Neděle, 1. srpna, 2021

Bulharsko zahájilo výstavbu nejdelšího železničního tunelu na Balkáně

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Tunel na trase mezi Elin Pelin a Vakarel bude mít dva tubusy a délku sedm kilometrů. Nákladní vlaky zde budou moci jezdit až 120kilometrovou rychlostí. Nejde však jen o modernizaci bulharské železniční infrastruktury. Projekt je významný i proto, že usnadní nákladní dopravu na koridoru, který je součástí sítě TEN-T. Bulhaři za celý projekt zaplatí 498 milionů bulharských levů, což je asi 225 milionů eur.

Výstavba tunelu spadá pod projekt modernizace železničního úseku Elin Pelin – Vakarel. Jde o hlavní bulharskou železniční sít ve směru východ–západ, které je důležitá nejen pro Bulharsko, ale i sousední země, uvádí bulharská národní správa železniční infrastruktury. 

Tunel pro osobní i nákladní dopravu

Trasa, na které tunel vznikne, je dlouhá dvacet kilometrů a je součástí projektu „Modernizace železničního úseku Elin Pelin – Kostenets“. Celkem 498 milionů bulharských levů bude investováno do rekonstrukce 20kilometrového úseku v rámci dvou operačních programů „Doprava a dopravní infrastruktura2014–2020″ a „Dopravní konektivita“.

Sedm kilometrů dlouhý tunel je navržen tak, aby v něm osobní vlaky mohly jezdit 160kilometrovou rychlostí, nákladní pak budou moci jezdit rychlostí až 120 kilometrů za hodinu.

Bulhaři zahájili stavbu nejdelšího tunelu na svém území. Foto: Национална компания „Железопътна инфраструктура“

Kromě zvýšení nejvyšší možné rychlosti má modernizace přispět také ke snížení nákladů na údržbu, zlepšení bezpečnosti provozu a snížení počtu a četnosti nehod v souvislosti s odstraněním železničních přejezdů nebo snížení negativních dopadů na životní prostředí díky přechodu ze silnic na železnici.

„Z technického i stavebního ohledu jde o velkou výzvu, protože tato část je z celého projektu tou nejobtížnější,“ říká bulharský ministr dopravy, informačních technologií a komunikací Georgi Todorov. 

Tranzit směr jih

Úsek je součástí železniční trati Sofie – Plovdiv na hlavní železniční síti TEN-T, která spojuje dvě největší bulharská města. Projekt přispívá k jednomu z hlavních národních strategických cílů v oblasti dopravy –zlepšení bulharské železniční sítě podle norem Evropské unie a její integrace do evropské sítě TEN-T. 

Modernizací podstatné části úseku železniční trati projekt přispěje nejen k ekonomickému rozvoji regionu, ale také ke zlepšení výkonnosti hlavního koridoru evropské sítě Orient/střední východ.

Poslední železniční tunel Bulhaři postavili mezi lety 1949 až 1951. Šlo o tunel Koznica, který spojuje horu Starou Planinu a Srednou Goru.

Součástí projektu je i nová kontaktní síť a nové systémy a zařízení pro externí napájení a vnější osvětlení prostor stanic. Kromě jiného zde bude také silniční nadjezd a podjezd, osm mostů, protihluková zařízení, nová zabezpečovací a telekomunikační zařízení či kamerové systémy a informační systémy pro cestující.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter