Neděle, 19. září, 2021

Českolipsko obslouží od poloviny prosince krajský dopravce

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Autobusy společnosti ČSAD Liberec budou od prosince tohoto roku zajišťovat veřejnou hromadnou autobusovou dopravu také na Českolipsku. Na posledním jednání to odsouhlasili krajští radní. Smlouva na obsluhu západní části regionu takzvaným vnitřním dopravcem bude uzavřena na 10 let s rozsahem dopravního výkonu 3 969 976 kilometrů za rok a cenou 41,16 korun za kilometr (cena nezahrnuje mýtné ani poplatky a infrastrukturu).

„Na jednání rady jsme schválili smlouvu o autobusové veřejné dopravě na Českolipsku. Od 12. prosince 2021 tam budou cestující jezdit moderními autobusy společnosti ČSAD Liberec,“ uvedl statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj). 

„Doba trvání smlouvy je deset dopravních let, to je do prosince 2031. Na Českolipsku krajský vnitřní dopravce najezdí bezmála 4 miliony kilometrů s cenou dopravního výkonu 41,16 korun za kilometr,“ upřesnil statutární náměstek Sviták.

„Jsem rád, že koncem tohoto roku začne jezdit krajský dopravce i na západě našeho kraje. Budeme mít pod kontrolou výdaje na autobusovou veřejnou dopravu. Jen v loňském roce ji kraj financoval částkou téměř 400 milionů. Další investice navíc budou směřovat již do našeho majetku,“ řekl hejtman Martin Půta.

Různé ceny za kilometr

Ceny dopravního výkonu se v rámci kraje odlišují. Na Českolipsku činí 41,16, v oblasti Turnovska a Semilska 38,33, na Jablonecku 39,70 a na Liberecku 40,86 korun za kilometr. 

„V oblasti Českolipska jsou náklady vyšší, což je dáno strukturou a kvalitou vozového parku. Jeho úroveň se oproti současnému stavu, na který jsou lidé v tomto regionu zvyklí, radikálně promění k lepšímu. Krajský dopravce bude mít moderní nízkopodlažní vozy. Průměrné stáří vozového parku nesmí být podle smlouvy více než devět let a maximální stáří jednotlivých vozidel pak nesmí být vyšší šestnácti let,“ uvedl Jan Sviták. Samozřejmostí má být klimatizace i elektronické informační panely.

Na začátku roku 2018 založil Liberecký kraj společnost Autobusy LK. Na základě analýzy od společnosti NEXIA AP a.s. z listopadu 2020 rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje 24. listopadu 2020 o zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Západ (Českolipsko) od 12. prosince 2021 prostřednictvím akciové společnosti ČSAD Liberec.

Členové Rady Libereckého kraje odsouhlasili uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Českolipsko č. OLP/2135/2021 uzavíranou se společností ČSAD Liberec. K prvnímu čtvrtletí tohoto roku činí hodnota společnosti ČSAD Liberec 250 milionů korun.

Kraj chtěl zajistit dopravu

Liberecký kraj v červenci roku 2017 oznámil záměr získat stoprocentní podíl ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě a zajistit tak provozování autobusové dopravy na území Libereckého kraje na základě vertikální spolupráce. Tento záměr hodlal Liberecký kraj realizovat buď koupí akcií, nabytím pohledávek nebo koupí závodu či jeho části.

Za tímto účelem kraj oslovil tři obchodní společnosti, ČSAD Liberec, ČSAD Česká Lípa a BusLine. Byl přitom připraven jednat o svém záměru se kteroukoliv ze jmenovaných společností.

Sedmadvacátého března 2018 se mimořádně sešla rada Libereckého kraje. Chyběli tři radní, konkrétně Přemysl Sobotka (ODS), Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj) a Radka Loučková Kotasová (ANO). Na programu byl jediný bod – „Darovací smlouva č. OLP/2062/2018“. Radní schválili nabídku firmy Liberecká automobilová doprava, s.r.o. (LIAD s.r.o.) hejtmanovi Martinu Půtovi (Starostové pro Liberecký kraj) na bezúplatný převod 200 akcií společnosti ČSAD Liberec v hodnotě 20 000 korun na kraj. Radní zároveň pověřili hejtmana Půtu, aby předložil tento návrh darování akcií zastupitelstvu. Půta pak postupoval na základě právního rozboru od advokátní kanceláře Havel & Partners. O den později se sešla rada, aby nabídku projednala a ještě ten den, tedy 27. března, podepsal hejtman Půta darovací smlouvu.

Nejdál se dostala jednání s ČSAD Liberec. Kraj chtěl za 14, 353 milionu korun odkoupit 86 procent akcií od majoritního vlastníka. Dalších 20 milionů se chystal do firmy investovat, protože dopravce byl na pokraji insolvence. Dohodu schválili krajští radní i valná hromada dopravce, nakonec ale ke koupi nedošlo.

Rozhodnutí kraje koupit ČSAD Liberec napadla u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) společnost BusLine, která vyhrála soutěž na obslužnost daného území pro rok 2018. Liberecký kraj ale soutěž zrušil. Důvodem mělo být to, že BusLine prý nabídla příliš vysokou cenu za jeden kilometr, aniž by řádně vysvětlila náklady.

Firma však tuto argumentaci však odmítla a naopak tvrdila, že neodůvodněný byl záměr kraje koupit ČSAD Liberec. BusLine tedy napadla operaci s akciemi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže kvůli údajnému obcházení zákona o veřejných zakázkách. Úřad nejprve pochybení neshledal, pak jí dal ale za pravdu.

Spor se dostal až na stůj Nejvyššího správního soudu. Ten zkonstatoval, že nákup akcií veřejným zadavatelem spadá pod zákon o veřejných zakázkách. Akcie jsou podle občanského zákoníku věcí a v zákoně o zadávání veřejných zakázek pro ně není výjimka.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter