Bradáčová poslala kvůli Rathovi do teplické věznice kontrolu, přišel o zdravotní matraci a džínové kalhoty

Státní zástupkyně měly věznici vytknout, že Rathovi povolila místo erární použít vlastní zdravotní matraci a že měl nosit místo standardního oblečení džíny. „Zdravotní matraci měl přitom doktor Rath na výslovné doporučení od lékaře specialisty,“ uvedl k tomu Rathův advokát Adam Černý. Repro: Facebook

Vrchní státní zastupitelství v Praze vykonalo v listopadu minulého roku kontrolu podmínek, za nichž vykonává trest odnětí svobody v teplické věznici David Rath. Kontrolu, která měla zjistit údajně závažné porušení zákona o výkonu trestu, potvrdili advokát Ratha Adam Černý i ředitel Vazební věznice v Teplicích Petr Blažek.

„Mohu potvrdit, že u mého klienta proběhla ve věznici kontrola dvou státních zástupkyň, iniciovaná doktorkou Bradáčovou,“ sdělil advokát Adam Černý. Státní zástupkyně měly věznici vytknout, že Rathovi povolila místo erární použít vlastní zdravotní matraci a že měl nosit místo standardního oblečení džíny. „Zdravotní matraci měl přitom doktor Rath na výslovné doporučení od lékaře specialisty,“ uvedl k tomu Černý. Článek publikoval server Česká justice.

Státní zástupkyně měly podle zjištěných informací dokonce vedení teplické věznice sdělit, že povolení Rathovi používat zdravotní matraci vyhodnotily jako možné trestné činy maření výkonu úředního rozhodnutí a zneužití pravomoci úřední osoby.

Státní zastupitelství má podle zákona kompetenci vykonávat dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde je podle zákonného oprávnění omezována osobní svoboda. Toto ustanovení je ovšem koncipováno spíše pro předcházení situacím, kdy by taková osoba mohla být vystavena šikaně, ponižujícímu zacházení či jsou mu odpírána jeho práva. Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce i jeho metodika přitom stanoví, že předmětem dozoru státního zastupitelství není „vhodnost či účelnost postupu“ věznice či jiného zařízení podle tohoto zákona. Leda by státní zastupitelství vyhodnotilo použití zdravotní matrace na doporučení lékaře jako tzv. mimořádnou událost, pod kterou pokyn podřazuje i „závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců Vězeňské služby, jako například protekce, korupce nebo užití neoprávněného násilí nebo tělesných trestů“.

Ředitel teplické věznice Petr Blažek uvedl pouze, že kontrola proběhla, ale s ohledem na to, že se týkala konkrétní osoby, odmítl sdělit podrobnosti. Uvedl pouze, že nebyl dosud seznámen s jejími závěry. Na ty dosud čeká i ministerstvo spravedlnosti.

David Rath přitom není jediný český vězeň, na něhož se zaměřilo minulý rok přísné oko VSZ v Praze. Na jeho podnět měla být totiž vykonána i poslední kontrola podmínek výkonu trestu Marka Dalíka ve znojemské věznici, o kterých pak některá média informovala jako o nadstandardních.

Petr Dimun, Česká justice