Neděle, 28. listopadu, 2021

Česká pošta chystá nákupy tichých vín

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Už jen necelý měsíc zbývá zájemcům, aby se přihlásili do nákupního systému České pošty. Předmětem plnění budou vedle standardních dodávek propagačních předmětů rovněž dodávky takzvaných tichých vín.

Třináctého března 2021 ve 14 hodin končí lhůta pro podání žádostí o zařazení do nákupního systému pro poskytování dodávek propagačních předmětů nebo tichých vín. Je ovšem nutné zdůraznit, že se jedná o datum pravděpodobné, protože výzva k podání žádostí uvádí datum již 28. února. Předpokládáme však, že se jedná o pouhé administrativní nedopatření a platí termín uvedený na profilu zadavatele. Česká pošta realizuje veřejnou zakázku mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek. Předpokládaná hodnota totiž nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku.

Nákupní systém ještě neznamená nákup

Nákupní systém je jakýmsi předstupněm samotného zadávání. Dodavatelé se do něj mohou přihlásit a za splnění podmínek stanovených ve výzvě pak budou vyzýváni k podávání konkrétních nabídek. Zároveň platí, že jednotliví dodavatelé se do systému mohou hlásit i průběžně. Pokud splní požadované podmínky, dostane se i jim cti být osloven k podání nabídky. Samotné podmínky vstupu do nákupního systému jsou poměrně jednoduché. Je možné se hlásit jak do obou částí, tak i do jednotlivých částí. Tedy pouze do části týkající se propagačních předmětů, nebo do části zaměřené na tichá vína. Podmínkou je předložení čestného prohlášení k prokázání základní a profesní způsobilosti. Technickou kvalifikaci splní ti dodavatelé, kteří v posledních třech letech realizovali alespoň tři dodávky pro tři různé odběratele v minimálním objemu 50 tis. Kč za každou v průběhu jednoho roku.

Tichá vína za více než milion

Pro Českou poštu se nejedná v případě nákupu tichých vín o žádnou novinku. Jen v posledních dvou letech realizovala jejich nákupy v souhrnu za více než 1,3 milionu korun zejména v předvánočním období. Jednalo se jak o bílá tak o červená vína. Konkrétní odrůdové a ročníkové složení dodávek zůstalo bohužel obchodním tajemstvím.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter