České firmy stále častěji využívají roboty či zařízení internetu věcí

Robotů v českých podnicích podle dat ČSÚ přibývá. Foto: Pixabay

České firmy se stále více přesouvají na internet a i ve srovnání s Evropou se nevedou při využívaní digitálních technologií vůbec špatně. Rozmach v českém podnikatelském prostředí zažívají i výdobytky informační společnosti jako cloud computing, internet věcí či robotizace. Vyplývá to z údajů, které tento týden zveřejnil Český statistický úřad.

České podniky stále častěji začleňují do svých provozů digitální technologie. Například v počtu firemních webových stránek a také v prodejích přes internet se dokonce dlouhodobě pohybují nad evropským průměrem.Od roku 2015 má u nás 83 procent podniků své webové stránky. Téměř 60 procent firem je mělo v roce 2020 uzpůsobené pro mobilní zařízení. Před pěti lety byla takových pouze čtvrtina,“ říká předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček. Naprostá většina firem využívá podle něj českou doménu .cz, nicméně téměř polovina velkých podniků neváhá registrovat své webové stránky i na generických doménách jako .net či .com.

Přes své webové stránky pak prodává své služby či zboží již téměř pětina firem. Jde především o cestovní agentury nebo podniky působící v oblasti poskytování ubytování a v mediálním či telekomunikačním sektoru. Průměr Evropské unie je přitom 17 procent, nejlépe je na tom Irsko, kde přes své stránky prodává již třetina firem.

Polovina zaměstnanců se může připojit k internetu, třetina přes mobilní data

Podniky také stále více umožňují svým zaměstnancům připojit se k internetu. Před deseti lety to mohla udělat pouze zhruba třetina z nich, v loňském roce to již byla celá polovina. Stále více firem také svým zaměstnancům dopřává mobilní data přes služební telefon či notebook. V roce 2010 to bylo pět procent zaměstnanců, nyní již třetina. Ve více než třetině podniků je možné se připojit rychlostí vyšší než 100 Mb/s.

Rozmach v českém podnikatelském prostředí zažívají i sociální sítě jako Facebook či LinkedIn. „V roce 2019 na nich mělo vlastní účet již 45 procent podniků s deseti a více zaměstnanci. Jde především o cestovní agentury nebo podniky působící v oblasti poskytování ubytování a v mediálním sektoru. V jejich případě se jedná až o 80 procent,“ popsal ředitel odboru statistik rozvoje společnosti Martin Mana. Přestože se podle něj od roku 2013 počet firem využívajících sociální sítě u nás ztrojnásobil, stále výrazně zaostáváme za severskými státy, Nizozemskem, Belgií či Irskem, kde tento způsob komunikace využívají více než dvě třetiny podniků.

Informační společnosti se nebojíme

Data ČSÚ ukazují, že Češi postupně před výdobytky informační společnosti ztrácí ostych. Stále více například využívají placených služeb tzv. cloud computingu, kdy klient přistupuje k emailu, ukládá svá data či používá různé kancelářské, finanční nebo účetní aplikace vzdáleně prostřednictvím internetu. Vloni za tyto služby zaplatila již třetina firem, což odpovídá i průměru v rámci zemí EU. Z velkých podniků je to pak více než polovina. Ve srovnání s rokem 2014 jde o dvojnásobek.

Více než čtyřicet procent českých firem také do svého provozu začlenila zařízení internetu věcí. Přibližně desetina podniků takto například reguluje osvětlení nebo spotřebu energie. Podobný podíl firem může hlídat na dálku přes internet zabezpečení firemních prostor. Chytrá zařízení internetu věcí pronikla i do výroby. Téměř pětina firem z odvětví zpracovatelského průmysl monitoruje výrobní procesy a může je v reálném čase optimalizovat. „Nejvýrazněji je však internet věcí využíván firmami v oblasti logistiky ke sledování pohybu zboží či provozního stavu vozidel,“ dodává Eva Myšková Skarlandtová, vedoucí oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.

S tím úzce souvisí i nárůst zájmu o analýzu velkých objemů dat (big data), které lze tímto způsobem získat, ať již z různých přenosných zařízení, klientských údajů, sociálních sítí nebo chytrých senzorů. Zcela vážně se touto oblastí zabývá již čtvrtina velkých firem, většinou vlastními silami.

Roste využití robotů

Minulý rok používalo průmyslové nebo servisní roboty 18 procent podniků s deseti a více zaměstnanci ve zpracovatelském – především automobilovém – průmyslu. Používání robotické automatizace je nepřekvapivě doménou velkých subjektů. V roce 2020 používalo průmyslové roboty již více než 60 procent velkých podniků v odvětví zpracovatelského průmyslu. V případě malých se jednalo pouze o devět procent,“ dodává Myšková Skarlandtová. Jde především o různě napevno ukotvené a předem naprogramované průmyslové montážní roboty. Mobilní servisní roboti jako drony či různá autonomní vozítka jsou v českých firmách využívány méně, nejčastěji na práce ve skladu či při úklidu.

Do českých podniků pronikají postupně i 3D tiskárny. V roce 2019 tisklo trojrozměrné předměty šest procent firem. Nejvíce v průmyslové výrobě, kde technologii využívá přibližně třetina podniků z elektronického či automobilového průmyslu. Mimo zpracovatelský průmysl využívají 3D tisk nejčastěji subjekty z oblasti IT, telekomunikací a také firmy zabývající se výzkumem a vývojem k tisku různých prototypů či modelů.

Helena Sedláčková