Neděle, 25. července, 2021

ČD Cargo: Skupina Rail Invest nemá zájem na projednání vlastních žalob a zdržuje soudy obstrukcemi

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Dceřinná společnost Českých drah ČD Cargo vede se skupinou Rail Invest několik právních sporů. Společnost však podle ČD Cargo zřejmě nemá na rychlém projednání vlastních žalob zájem, protože je zdržuje obstrukcemi. Právní zástupce Rail Investu Mario Hanák České justici odmítl odpovědět na otázky o hospodaření skupiny.

V posledních době se začaly v médiích objevovat útoky na dceřinou společnost Českých drah ČD Cargo kvůli tomu, že nepostupuje podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Firma za tím vidí útok nespolehlivého dodavatele s politickými konexemi, kterého odstřihla od zakázek.

Se společnostmi a osobami propojenými se skupinou Rail Invest vede ČD Cargo v současné době šest soudních řízení. Většina z nich se vede na základě žalob Rail Investu. „Tato společnost však zřejmě nemá na rychlém projednání vlastních žalob zájem, protože je zdržuje obstrukcemi. Jako příklad lze uvést podání žaloby k nepříslušnému soudu, nedokládání důkazních materiálů ze strany žalobce do soudního spisu, a to ani po několika urgencích, či omluvy z nařízených jednání těsně před plánovaným začátkem,“ uvedla pro Českou justici za ČD Cargo mluvčí Vanda Rajnochová.

Podle ní se lze domnívat, že pravým smyslem žalob ze strany Rail Investu je spíše vytvoření mediálního, případně i politického tlaku na ČD Cargo.

„Tak je tomu i v případě trestního oznámení podaného ve věci kontraktu mezi ČD Cargo a slovenskou společností SMK, tedy obchodního vztahu, který se Rail Investu vůbec netýká. Přitom tato smlouva je pro ČD Cargo výhodná a byla uzavřena v souladu s platnou legislativou i vnitřními předpisy naší společnosti,“ dodává Rajnochová.

Skupina několika propojených firem zejména z železničního byznysu je ovládána bratry Rudolfem a Peterem Šuškovými. Mezi její hlavní společnosti patří především Ostravské opravny a strojírny (OOS) a Traťová strojní společnost (TSS). Od státem ovládaných firem měly v minulosti miliardové zakázky.

V médiích se v posledních dnech objevily informace, že společnosti ze skupiny Rail Invest dle zveřejňovaných účetních údajů často dosahují provozní ztráty a jsou netransparentní: Některé účetní závěrky jsou pouze překopírovanými daty z minulých let ve zcela totožné podobě, jinde dojde k nevysvětlenému skokovému nárůstu aktiv společnosti o 2 mld. Kč, některé účetní závěrky zcela chybí. Rail Invest dodnes nezveřejnila účetní závěrku za rok 2017. V rejstříku lze nalézt pouze účetní závěrky za rok 2018 a 2016. Avšak v účetních závěrkách je vidět vždy i předchozí období: v rozvaze a výkazu zisku a ztrát za 2018 je uvedeno i předchozí účetní období, tedy rok 2017. Společnost do rejstříku nezakládá ani zprávu auditora. Z celkové analýzy hospodaření pak vyplývá, že společnost udává buď nepravdivou rozvaha, nebo výkaz zisku a ztrát anebo obojí. Rail Invest na otázky České justice neodpověděl, její právní zástupce Mario Hanák odkázal pouze na nejnovější prohlášení. Společnost se tak nevyjádřila ani k tomu, zda využívá systém zahraničních daňových rezidentur, aby platila nulové daně v ČR.

ČD Cargo skupinu Rail Invest v průběhu roku 2019 umístilo na blacklist dodavatelů, kteří mají zakázáno s ČD Cargo dále obchodovat.

Interní black list jako dobrá metoda selekce nedůvěryhodných obchodních partnerů

 

Zakázku na renovaci 500 vagonů pak dostala slovenská společnost SMK. Ministr dopravy Karel Havlíček už dříve uvedl, že kontrakt mezi ČD Cargo a firmou SMK prochází zevrubnou kontrolou. Prvotní ekonomický audit podle něho dopadl pro ČD Cargo dobře, teď se zkoumá to, zda je smlouva na prodej a pronájem 500 nákladních vagonů na příštích 10 až 15 let v pořádku z technického hlediska. Záležitost řeší i další orgány drah. „ČD Cargo působí ve velmi silném konkurenčním prostředí, všechny jeho aktivity jsou pod drobnohledem a stává se, že někdy bývají účelově interpretovány. Máme k dispozici ekonomické posouzení tohoto obchodního případu, z něhož vyplývá, že k pochybení nedošlo a transakce je pro ČD Cargo výhodná. Nyní probíhá další audit, na jehož výsledek čekáme. Chceme mít jistotu, že se různé spekulace, které se objevily také v médiích, skutečně nezakládají na pravdě,“ uvedla za České dráhy mluvčí Vanda Rajnochová.

Eva Paseková

Text je převzat z portálu Česká justice, který je součástí vydavatelství Media Network, stejně jako Ekonomický deník.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter