Pátek, 20. května, 2022

Češi chtějí ochránit své peníze před inflací „zaparkováním“ ve fondech. Nejvíc myslí na stáří

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Investicím do fondů přichází Češi stále více na chuť. Jde totiž o nejdostupnější formu investování peněz s možností zajímavého zhodnocení. Podle výzkumu Equa bank investuje do fondů 31 procent dospělých Čechů. Nejčastěji investují pravidelně každý měsíc a menší částku – s jasným cílem ochránit peníze před inflací. Dávají proto přednost rizikovějším, ale potenciálně výnosnějším akciovým a smíšeným fondům.

Větší část z nich investorů, 60 procent, investuje do fondů pravidelně. Tři čtvrtiny investují dokonce jednou měsíčně, a to nejčastější částku do 2 000 korun. To, že investování představuje spíše dlouhodobou aktivitu, potvrdila téměř polovina respondentů, jejichž časový horizont je delší než 5 let.

Investice je výsledkem osobního rozhodnutí investora po předchozím zvážení vlastní finanční situace, vztahu k riziku a účelu investice. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost původní investované částky. Minulá ani očekávaná výkonnost investičních nástrojů nezaručuje skutečnou výkonnost budoucí.

Nejčastější cesta k investicím do fondů vede přes banky – fondy prostřednictvím bank nakupují dvě třetiny investujících Čechů. Na druhém místě jsou finančně poradenské firmy (jedna pětina) a na třetím specializované makléřské firmy (12 procent).

Investice při platbě kartou

Mezi pravidelnými investory se prosazuje trend automatických drobných investic například při platbě kartou. Využívá ho již 15 procent českých investorů a dalších 32 procent to považuje za zajímavou možnost, byť ji zatím nevyužívají.

Proč investujeme?

Možnost investovat i menší částky je důvodem, proč se 44 procent českých investorů pro tuto formu zhodnocení peněz rozhodla. Podle čtvrtiny je k tomu vedla skutečnost, že jde o jednoduchý nástroj.

S tím souvisí i to, že správě svých peněz nechceme věnovat příliš mnoho času. Stav svého investičního portfolia sleduje jen občas polovina investorů a pro rozhodnutí o investici do fondů si obvykle vystačí s běžně dostupnými informacemi. Pro výběr konkrétních fondů je pro investory důležitá strategie fondu a až poté to, jak se fondu dařilo v minulosti.

Cílem je ochránit úspory

Na chuť investicím do fondů ve větším přichází Češi až v poslední době – a to i pod vlivem vývoje ekonomiky a obav ze znehodnocení úspor. Méně než rok totiž investuje do fondů necelá pětina investujících Čechů, téměř třetina jeden až tři roky a čtvrtina tři až pět let.

S vývojem ekonomiky souvisí i to, proč Češi vkládají peníze do fondů – pro dvě třetiny z nich je důvodem čistě získání vyššího výnosu, než jaké nabízí jiné konzervativnější formy uložení peněz. Polovina investorů chce prostě ochránit peníze před inflací. Pokud jde o konkrétní důvod investic, tak jednoznačně vede finanční zajištění stáří – 36 procent. Jiný důvod investování do fondů (např. plánovaná koupě nemovitosti v budoucnu, zajištění financování studia dětí atd.) má jen 11 procent investorů.

Možná to bude překvapivé, ale pokud jde o výběr fondů, Češi nijak konzervativní nejsou – čtvrtina dává předost dynamičtějším akciovým fondům, které slibují větší výnos, ale jsou současně více rizikové, další čtvrtina volí smíšené fondy. Málo rizikové fondy peněžního trhu či dluhopisové upřednostňuje 12 % respondentů.

Zelené fondy

Stále více se prosazuje trend zelených fondů a odpovědného investování. Tedy vkládání peněz do fondů, které investují do firem, jež se chovají odpovědně k životnímu prostřední a k celé společnosti. Pětina českých investorů již peníze do takových fondů vkládá a třetina to považuje za zajímavou možnost, i když zatím do nich neinvestuje.

„Investiční strategie udržitelných fondů jsou pro investory velkým lákadlem. Svým přístupem dávají investoři najevo, že jim není lhostejné to, jak se společnosti chovají ke svému okolí. Proto stále více i našich klientů do těchto fondů investuje. Nabídka fondů Equa bank je aktuálně z jedné čtvrtiny „zelená“ a další polovina fondů podporuje některé prvky udržitelného rozvoje,“ uvedl David Kögler z Equa bank.

(ede)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter