Sobota, 13. srpna, 2022

Neštěstí v Bohumíně ve stínu předčasných informací neprofesionálního šéfa Drážní inspekce

Neštěstí v Bohumíně ve stínu předčasných informací neprofesionálního šéfa Drážní inspekce
Jindřich Berounský ze Svazu odborářů služeb a dopravy. Foto: facebookový profil Jindřicha Berounského

Zhruba 20 minut po ranním rozbřesku se pondělního rána s datem 27. 6. v 5.02 hodin srazil SuperCity vlak č. 516 Pendolino Bohumín – Praha Českých drah (ČD) s posunující lokomotivou řady 742 ČD Carga. Ohlušující rána přišla asi po 360 metrech jízdy Pendolina 680.006 od nástupiště a bočně čelní střet s posunující lokomotivou stál život strojvedoucího Pendolina, způsobil zranění jeho stewardky a 4 kolegů na lokomotivě ČD Carga. Cestující byli evakuováni, spoj SC 516 s plánovaným odjezdem ve 04:59 byl zrušen. Provoz ve stanici Bohumín byl asi na půl hodiny přerušen. To jsou smutná fakta, na kterých se shodli mluvčí záchranářů, ČD i Správy železnic s tím, že příčiny nehody i výši škody, která půjde do desítek miliónů korun, zjišťují vyšetřovatelé.

Opět nezklamal šéf Drážní inspekce Jan Kučera, který se nepoučil z nedávných předčasných soudů, obrátivších se následně proti němu a dokazujících až nepřijatelnou neprofesionalitu (např. série prohlášení o strojvedoucím k nehodě u Českého Brodu ze 14.7.2020, kde se následně prokázala zdravotní indispozice).

Už v 6.29, téměř hodinu a půl po nešťastné události, uvádí web Zdopravy.cz, že podle Jana Kučery pendolino projelo kolem návěstidla zakazujícího jízdu a vjelo tak do postavené posunové cesty.

Pro ČTK Jan Kučera doslova uvedl: „Pravděpodobná možnost je takzvaná nedovolená jízda, to znamená, že pendolino projelo návěstidlo zakazující jízdu, takže nemělo ještě správně postaveno výhybky a vjelo tam, kam nemělo“.

Další kuriózní vysvětlení pro ČTK následuje: „Drážní inspekce na místě mimořádné události zahájila šetření příčin a okolností, na místě jsou čtyři inspektoři Drážní inspekce. Na místě je v podstatě celý územní inspektorát Ostrava. Samozřejmě to šetření bude nadlouho, potrvá několik měsíců,“ řekl Kučera.

Jan Kučera si protiřečí. Přestože má jasno a říká, co by říkat neměl, šetření bude trvat dlouho. Profesionál se nemůže dopouštět domněnek v době, kdy nejsou vyhodnocena data z hnacích vozidel ani zabezpečovacího zařízení. Existují jen nezpochybnitelná fakta a vše další včetně okolností vzniku vážné železniční nehody je předmětem šetření. Ze statistik Drážní inspekce vyplývá, že se prodlužuje délka šetření mimořádných událostí a jako nesmyslný gól do vlastní branky se ukazuje Janem Kučerou prosazené snižování počtu inspektorů.

Nezpochybnitelným faktem a ironií osudu je, že bohumínská stanice a trať je až do Dětmarovic vybavena evropským zabezpečovačem ETCS, ale pendolinům schází jeho mobilní část. Od roku 2014 do roku 2019 mohla být česká železnice postupně vybavena radioblokem a na koridorových tratích se v současnosti mohlo intenzivněji řešit ETCS včetně palubních jednotek vozidel. Díky nezodpovědnému a neuváženému skrečování radiobloku probíhají neefektivně salámovou metodou investice do ETCS na regionálních tratích, které mohly být dávno zabezpečeny o řády levnějším systémem. Žijeme nesmyslným a nerealizovatelným národním plánem bezvýhradní implementace ETCS, na které nejsou zdroje ani kapacity a bohumínské neštěstí by mělo probrat odpovědné na odboru drah Ministerstva dopravy.

Podle svědeckých výpovědí před odjezdem vlaku SC 516 proběhla výzva k tzv. výpravě vlaku, která se ze strany vlakové čety uskutečnila bez ohledu na to, co svítilo na odjezdovém návěstidle. Přestože vlakové čety ČD mají dopravní zkoušky a znají návěsti, podle stávajícího předpisového stavu je návěsti nezajímají. V rámci českého pojetí liberalizace železnice se sladily podmínky s těmi dopravci, u kterých vlakový doprovod nemusí mít žádné dopravní zkoušky a kde člověk, doprovázející vlak s cestujícími, nemusí rozeznat červenou od zelené, ale umí zalít kávu v kelímku.

Bohumínské železniční neštěstí je produktem české železniční džungle a nesmyslných rozhodnutí lidí, kteří mají jména, ale skrývají se pod pláštíkem kolektivní neodpovědnosti a jde o to, jak dlouho vydrží sledovat rozpadající se systém bezpečnosti na české železnici, kde zatím vítězí Potěmkin a líbivá opatření naoko.

Jindřich Berounský

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

FacebookTwitter