Čtvrtek, 24. června, 2021

ČD – Telematika udržela tržby i v době pandemie. Loni doplnila služby o zabezpečovací systém ETCS

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb 1,68 miliardy korun, zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace 202 milionů korun a zisk před zdaněním 66,9 milionů korun. Tak vypadají loňské hospodářské výsledky společnosti ČD – Telematika. I přes pandemií ovlivněné ekonomické výsledky považuje firma loňský rok za úspěšný.

Mírné meziroční snížení ekonomických ukazatelů bylo ovlivněno zejména vývojem epidemické situace. Oblast obchodu byla ovlivněna situací u řady zákazníků, kteří museli v průběhu roku 2020 přehodnotit své původní plány a investiční záměry. Kromě toho se společnost musela stejně jako ostatní ekonomické subjekty vypořádat se zvýšenými zdravotními a bezpečnostními nároky v souvislosti s ochranou zdraví zaměstnanců.

Mírný meziroční pokles

Společnost ČD – Telematika dnes zveřejnila své auditované hospodářské výsledky za rok 2020. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb dosáhly výše 1 676 milionů korun a přiblížily se úrovni roku 2019, kdy šlo o 1 687 milionů korun.

Zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace (EBITDA) dosáhl za loňský rok hodnoty 202 milionů korun a zisk před zdaněním (EBT) hodnoty 66,9 mil. Kč. V předchozím roce to bylo 73,5 milionů korun.

I v roce 2020 společnost nadále hospodařila bez dluhu. Může tak investovat do dalšího rozvoje a růstu a zároveň vytváří protiváhu k existujícím provozním rizikům.

ETCS pro českou železnici

Z obchodního pohledu se ČD – Telematika v průběhu roku 2020 nadále soustředila na své dvě prioritní oblasti, kterými jsou poskytování služeb servisu a údržby a výstavby telekomunikačních infrastruktur a velkoobchodní telekomunikační služby.

Doplnila je o instalaci mobilní části evropského vlakového zabezpečovacího systému (ETCS), který bude hrát ve střednědobém horizontu v rámci produktového portfolia stále větší roli.

Zavádění ETCS na českou železnici považuje společnost za jeden z nejvýznamnějších projektů v této oblasti pro několik příštích let. V této oblasti úzce spolupracuje s ČD Cargo i samotnými Českými drahami, kde vlakový zabezpečovací systém zavádí.

Loni byla společnost aktivní i v oblasti IoT (internet věcí, pozn. red.) a silniční telematiky.

ČD – Telematika je významným poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Provozuje vlastní druhou největší optickou síť v ČR, která je součástí klíčové infrastruktury státu. Portfolio svých činností doplňuje službami zahrnujícími systémovou integraci, diagnostiku a analýzu dat.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter