Ivan Přikryl: K tzv. TEJCOVĚ NOVELE bytové politiky

  Je nepochopitelné, že exekutiva, zejména rezorty, které mají v kompetenci bytovou politiku (Ministerstvo pro místní rozvoj) a novou civilní legislativu (Ministerstvo spravedlnosti) vytrvale ignorovaly potřebu odstranit bariéry „nerealizovatelnosti“ nové legislativy – občanského a korporátního zákona v oblasti bydlení družstevního a vlastnického, které trvá již déle než tři roky.

  Přitom družstevní a vlastnické bydlení je forma, která se dotýká nejméně třetiny populace v České republice. Statistická evidence potvrzuje, že dnes existuje v ČR 60.434 společenství vlastníků s 1.447.000 byty ve vlastnictví občanů a 8.883 bytových družstev s celkem 466.000 bytů družstevních.

  Již déle než dva roky uplynuly, co JUDr. Jeroným Tejc inicioval zpracování novely alespoň těch nejzásadnějších nedostatků platné právní úpravy a teprve po přímém jednání a podporou premiéra, předsedy Poslanecké sněmovny a skupiny poslanců – spolupředkladatelů novely se podařilo „protlačit“ na poslední chvíli novelu do legislativního procesu.

  Je tomu více než rok, co družstevní organizace pozvaly na odborný seminář konaný v Senátu i ministra spravedlnosti, kde jsme jej seznámili s problémy praxe, problémy lidí, kteří chtějí spokojeně bydlet a špatná právní úprava jim život znepříjemňuje, dokonce je až ohrožuje.

  Ministerstvo spravedlnosti připravovalo „velkou novelu“ předmětné legislativy a v připomínkovém řízení tvrdošíjně obhajovalo dosavadní nerealizovatelná ustanovení.

  Družstva především jsou politiky chápána jako subjekt, kde je zájem členů a imaginárního družstva antagonistické. 26 let po revoluci, bláhově, nehledíc na roli družstev ve světě, kde v nejvyspělejších státech světa ale i v Africe či Arabských zemích družstva úspěšně fungují a sdružují téměř miliardu členů pokračuje toto bláhové hodnocení fenoménu solidarity, svépomoci a neziskovosti – služby za přijatelnou, členem regulovanou cenu.

  Ostatně v září tohoto roku bude zpráva o roli družstev jedním z bodů Valného shromáždění OSN a my vskutku zvažujeme, zda jako nevládní organizace nepředložíme zprávu o stavu družstevnictví v České republice, kde se doporučení OSN z minulých let příliš nerespektuje.

  Proč tolik silných slov?

  Jasně a srozumitelně. Když nerespektujete vysoký stupeň samosprávy a spolurozhodování členů družstev či vlastníků v SVJ a žádáte, aby zásadní kroky jako je schválení stanov, pravidla pro určení výše nájemného schválili všichni členové. V pražském SBD Pokrok, které spravuje 22.000 bytů by ve všech domech či na členských schůzích museli být bez výjimku (což kontroluje obvykle notář) zcela všichni přítomni. V dnešním otevřeném světě téměř v každém domě je někdo dlouhodobě mimo domov, v zahraničí, nebo ještě není vyřízena pozůstalost atd. Takže nové stanovy nejméně u 50% povinných subjektů plným kvorem přijaty nebyly. Ovšem za nesplnění této podmínky je stávající úpravou umožněno soudu uvést subjekt do likvidace. Sice si ji právně ani ekonomicky neumím představit, ale proč ohrožují právní úpravou klid a jistoty občanů nechápu. Podotýkám, že po přepočtu osob v bytech jde skoro o 4 miliony občanů České republiky.

  Tzv. Tejcova novela byla původně velice stručná. Snižuje kvorum ze sta na kvalifikovanou 3/5 většinu a řeší též další problémy při převodu jednotky tak, aby byly řešitelné převody úvěrů s družstva na SVJ, nebo pohledávek váznoucích na bytě při prodeji bytu ve vlastnictví (u převodu práv v družstvu je toto již řešeno). Celá původní novela upřesňuje a mění deset oblasti občanského zákoníku a pět oblastí zákona korporátního. Jde však o změny zásadní.

  Ministerstvo spravedlnosti, když zjistilo, že svoji „velkou“ novelu již na schůzi sněmovny nedostane, připojuje pozměňovacím návrhem sumu dalších novel. Po vleklých sporech řešených dík ochotě odborníků až na Úřadu vlády ČR MSP akceptovalo námi prosazené změny a tímto návrhem družstvům a SVJ „nevadí“. ALE vadí některými částmi družstvům spotřebním či výrobním, a ohrožuje, že se původně jednoduchá, pochopitelná novela stane složitou a ohrožuje její schválení.

  Proto si v závěru dovolím apel na poslance i veřejnost. Prosaďte alespoň to nedůležitější, bezodkladné. To nejhorší, co by novelu mohlo potkat je, že ji poslanci pro složitost odmítnou. Rozhodnutí by mělo padnout zítra na ÚPV.

  A občanům, veřejnosti? Možná ani netušíte rizika, a protože mlčíte, politici i exekutiva v klidu dřímá, až na pár zasvěcených. Dejte znát, že jistota domova je první předpoklad spokojeného života. A tento problém „Tejcovy novely“ není, bohužel, v bytové politice jediný.

  FacebookTwitter