Neděle, 19. září, 2021

České dráhy se chystají inovovat vozový park v souladu se „zelenými“ trendy

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

České dráhy v rámci své snahy o modernizaci provozu na české železnici vykročily futuristickým směrem. Spustily předběžnou tržní konzultaci Poptávka vozidel s alternativními pohony (BEMU, HMU, HEMU, EMU+diesel) pro osobní dopravu. Důvodem pro tuto konzultaci je snaha o budoucí nahrazení stávajících čistě dieselových vozidel environmentálně přijatelnějším pohonem.

Předmětem předběžné tržní konzultace je zjištění možností trhu ve dvou kategoriích – dvouzdrojových vozidel a vozidel poháněných výhradně vodíkem. Kategorie dvouzdrojových vozidel pak prověří možnosti ještě v dalším rozdělení.

Konkrétně půjde o systém baterie + závislá elektrická trakce, systému vodík + závislá elektrická trakce, popřípadě o jinou kombinaci závislé (elektrické) a nezávislé (diesel, zemní plyn a podobně) trakce.

Dvě fáze

Předběžná tržní konzultace bude mít dvě fáze. První fáze je svým charakterem vlastně průzkumem trhu. Dráhy se v ní snaží identifikovat již existující řešení, ale také řešení, která se mohou na trhu objevit v blízkém časovém horizontu.

Druhá fáze bude mít již konkrétní obrysy provozu na konkrétních tratích, v těžkých provozních podmínkách a v kontextu fungujících jízdních řádů. Vozidla musí prokázat, že zvládnou provoz ve stavebně a provozně náročných lokalitách. Prověří se rovněž možnosti a rychlost nabíjení v rámci běžného provozu.

Vývoj nových vozů

Předpokládaný odběr vozů plánují České dráhy na sto až dvě stě kusů. Specifikem jejich požadavku je poptávka po menších vozech pro padesát až sedmdesát cestujících. V případě těchto menších jednotek, které nejsou zatím na trhu dostupné, požadují České dráhy specifikovat, za jakých, zejména časových a finančních podmínek je možné uvedené vozy vyvinout a dodat.

Národní dopravce oslovil široké portfolio svých tradičních dodavatelů a dalších potenciálních výrobců (Alstom SA, CAF, Newag SA, PESA Bydgoszsz, Siemens Mobility, Stadler Rail, Škoda Transportation, ŽOS Vrútky).

Předběžná tržní konzultace probíhá výhradně v písemné podobě vyplněním dotazníku přiloženého k výzvě. Termín pro vyjádření mají případní zájemci do 30. září 2021.

Veřejnost se s výsledky předběžné tržní konzultace seznámí nejpozději v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Zadavatel musí v zadávacích podmínkách identifikovat části vzniklé na základě předběžné tržní konzultace.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter