Česká inspekce životního prostředí odloží ohlašovací povinnosti o tři měsíce

Opatření se týká i zpráv o plnění zpětného odběru pneumatik. Foto: pixabay.com

Firmy a úřady budou mít až do konce června čas na to, aby splnily své ohlašovací povinnosti v oblasti životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí oznámila, že vyhoví žádosti ministerstva životního prostředí o odklad s ohledem na současnou tíživou situaci řady podniků a institucí v důsledku vyhlášení nouzového stavu.

„Plně souhlasíme s vyjádřením ministra životního prostředí, že v současné nelehké situaci nejsou mnohé subjekty, ať ze soukromé či veřejné sféry, schopny z objektivních důvodů splnit řadu administrativních povinností v zákonem stanoveném termínu,“ prohlásil ředitel České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Erik Geuss. „ČIŽP nebude ukládat sankce subjektům, kterým se nepodaří v zákonné lhůtě učinit ohlašovací povinnost a při zjištění nesplnění těchto povinností, které dopadají na subjekty v měsících březen a duben 2020, bude postupovat v souladu s žádostí ministerstva,“ dodal Geuss.

Ministerstvo životního prostřední s ohledem na nouzový stav včera požádalo o pardon instituce, které ze zákona vymáhají sankce. Opatření se týká například roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru elektroodpadu, baterií a pneumatik, údajů o odpadech či množství některých znečišťujících látek vypuštěných do ovzduší. „V praxi to znamená, že subjekty (typicky průmyslové provozy, živnostenské provozovny, ale i školy nebo obce) mají na splnění ohlašovací povinnosti tři měsíce navíc. Obdobně jako finanční úřady v případě povinné registrace k EET pak bude ČIŽP v tomto období ve vztahu k povinným subjektům plnit poradní funkci,“ uvedl včera ministr životního prostředí Richard Brabec.

Ministerstvo nemá žádné právní možnosti, jak zákonné termíny všech ohlašovacích povinností odložit plošně, proto přistoupilo k řešení skrze instrukci směrem k ČIŽP, která má ve většině případů kompetenci ke kontrole a uložení sankce. Ve stejném duchu se obrátilo i na krajské úřady a obce s rozšířenou působností, které mají rovněž v této oblasti některé kompetence

Ministr Brabec dále oznámil, že bude instruovat kraje, aby prodloužily lhůtu i na poplatkové přiznání, které podle zákona o ochraně ovzduší  podávají velké stacionární zdroje – například spalovny, teplárny či železárny.

-sed-