Neděle, 19. září, 2021

Česká pošta vypsala zakázky na právní služby

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Česká pošta vypsala výběrová řízení na právní poradenství. První okruh se skládá z poradenství v oblastech hospodářské soutěže, veřejné podpory, veřejných zakázek a akvizičního právního poradenství, druhý se skládá ze správního, trestního a procesního práva a ochrany osobních údajů a konečně třetí z majetkoprávní oblasti, závazkového, pracovního a korporátního práva a všeobecného právní ho poradenství.

Doba plnění činí 24 měsíců a finanční limit na 5 mil. Kč bez DPH. Česká pošta uplatnila pro zadání těchto zakázek ustanovení § 158 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek, které umožňuje sektorovému zadavateli přímočařejší postup. Výhoda spočívá ve zkrácení lhůty pro podání nabídek a snadnějším zrušení výběrového řízení.

Rozsah kvalifikace

Česká pošta chce minimálně tři realizované právní služby pro každou poptávanou oblast v minimálním rozsahu 1 mil. Kč za každou z prokazovaných služeb. Pro jednotlivá výběrová řízení to představuje 12 až 15 realizovaných zakázek za poslední tři roky v minimálním rozsahu 12 – 15 mil. Kč.

Další podmínku činí vytvoření expertního týmu. Pro každou oblast požaduje Česká pošta služby šestice advokátů s minimálně pětiletou praxí ve vytčené specializaci. V tomto případě však může každý člen týmu splňovat více odborností najednou. Taková situace bude nejspíš obvyklá.

Více zkušeností – větší šance na úspěch

U všech tří výběrových řízení představuje 60 procent hodnocení nabídková cena za jednu hodinu poskytovaných právních služeb. Dodavatel nesmí nabídnout hodinovou sazbu nižší než 1400 korun bez DPH. Pokud by tak přesto učinil, pro účely hodnocení by se mu počítala právě tato nejnižší možná cena.

Druhé hodnotící kritérium s vahou 40 procent tvoří počet významných realizovaných zakázek z příslušné právní oblasti. Hodnotí se zakázky nad stanovené kvalifikační minimum tří zakázek. Pro každou oblast zadavatel stanovil maximální strop deseti realizovaných zakázek nad stanovené minimum. Za každou takovou zakázku přidělí hodnotitel jeden bod. Znamená to, že ve dvou výběrových řízeních mohou dodavatelé získat až 40 bodů a v tom třetím dokonce až 50 bodů.

Až pět šťastných v každé zakázce

Česká pošta uzavře smlouvu až s pěti dodavateli pro každé výběrové řízení. V případě celkové bodové rovnosti rozhodne o pořadí vyšší finanční objem zakázek prokazovaných v kvalifikaci a hodnocení. K samotnému plnění služeb pro jednotlivé právní oblasti zadavatel vyzve prvního v pořadí pro danou oblast. Pořadí určí na základě splnění podmínek druhého z hodnotících kritérií pro danou oblast. V případě rovnosti rozhodne vyšší objem zakázek realizovaných v dané oblasti.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter