Neděle, 17. října, 2021

Bratislavský kraj má nového autobusového dopravce. V tendru vybral Arrivu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nový autobusový dopravce začne fungovat od poloviny listopadu. Pro cestující se zvýší kvalita i atraktivita veřejné dopravy v regionu, a to i díky novým a moderním autobusům. Jednotlivé spoje na sebe budou lépe navazovat a změnou postupně projde i vzhled autobusových zastávek či jízdní řády. Samosprávný kraj zlepšuje ekonomiku provozu a také výrazně posílí své pravomoci při kontrole výkonů. 

„Soutěž na nového dopravce byla bezpochyby největší a nejsložitější v historii kraje. Nový dopravce bude muset po uplynutí přechodného období splnit technické a provozní standardy, které přinesou vyšší kvalitu cestování. Všechny autobusy budou klimatizované, nízkopodlažní a s bezplatným připojením na internet přes Wi-Fi. Chybět nebudou ani USB nabíječky na mobilní telefony,“ uvádí předseda Bratislavského samosprávného kraje Juraj Droba.

Lepší návaznost spojů

Odjezdy všech linek budou v pravidelných taktech. Kromě už dnes zavedených návazností na vlaky dojde k provázání i některých autobusových linek mezi sebou. Díky tomu vzniknou nová spojení, kdy nebude nutné dlouhé čekání na přestupech. 

Přesnost dopravy i návaznost spojů bude po celý den sledovat a vyhodnocovat centrální dispečink integrované dopravy, který bude moci kromě jiného kdykoliv vypravit posilový spoj v případě zvýšeného zájmu cestujících, případně bude moci pozdržet odjezd autobusu.

„Společně s novou smlouvou vznikne i nový právní vztah, který posilní pravomoci župy, čímž dosáhneme lepší možnosti kontroly vynaložených finančních prostředků. Naším prioritním zájmem bylo nastavit smlouvu tak, aby kraj vždy jasně věděl, co platí, a zároveň mohl o mnoho jednodušeji a přesněji odhadovat budoucí výdaje. I v tomto směru má kraj díky smlouvě mnoho účinných nástrojů, které v řadě případů fungují automaticky, čímž se eliminuje možnost zbytečných chyb, stejně jako vznik sporných situací,“ říká ředitelka úřadu Bratislavského kraje Patrícia Měšťan.

Jiný způsob vyplácení odměn

Župa se zároveň snažila nový právní vztah s dopravcem nastavit tak, aby byl trvale udržitelný. Právě proto smlouva rozděluje náklady dopravce na vícero samostatných skupin, které jsou samostatně sledované a valorizované v souladu s vývojem cen na trhu, stejně jako v souladu s případnými budoucími legislativními změnami, které mohou mít dopad na některou z nákladových položek, včetně mezd. 

Foto: BSK

Při tvorbě smlouvy kraj důkladně analyzoval všechny relevantní typy nastavení vztahu mezi krajem a dopravcem. Výsledkem je smlouva, která představuje jakýsi hybrid vícero typů doposud používaných smluv, přičemž kombinuje jejich jednotlivé výhody a eliminuje jejich slabé stránky.

V zájmu zabezpečení ekonomicky výhodnějšího vztahu ve prospěch kraje se přistoupilo ke změně konstrukce vyplácení nákladů dopravci. Podle nové smlouvy bude mít dopravce uhrazené „fixní“ náklady na jeden kilometr pro daný druh vozidla použitého na konkrétním spoji. 

Vybraná část těchto fixních nákladů se bude po dobu trvání smlouvy valorizovat na základě předem určených indikačních parametrů nastavených ze strany kraje tak, aby tyto náklady co nejreálněji odrážely vývoj cen. 

Foto: BSK

Některé ve smlouvě předem stanovené náklady dopravce však budou vzhledem k jejich charakteru hrazené dopravci přímo. Mezi tyto náklady patří i náklady na spotřebovanou naftu. Správnost vyúčtování však v tomto případě bude kraj moci velmi efektivně sledovat a kontrolovat na základě GPS modulů sledujících projeté trasy vozidel a zároveň i prostřednictvím modulů sledujících skutečnou spotřebu.

S tříletým předstihem

Předpokládaná hodnota zakázky včetně potenciálního využití všech opcí představovala 388,7 milionů eur. Společnost Arriva Mobility Solutions jako vítěz tendru předložila nabídku ve výši 334,039 milionů eur, což je o 54 milionů méně, než byla předpokládaná hodnota zakázky.

Z hlediska přípravy kladl kraj důraz na to, aby byla soutěž v porovnání s jinými kraji, ať už na Slovensku, nebo v České republice, vyhlášena s co největším předstihem. Kraj tak oznámení o tendru zveřejnil v evropském věstníku v prosinci 2018. Samotná soutěž byla následně vyhlášená téměř 19 měsíců před skončením aktuální smlouvy. Smluvní dokumentace má téměř tisíc stran. 

Arriva, která na Slovensku působí od roku 2008, už spustila náborovou kampaň na řidiče a řidičky autobusů.

(ede)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter