Klára Dostálová: Proslov, který měla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová na setkání členských států OSN na vysoké politické úrovni v New Yorku:

  Vážená paní předsedkyně, pane místopředsedo, Vaše excelence,

  je mi velkou ctí, že zde na tomto fóru zastupuji jako místopředsedkyně Rady vlády pro udržitelný rozvoj a ministryně pro místní rozvoj Českou republiku.

  Česká republika věří, že role tohoto fóra je pro úspěšnou realizaci Agendy 2030 naprosto klíčová. Aby fórum potvrdilo svoji ústřední roli v oblasti implementace, mělo by dále posílit odpovědnost svých přezkumných procesů, zapojení do nich všech do nich zapojených stran, a to ruku v ruce s dalšími globálními závazky, podobně jako je tomu u Nové agendy pro města. Regionální fóra, která organizují ekonomické komise OSN, jsou skvělou přípravnou platformou pro široké sdílení nejlepší praxe v oblasti realizace.

  „Udržitelné a odolné společnosti“ – jedná se o klíčové úsilí, protože musíme uchovat nezbytné přírodní a kulturní zdroje pro budoucí generace. Česká republika proto zahrnula dostupnost pitné vody a sanitačních zařízení, ochranu biodiverzity a technologie pro udržitelné zdroje energie mezi priority své strategie rozvojové spolupráce.

  V rámci národní implementace se nám daří především u cílů strategického rozvoje SDG 6, 11 a 15. Naše národní politiky například pokrývají veškeré důležité aspekty ochrany suchozemských ekosystémů a více než 20 % území spadá pod chráněné oblasti. Ve vodohospodářství se v současné době zaměřujeme především na zlepšení retenčních schopností krajiny a využívání dešťové vody v domácnostech. Zavedli jsme politiku pro druhotné suroviny, která šetří primární zdroje, energii a snižuje množství odpadu. V oblasti rozvoje měst aplikujeme integrační přístup a na všech úrovních zapojujeme nejrůznější partnery. Úzce spolupracujeme s obcemi na nové koncepci sociálně dostupného bydlení. Na místní úrovni se stále více obcí zapojuje do Místní agendy 21. Podporujeme zavádění koncepce „chytrých měst“, která přináší nové možnosti pro budování udržitelných a odolných komunit, ve kterých se dobře žije.

  Poslední věc na závěr: chtěla bych zdůraznit, že Česká republika se domnívá, že při transformaci na „udržitelné a odolné společnosti“ hraje zásadní roli stabilní správa a řízení a participace všech v příslušných rozhodovacích procesech. Právě z tohoto důvodu jsme na toto téma iniciovali zvláštní zasedání Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC), které se uskutečnilo za předsednictví České republiky v květnu v Praze.

  FacebookTwitter
  Sdílejte
  Předchozí článekZakázka bez soutěže na datová centra vzbuzuje podezření
  Další článekKdo zaplatí drahou vodu?
  Klára Dostálová
  • Období 12/2014 – 10/2017 • Zaměstnavatel Ministerstvo pro místní rozvoj ČR • Pozice Náměstkyně pro řízení sekce regionálního rozvoje • Období 02/2014 – 11/2014 • Zaměstnavatel Ministerstvo pro místní rozvoj ČR • Pozice Náměstkyně ministryně pro evropské programy v sekci evropských programů • Období 06/2004-02/2014 • Zaměstnavatel Centrum EP, příspěvková organizace Královéhradeckého kraje • Pozice Ředitelka • Období 2012-2013 • Zaměstnavatel Revitalizace KUKS o.p.s • Pozice Předsedkyně správní rady • Období 2007-2014 • Zaměstnavatel Centrum evropského projektování, a.s. • Pozice Předsedkyně představenstva • Období 2002-2004 • Zaměstnavatel Krajský úřad Královéhradeckého kraje • Pozice Vedoucí sekretariátu NUTS II Severovýchod • Období 2001-2002 • Zaměstnavatel Amber Hotel Černigov • Pozice Banquet manager • Období 1997-2001 • Zaměstnavatel Stavokomplex CZ a.s. • Pozice Předsedkyně dozorčí rady • Období 1999-2001 • Zaměstnavatel Bizon, a.s. • Pozice Jednatelka • Období 1997-2001 • Zaměstnavatel Česká spořitelna, a.s. • Pozice Úvěrový specialista • Období 1995-1997 • Zaměstnavatel Dias, s.r.o. • Pozice Účetní VZDĚLÁNÍ • Období 1989 – 1994 Vysoká škola ekonomická, Praha Ing. ekonomie