František Lukl: Mohu slíbit, že nebudeme demonstrovat před Strakovkou, pokud s vámi, ve Strakovce, na ministerstvech, v Poslanecké sněmovně a Senátu budeme jednat s konkrétními a pro obce a města přínosnými závěry

  Projev předsedy Svazu měst a obcí na XVII. Sněmu:

  Vážený pane místopředsedo PSP ČR, pane vicepremiére, milá paní místopředsedkyně vlády, milé paní ministryně, páni ministři, senátoři, poslanci, představitelé ústředních orgánů státní správy, náměstci,

  Milé kolegyně primátorky a starostky, milí kolegové primátoři a starostové,vzácní hosté, dámy a pánové,

  Buďte co nejsrdečněji vítáni na Sněmu Svazu měst a obcí ČR tady v Ostravě.

  Svaz měst a obcí letos slaví své 30. narozeniny v novodobé historii. V životě člověka je to krásný věk plný pozitivních chvil, emocí, vitality, energie, plánů, snů, aktivit a rozhodnutí. Ač stále mladý, tak již branný vážně, někdo, se kterým musí být do budoucna počítáno. A obdobné charakteristiky, přívlastky a vlastnosti vnímám právě i u našeho Svazu. To, že už nejsme dítětem, na které se ostatní přijdou podívat, pohrají se s ním a maximálně se usmějí nad jeho projevy, svědčí nejen reprezentativní účast ústavních činitelů, ale především každodenní aktivity, rozhovory, pracovní skupiny, které společně máme.

  Ano, je pravdou, že někdy máme pocit, že si s námi tam v Praze trochu pohráváte, ale Vy sami dobře víte, že právě v případě starostů platí, že z hračky, bývají plačky, a to si nikdo z nás nepřeje. A Jsem též rád, že mohu potvrdit, že tato léta vzájemné rezistence jsou za námi. Hovoří proto konkrétní společně dosažené činy. Navýšení rozpočtového určení daní, valorizace příspěvku na PP, zachování matrik, financování agendy opatrovnictví, budování rybníků a podpora hospodaření v lesích, pozemkové úpravy a nástroje zadržování vody v přírodě, změna financování regionálního školství či zrušení povinnosti přijímat dvouleté děti do školek či držet kvóty na sociální byty. Vyzvednout chci také spolupráci na novém programovém období či rozšíření škály národních dotací.

  Podařilo se hodně, ale dlouhá cesta je ještě před námi. Mohu Vám slíbit, že nebudeme demonstrovat před Strakovkou, pokud s vámi, ve Strakovce, na ministerstvech, v Poslanecké sněmovně a Senátu budeme jednat s konkrétními a pro obce a města přínosnými závěry.

  Nedáme Vám však klidné spaní, pokud jde o vaše snahy rozšířit na nás další kontroly či nám ukrojit z našich financí. Neděláme to jako egoisté, bez rozmyslu a emočně. Naopak. Naše snahy a kroky chránící územní samosprávu jsou zcela naplněním jednání zdravého rozumu.

  Obce jsou základními kameny našeho státu, malebné České republiky, která se v těžkých chvílí vždy musela spolehnout na sebe samu a v budoucnu to nebude jiné či lepší. Vy, milí ústavní činitelé, jste střechou našeho společného domu. A je zcela krátkozraké, aby problémy, které na shora po této střeše padají, sjely bez okapů a hromosvodů k těmto základům. Chvilku se nic nepozná. Střecha bude sice pevná, ale základy budou podmáčené. A nikdo z nás si přece nepřeje mít v domě zatuchlý sklep.

  Jsme stále konfrontováni s tím, kolik peněz máme na svých účtech. Ano, Máme, ale to proto, abychom ustály výdaje, které nám shora padají na hlavu. Které jsme si nevymyslely, o kterých se s námi mnohdy nikdo ani nebavil. Zvyšování platů, nulové jízdné, snižování sazeb správních poplatků. Kdybychom neměli rozumně našetřeno,neměli bychom z čeho tyto nenadálé výdaje, o kterých jsme si na obci nerozhodli, z čeho pokrýt. Pokud bychom nebyli tak skvělými hospodáři, okamžitě by se to odrazilo na tváři naší země například tím, že by nebyla tak čistá a uklizená, protože obce by neměly finance na údržbu a starost o zeleň, zvýšila by se kriminalita, protože se by se přestalo v noci svítit a propustili by se městští strážníci, zvýšila by se nespokojenost obyvatelstva, protože by se za stát přestala vykonávat jeho agenda. A přece všichni známe příklady z obcí, kterým vyschla obecní kasa.

  Ano, za svá neuvážená rozhodnutí, nechť každý nese svou vinu a odpovědnost. Ale zdůrazňuji svá rozhodnutí.

  Proto je naším cílem ústavně zakotvit povinnost subjektu, instituci, organizaci či tedy státu a jeho orgánům, aby bylo finančně kryto rozhodnutí, které s sebou nese zásah do výdajové stránky rozpočtu obcí. Každý zákonodárce si musí uvědomit, jaké důsledky svým hlasováním přivodí starostovi své obce. Vy všichni svého starostu bezesporu znáte a jistě mu nechcete přivodit vrásky na čele. Máte ho určitě rádi a bezesporu byste s ním neměnili, neboť víte, jaká je to řehole, stát včele obce, být ve službě 24 hodin denně.

  Aby ale nezapadlo, děkuji Vládě, poslanců a senátorům za jejich bezpočet pozitivních aktivit ve prospěch samosprávy naší země. Nejsme krátkozrací, nejsme nevděční a nejsme umínění. Jen chceme pro naše obce a jejich občany, tedy i Vás, to nejlepší. Aby obce byly místem domova, rodiny, pracovních příležitostí a volnočasových aktivit. Aby byli živé a živoucí.

  Milé kolegyně a kolegové,

  Svaz měst a obcí je nezpochybnitelnou autoritou. Je jí díky Vám, díky Vašemu členství, Vaší aktivní účasti, díky tomu, že vnímáte solidaritu, nutnost spolupracovat a být soudržní. Je nás 2754, všechny statutární města, 458 měst, 2269 obcí a městysů. Na území našich obcí žije 80% veškerého obyvatelstva naší země. Pokud by kdokoliv z Vás měl pocit, že Svaz pro něj nedělá maximum či je nadbytečný, prosím obraťte se na mě.

  Kritiku musím směřovat vůči sobě samotnému. I přes bezpočet úspěšně vybojovaných bitev, uzavřených smírů a kompromisů ve prospěch našich samospráv, se nám nedaří tyto vhodně prezentovat, sdílet s členskou základnou a seznamovat s nimi širší veřejnost. Aby ne starostové, ale samotní občané byli hrdí a rádi, že jejich obec je členem Svazu měst a obcí. Toho Svazu, díky kterému se zvýšili příjmy rozpočtu, který úspěšně brání dalším byrokratickým hloupostem, který spolutvoří lepší životní prostředí a nedá venkovu zhynout. Na tomto poli musí nové Předsednictvo tvrdě zapracovat a dostali v pátek vaši důvěru, beru si to jako hlavní úkol. Každá obec, městys, město i statutární město musí vnímat a mít konkrétní výstupy toho, proč je důležité být s ostatními na lodi s názvem Svaz měst a obcí, nechtít ji opustit, ale naopak pomoci s veslováním.

  Budeme proto i nadále rozvíjet naše aktivity a realizovat prospěšné projekty. Vámi samotnými i odbornou veřejností byly vysoce hodnoceny projekty Vzdělaný a posléze i Odpovědný zastupitel. Na Sněmu Svazu v Plzni v roce 2017 jsme se vás v dotazníkové akci ptali, zda máte i nadále o vzdělávání vašich zastupitelů a úředníků zájem. A ten byl v podstatě stoprocentní. Proto jsme pro vás připravili, a v závěru roku 2018 i zahájili, další vzdělávací projekt, nazvaný Efektivní správa obce, zkráceně ESO. Objem 100 miliónů korun poskytnutých z Operačního programu zaměstnanost je určen na bezplatné vzdělávání jak vašich zastupitelů, tak i úředníků. Naším cílem je pochopitelně i tentokrát vše zvládnout na výbornou. Témata přednáší praktici, žádná akademická složka. Všichni musíme dostát svým závazkům. Zaměstnanci projektu musí projít veškerými projektovými úskalími a my starostové pak musíme naplnit naše přání z roku 2017 a vysílat na vzdělávací kurzy zastupitele a úředníky. Jednak tak zvládneme naplnit jeden z hlavních projektových ukazatelů, kterým je 4.325 proškolených osob, což je jistě nutné. Ale, a to je podle mne z hlediska budoucnosti našeho Svazu neskonale důležitější, rozšíříme povědomí o kvalitní práci našeho Svazu mezi další tisíce lidí a posílíme jeho význam.

  Krajská setkání musí projít změnou organizace i náplně. Uspávači hadů musí být nahrazeni kvalitními přednášejícími a reprezentativním zastoupením ze strany jednotlivých ministerstev, krajů a praktiků.

  Do budoucna nás čeká, kromě každodenní agendy s jednotlivými ministerstvy, také otevření diskuze nad změnou volebního systému do zastupitelstva obcí, které by bylo adresnější, kde by se mělo více zohledňovat faktické získání hlasů bez přepočítacích koeficientů, tak, jak ho známe ze Slovenska, prodloužení funkčního období minimálně na 5 lépe 6 let. Musíme též otevřít debatu o zvýšení odměn volených zástupců obcí. Nikomu zvyšování platů kolem nás nezávidíme, ale považuji za nenormální, aby starosta bral méně, než úředník jeho radnice či ředitel školy.

  Chceme také zavést kalendář pro starosty, kde by byly zaneseny povinnosti vztahující se k jednotlivým období, abychom při správě našich municipalit na nic nezapomněli. Konkrétní úkoly pro Kancelář Svazu vzejdou také z priorit, které budeme dnes projednávat a zítra schvalovat.

  Milá Vládo, představitelé moci zákonodárné a ústředních orgánů státní správy. Dovolím si závěrem jednu prosbu. Prosím věřte svým starostům a podporujte je. Jsou to srdcaři, kteří právem patří k nejdůvěryhodnějším představitelům veřejné správy, s nejlepším hospodařením. Buďme si proto vzájemně ku pomoci.

  Vám milé kolegyně a milí kolegové přeji půvabné a naplňující dny tady v Ostravě.

  Ať jsou pro Vás osvěžením i inspirací do nelehkého, ale krásného starostenského poslání. Děkuji.

  FacebookTwitter