Pátek, 1. července, 2022

Zakázka bez soutěže na datová centra vzbuzuje podezření

0

Dle dnes Vládou ČR projednávaných dokumentů plánuje Ministerstvo vnitra ČR přidělit zakázku na vybudování datových center za 42 milionů Kč bez výběrového řízení. Zatímco Ministerstvo vnitra vidí bezpečnostní riziko ve standardním vypsání zakázky, Piráti vidí riziko v neprůhledné vlastnické struktuře i ve vážných finančních problémech společnosti, která je vlastníkem vybraného dodavatele. Zakázky bez výběrového řízení jsou navíc častým předmětem kritiky Nejvyššího kontrolního úřadu i evropských institucí.

Ministerstvo vnitra se i přes upozornění Jiřího Malého z Národního bezpečnostního úřadu rozhodlo uplatnit výjimku a nehodlá uspořádat standardní veřejnou soutěž. Přitom na konci minulého roku ÚOHS potvrdil vnitru pokutu právě za přidělení IT zakázky bez soutěže. Zakázku na datová centra dnes projedná a zřejmě i podpoří vláda.

„Je nutné objednávat takový hardware či software, ve kterém se nebudou tolerovat chyby a pokud se objeví, tak budou odstraněné. Není možné se snažit je nesystémově “zalátat”. Piráti zkrátka podporují takzvanou otevřenou bezpečnost, zatímco Ministerstvo vnitra v nepřiměřené míře spatřuje bezpečnostní hrozby ve zpřístupnění zadávací dokumentace. Musíme si přestat hrát na to, že systémy jsou bezpečné, když nám to slíbí anonymní dodavatel. Správnou cestou je tvořit systémy bezpečné již svým návrhem, který může být nezávisle posouzen,“ uvádí poslanec Pirátů Ondřej Profant.

Bezpečnostním rizikem naopak může být fakt, že jediným majitelem vybraného dodavatele, kterým je GiTy, a.s., je společnost GiTy Group, a.s., která má vážné finanční problémy. Tato společnost se potýká s dluhy v celkové výši 190 milionů Kč ke konci roku 2015, kdy dodala svou poslední účetní uzávěrku. Společnost dlouhodobě hospodaří ve ztrátě, z čehož pramení neuhrazená ztráta z minulých let ve výši 60 milionů Kč a značný záporný vlastní kapitál.

„Společnost GiTy Group, a.s. nedodala účetní závěrku za rok 2016 do sbírky listin, čímž porušila rejstříkový zákon a zákon o účetnictví. Zatajování svých finančních výkazů může souviset s vážnou situací, ve které se společnost nejspíš nachází. Důvěru nebudí ani vlastnická struktura společnosti Gity, a.s., která vede do zahraničních destinací. V roce 2012 se k vlastnictví přihlásil Radomír Kovařík, který se portálu motejlek.com snažil doložit, že koupil od dvou firem ze státu Belize anonymní papírové akcie, a proto ovládl společnosti GiTy,“ dodává analytik Pirátů Janusz Konieczny.

Anonymní akcie jsou extrémně neprůhledné, protože majitelem společnosti je ten, kdo je vlastní fyzicky. Piráti jejich využívání kritizují již několik let a v případě nakládání s veřejnými prostředky, jako v tomto případě, jsou vhodnější elektronické formy akcií. Ty umožňují za jednotlivými transakcemi vyhledat elektronickou stopu, a tedy i skutečné vlastníky.

FacebookTwitter
Previous article Ústavní stížnost na vazbu a chudí, kteří si nemohou dovolit advokáta pro zastupování před ÚS
Next article Proslov, který měla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová na setkání členských států OSN na vysoké politické úrovni v New Yorku:
U Pirátů je od začátku a angažuje se v různých funkcích. Od roku 2014 působil jako zastupitel Hl. m. Prahy se specializací na informatiku. Např. poukázal na nezabezpečení pražské radiové sítě. Dále se v Praze zabýval majetkem, dopravou a bezpečností. V roce 2017 byl zvolen do Poslanecké sněmovny, kde je členem Stálé komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a podvýborů souvisejících s digitalizací. Motivace Vystudoval všeobecné gymnázium. Dále studoval Matematicko-fyzikální fakultu UK, obor Obecná informatika, ale školu nedokončil. V průběhu studia se však blíže seznámil s principy open source softwaru, což ho přivedlo ke svobodné kultuře obecně a následně i k pirátství. Je živnostníkem se specializací na DTP (sazba knih ve svobodném systému LaTeX), programování a skriptování. Aktivity Mimo Piráty je členem výboru spolku Otevřená města, kde se stará například o přípravu opensource aplikace Cityvizor, která je nástupcem oceněné aplikace Supervizor. Obecně se angažuje ve svobodné kultuře. V komunitách okolo Linuxu, svobodných filmů apod. U Pirátů je od začátku a angažuje se v různých funkcích. Dnes je převážně zastupitelem Hl. m. Prahy se specializací na informatiku. Např. poukázal na nezabezpečení pražské radiové sítě. Dále se v Praze zabývá majetkem, dopravou a bezpečností. V rámci Prahy stál za projektem celopražských otevřených dat, což jsou jedny z největších otevřených dat v ČR. Osobně Z dopravních prostředků preferuje kolo. Rád čte satirickou fantasy. Má rád šifrovačky. Používá Fedoru, programuje v Pythonu. Oblíbený citát: