Sobota, 6. března, 2021

EP schválí novou podobu potravinového práva. Jde o revoluci v bezpečnosti potravin, jen se o tom moc nemluví

0

Evropský parlament v tomto týdnu schválí novou podobu potravinového práva v EU. Vyjednání této novely považuji z mnoha důvodů za jeden ze svých největších úspěchů. Jednak se mi podařilo konečnou podobu zprávy sebrat z ruky lidovecké zpravodajce, která chtěla, aby se o látkách v potravinách, jako jsou pesticidy, barvivy, ochucovadla a jiné přídatné látky, ale také povolování geneticky modifikovaných potravin nebo tak zvaných nových potravin, rozhodovalo  za zavřenými dveřmi. Veřejnost bude moci nad rámec současného přístupu k informacím na vyžádání těžit také z povinného a systematického zveřejňování ze strany Evropské agentury pro bezpečnost potravin (EFSA). Náš současný autorizační systém je založen na povinnosti žadatele prokázat nezávadnost svého produktu. To však v minulosti mohlo vést k tomu, že si některé firmy mohly kupovat příznivé studie, nebo naopak zatajovat nepříznivé výsledky. Těmto praktikám jsme  zabránili tím, že poskytneme nezávislým vědcům a veřejnosti včasný přístup ke kompletním informacím.

Zpráva i obrovský společenský význam, protože výrazně posílí bezpečnost potravin na evropském trhu. Revize řeší celý proces povolování a kontroly před vstupem jakýchkoli látek do procesu produkce potravin. Firmy již nebudou moci zatajovat nepohodlné studie nebo si kupovat příznivé výsledky, což se v některých případech prokazatelně dělo.

Známý případ týkající se herbicidní látky glyfosátu při soudním projednávání odhalil praktiky, které nechceme nadále tolerovat. Zavádí se také častější kontroly laboratoří a jiných výzkumných institucí, kde si průmysl zadává studie. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) bude mít konečně povinnost aktivně zveřejňovat podpůrné údaje a informace týkající se žádostí o povolení, které budou veřejně dostupné. Díky tomu dojde ke zvýšení kontroly ze strany veřejnosti i nezávislých vědců. V rámci autorizačního procesu budou probíhat konzultace s třetími stranami, aby se zjistilo, zda nejsou k dispozici další informace, takže se bude vycházet z nejnovějších vědeckých poznatků.

Do úvodních prohlášení se mi navíc podařilo prosadit, že by orgány veřejné moci měly informovat o případech záměrného porušení unijních předpisů spáchaných podvodnými nebo klamnými praktikami, které by mohly představovat riziko pro zdraví lidí i zvířat, a že by měly ukázat na dotčené výrobky. Myslím, že jsme při vyjednávání jasně ukázali, že se sociální demokracie přiklání na stranu veřejného zdraví, a že v rámci politické rodiny Socialistů a demokratů jsme v Evropském parlamentu slyšet.

FacebookTwitter
Previous article Čína ukazuje, že Evropský král je nahý
Next article Věda a výzkum dostaly od Evropské unii zelenou
Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc (ČSSD) je místopředsedou Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin v Evropském parlamentu. Je rovněž koordinátorem evropských sociálních demokratů ve speciálním Výboru pro pesticidy, který byl na jeho popud ustanoven. Poc v roce 2015 zablokoval návrh schválení glyfosátu na dalších 15 let a v roce 2017 prosadil rezoluci Evropského parlamentu, která požaduje ukončení používání této látky do roku 2022. Aktuálně Evropský parlament přijal jeho zprávu o schválení přípravků na ochranu rostlin v EU, kde poukázal na velké problémy, se kterými se celý systém potýká.