Legislativní monitor je uzamčená a zpoplatněná sekce internetových zpravodajských portálů Česká justice, Zdravotnický deník a Ekonomický deník.

Přináší aktuální a analyticky zpracované informace o připravované legislativě v České republice.

Strukturovaně a v předstihu rozebírá praktické dopady připravované legislativy na jednotlivé oborové segmenty justice a advokacie, zdravotnictví, institucí, firem a podnikatelů.

Uživatel, který má uživatelský účet na jednom z deníků (Česká justice, Zdravotnický deník, Ekonomický deník) získává přístup do placené sekce i dalších dvou titulů.

Monitor pro instituce a firmy

  • Sleduje připravovanou legislativu pro firmy, samosprávu a veřejnou správu, analyzuje rizika a přínosy, jež mohou chystané zákony přinést.
  • Přináší hodnocení zkušeností s aplikací legislativy a komentuje výkladovou praxi.
  • Mapuje problematiku veřejných zakázek, analyzuje druhy zadávacích řízení v kontextu rozhodovací činnosti ÚOHS a kontrolních institucí (NKÚ, kontrolní a auditní orgány MF a další).

Monitor pro justici a advokacii

  • Analýzy a komentáře připravovaných záměrů vlády a zákonodárného sboru s dopadem na advokátní stav, fungování soudů a soustavy státního zastupitelství.
  • Sledování legislativního procesu a schválených právních norem s názory relevantních aktérů a právních autorit.
  • Hodnocení dopadů přijímané legislativy do praxe advokátního stavu, činnosti soudů a soustavy státního zastupitelství.

Monitor pro zdravotnictví

  • Komentovaný výběr z připravované legislativy, analýza projednávaných zákonů a vyhlášek.
  • Hodnocení dopadů nové legislativy do praxe zdravotnických zařízení, orgánů ochrany veřejného zdraví a farmaceutických firem .
  • Zkušenosti zdravotnických zařízení, farmaceutického průmyslu a dalších institucí s aplikací právních předpisů v praxi. Analýzy výkladovou praxi.

Způsob úhrady

Pro přístup do legislativního monitoru vyplňte registrační formulář.
Na váš email bude odeslána faktura dle vámi zvoleného typu předplatného.
Po jejím uhrazení převodem na bankovní účet budou na váš email odeslány přístupové údaje.

Registrační formulář

Pokud jste již zaregistrován, prosím přihlašte se zde.