Tomáš Zdechovský: Kdy začne naše vláda konečně smysluplně investovat?

  Vláda by měla investovat do věcí, které se dlouhodobě vyplatí, a ne vyhazovat peníze za líbivá opatření, jako jsou např. slevy na jízdném. Dosavadní podíl investic (kapitálových výdajů) ve státním rozpočtu není příliš potěšitelný.

  Mám za to, že Česko má rozhodně na víc, než je současný stav. Investiční výdaje měly v loňském roce dosáhnout 139,3 miliard korun, tedy o 22,8 miliard více než před dvěma lety. Může to vypadat jako velké zlepšení, nicméně to nemění nic na skutečnosti, že investiční výdaje tvořily jen necelých devět procent všech státních výdajů.

  Zároveň to ale znamenalo jen o něco více peněz než např. v roce 2009, kdy se Česko potýkalo s hospodářskou recesí. Tehdy šlo na investice 133,2 miliard korun, což ale představovalo 11,4 procent výdajů z českého státního rozpočtu!

  Inspirujme se v EU

  Myslím, že náš státní rozpočet by měl mít daleko ambicióznější cíle a výdaje na investice by mohly tvořit i 15 % výdajů státního rozpočtu. Důležitá ale není jen celková výše či podíl výdajů a forma investic, ale také vytyčení nějaké dlouhodobější vize investování, kterou bohužel u současné vlády stále postrádám.

  Přitom příklady, kde se může současná vláda inspirovat, nepochybně existují a není třeba pro ně chodit daleko. Česko se může inspirovat jedním velkým investičním plánem, který vznikl pro některé možná překvapivě v rámci Evropské unie. Jednalo se o tzv. Investiční plán pro Evropu, který poprvé navrhl tehdejší předseda Evropské komise Jean Claude Juncker v roce 2014.  Důležité je zde také zmínit, že navýšení investic zde nemělo být dosaženo jen dotacemi, ale také formou garancí a půjček.

  Cílem tohoto Junckerova plánu mělo být znovu přilákat investice do evropské ekonomiky a hospodářsky oživit celou EU, která se předtím několik let potýkala s recesí. Peníze jsou poskytovány Evropskou centrální bankou přes tzv. Evropský fond pro strategické investice (ESIF). Tento fond je pro celý plán stěžejní a jeho účelem je podpora investic v důležitých oblastech, jako je např. infrastruktura, energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie, výzkum a inovace, životní prostředí, zemědělství, digitální technologie, školství, zdravotnictví nebo sociální projekty.

  Díky ESIF se už do poloviny roku 2018 podařilo zlepšit život milionů obyvatel v mnoha různých oblastech. Např. 15 milionů evropských domácností získalo přístup k vysokorychlostnímu širokopásmovému připojení a díky investicím do dopravy mohlo 95 milionů cestujících ročně využívat lepší železniční, silniční a městské infrastruktury. Dále se podařilo zrenovovat více než 500 000 jednotek sociálního a dostupného bydlení a 30 milionů Evropanů má přístup k lepším zdravotním službám.

  Státní investice rozpohybují investice soukromé

  Z konkrétních projektů, které mohly čerpat podporu z EFSI, stojí za zmínku následující: Ve Španělsku byl schválen projekt pro posílení distribuce zemního plynu do odlehlejších oblastí a v Dánsku se má díky EFSI investovat do infrastruktury využívající obnovitelné zdroje. Investiční plán se zaměřuje také na podporu všech typů vzdělávání, např. výstavbu nových školních budov nebo modernizaci stávajících areálů. Důležité také je, že v řadě zemí včetně Česka jsou z tohoto fondu poskytovány prostředky na podporu start-upů.

  V říjnu loňského roku zveřejnilo Společné výzkumné středisko (JRC) kalkulace týkající se investičního plánu. Z nich jasně vyplývá, že tento investiční plán přispěl ke zvýšení HDP EU o 0,9 %.  Díky tomu také vzniklo přes 1 milion pracovních míst. Plánuje se, že do roku 2022 by se měl příspěvek investičního plánu na HDP EU zvednout na 1,8 % a vytvořit až 1,7 milionu pracovních míst. K říjnu 2019 se díky plánu podařilo mobilizovat téměř 440 miliard eur. Důležitou roli zde sehrála i spolupráce s privátním sektorem, protože 70 % těchto prostředků pocházelo ze soukromých zdrojů!

  Dosavadní výsledky jsou tedy více než skvělé a už nyní je možné považovat celý projekt za success story. Pro velký úspěch na něj bude od roku 2021 navazovat program InvestEU, který vezme pod svá křídla současný EFSI a dalších 13 finančních nástrojů. Díky investičnímu plánu pro Evropu se podařilo zlepšit život obyvatel v celé EU a myslím, že je obrovská škoda, že se v Česku věnovala celému plánu dost malá pozornost.

  Tento plán může být současné vládě velkou inspirací. Nejen množstvím projektů, které zlepšily život mnoha lidem v celé Evropě, ale třeba také v tom, že investice je dobré podporovat nejen formou dotací, ale i pomocí garancí a půjček. Bylo by skvělé, kdybychom se dočkali okamžiku, kdy s podobně ambiciózní vizí přijde i naše vláda. Ale s ohledem na to, jaký sestavila plán investic, se bohužel do roku 2021 na to nezmůže a budeme muset počkat na vládu příští.

  FacebookTwitter