Bývalý ministr Drábek a jeho náměstek Šiška čelí dalšímu trestnímu stíhání. Tentokrát kvůli založení Fondu dalšího vzdělávání

Bývalý ministr Jaromír Drábek. Foto: wikimedia

Bývalý ministr práce a sociální věcí Jaromír Drábek a jeho náměstek Vladimír Šiška jsou nově trestně stíháni pro podezření z dotačního podvodu a zneužití pravomoci veřejného činitele. Toho se měli dopustit tím, že změnili zakládací listinu Institutu výchovy bezpečnosti práce a vytvořili z něj novou organizaci Fond dalšího vzdělávání, která funguje dodnes. Podle policie měla vzniknout škoda přesahující jednu miliardu korun.

Přesně před sedmi lety podepsal tehdejší ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) změny v zakládací listině příspěvkové organizace ministerstva s názvem Institut výchovy bezpečnosti práce (IVBP), čímž došlo k přejmenování na Fond dalšího vzdělávání (FDV). Kromě změny názvu došlo také ke změnám v náplni činnosti. Policie však považuje tyto kroky za nezákonné a spatřuje v nich dotační podvod a zneužití pravomoci veřejného činitele.

„Jsem trestně stíhán za to, že jsem opakovaně podepsal změnu zakládací listiny příspěvkové organizace ministerstva. Kreativní výklad policie je, že jsem tyto změny provedl úmyslně protiprávně, přičemž ani úmysl ani protiprávnost není usnesením o zahájení trestního stíhání ani jeho odůvodněním jakkoli doložena. Uvedenými podpisy jsem měl údajně způsobit škodu velkého rozsahu, přičemž škoda měla být způsobena tím, že státní příspěvková organizace čerpala peníze ze státního rozpočtu v souladu se zákonem o státním rozpočtu na projekty aktivní politiky zaměstnanosti (například získání prvotní praxe absolventů po ukončení studia). Proti věcné stránce čerpání nejsou v usnesení žádné námitky, napadán je jen předchozí podpis změny zřizovací listiny, tedy čistě formální akt,“ reagoval na dotaz Ekonomického deníku Jaromír Drábek. Podle něj není jistě první.

Policie: změny v zakládacích listinách neměly oporu v zákoně

„Dr. Jaromír Drábek jako ministr práce a sociálních věci a Bc. Vladimír Šiška jako 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí společným úmyslným protiprávním jednáním, spočívajícím v přípravě a následné realizaci změn zřizovacích listin IVBP a FDV bez opory v zákoně, úmyslně s cílem způsobit škodu velkého rozsahu — škodu převyšující jednu miliardu Kč, připravili podmínky pro spácháni zvlášť závažného zločinu dotačního podvodu, kdy v důsledku jejich společného jednání následně FDV v žádostech o dotace ze státního rozpočtu ČR uváděl nepravdivé údaje ke svému vzniku, kdy jednak zamlčel nezákonnost těchto změn ve zřizovacích listinách a uváděl, že došlo pouze k rozšíření činnosti IVBP,“ píše se v usnesení.

Podle něj tedy Šiška s Drábkem museli vědět, že těmito provedenými změnami ve zřizovacích listinách FDV, bez opory v zákoně, připraví a vytvoří podmínky pro FDV, které náslendě umožní nesprávné použití finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Evropské unie.

Drábek: obvinění jsou vykonstruovaná

„Mám tu čest být zařazen do skupiny lidí jako bývalý ministr informatiky, bývalá náměstkyně ministra pro místní rozvoj, bývalá ministryně obrany, bývalý předseda vlády či řada starostů a obecních zastupitelů a mnoho dalších, kteří byli vyšetřováni či stíhání ve vykonstruovaných kauzách jen proto, že policie přespříliš horlivě hledala něco, co není, místo aby se věnovala reálné trestné činnosti. Taková vykonstruovaná obvinění ohrožují důvěru občanů v právní stát. Nemůžeme se pak divit, že do politiky moc slušných a schopných lidí nechce. Zároveň vyšetřování a soudní řízení takových případů stojí daňové poplatníky zbytečně nemalé finanční prostředky. Abych přispěl k zabránění negativních důsledků vykonstruovaných obvinění a také abych pomohl těm, kteří třeba nemají tolik zkušeností s nepravdivými nařčeními, mediálním tlakem či hrozbou nespravedlivého trestu,“ dodal Drábek s tím, že připravuje založení Spolku pro obranu nespravedlivě stíhaných.

„Aby nebylo pochyb, zdůrazňuji, že činnost spolku bude zásadně nepolitická v tom smyslu, že se nebude věnovat kauzám aktivních politiků. Na rozdíl od občanského života, v politice ctím presumpci viny. Sám jsem odstoupil z funkce ministra, když byl obviněn můj náměstek, i když se později ukázalo, že čin, z kterého byl obviněn, nespáchal. Kdokoli by chtěl pomoci v popsané činnosti, ať už je sám nespravedlivě stíhaný či může přispět svou dobrovolnou prací, bude vítán,“ dodal Drábek.

MPSV se připojilo k trestnímu řízení jako poškozený

Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Vladimír Řepka uvedl, že Ministerstvu práce a sociálních věcí bylo oznámeno zahájení trestního stíhání bývalého ministra a dalších pracovníků MPSV pro dotační podvod. „Ministerstvo se přihlásilo do trestního řízení jako další poškozený. Vzhledem k tomu, že se jedná o další z řady trestních řízení, zřídila ministryně Jaroslava Němcová pracovní skupinu k zajištění důsledné ochrany zájmů při ochraně majetku ČR v těchto trestních věcech,“ uvedl Řepka.

Jedná se o velmi závažnou problematiku ohrožující ve značném rozsahu jak ekonomické zájmy Česka, tak i ekonomické zájmy EU a poškozující zahraničně politické zájmy naší republiky. Navrhla jsem proto policejnímu prezidentovi zřízení zvláštní vyšetřovací skupiny za účelem objasnění trestné činnosti spáchané ke škodě majetku ČR v resortu MPSV,“ uvedla ministryně Jaroslava Němcová.

Podle usnesení o zahájení trestního stíhání jsou za projekty, na něž byly údajně podvodně získány projekty tyto:

Celkový součet těchto projektů je 1.189.271.811 Kč, tedy téměř 1,2 miliardy korun.

Jiří Reichl