami aukce podpoří i budoucí komunikaci krizových a bezpečnostních složek (PPDR komunikace).

ČTÚ vyhradil ucelený úsek 2×10 MHz v pásmu 700 MHz pro nové zájemce o vstup na mobilní trh, stanovil pro obě nabízená kmitočtová pásma spektrální limity se zohledněním rozsahu již dosud držených rádiových kmitočtů účastníků výběrového řízení, stávajícím mobilním operátorům stanovil podmínku poskytnutí služeb národního roamingu ve prospěch nových operátorů, pokud tito splní stanovené podmínky pro rozvoj vlastních 5G sítí. Definován je také závazek pronájmu kmitočtů ve prospěch podpory Průmyslu 4.0., stanovena byla rozvojová kritéria pro rychlý rozvoj nových sítí, včetně termínů pro pokrytí dálničních a železničních koridorů. Nastaveny jsou také podmínky pro poskytnutí služeb PPDR komunikace na základě budoucí zakázky Ministerstva vnitra.

Podmínky výběrového řízení Český telekomunikační úřad připravil s využitím zkušeností z vlastní analytické činnosti trhu elektronických komunikací, poznatků získaných v opakované veřejné konzultaci s odbornou veřejností i dotčenými subjekty a projednáním s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže i Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ucelenou dokumentaci výběrového řízení ČTÚ zveřejnil v Telekomunikačním věstníku a na elektronické úřední desce.

Přihlášky do výběrového řízení ČTÚ přijímá do 30. září 2020. Následující den obálky s přihláškami otevře a po jejich posouzení obdrží žadatelé informaci o splnění či nesplnění podmínek účasti. Úspěšní žadatelé obdrží pozvání do aukční části výběrového řízení.

-red-