Čtvrtek, 24. června, 2021

15. květen – Den českých podnikatelů a živnostníků

0
15. květen – Den českých podnikatelů a živnostníků
Předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek. Foto: Podnikatelské odbory

Datum 15. května nebyl jako Den českých podnikatelů a živnostníků zvolen náhodou. Toho dne, přesně před 130 lety (1891), navzdory překážkám, které tehdejší mocenská garnitura přichystala, byla zahájena Jubilejní zemská výstava. Historický milník. První samostatné vystoupení českých podnikatelů na veřejnosti. Přehlídka rozvoje a vyspělosti všech odvětví českého hospodářství i důkaz nezdolnosti českého podnikání. Hrdá oslava šikovnosti a práce českých živnostníků a podnikatelů.

Podnikání je práce, která přináší svobodu
Každý živnostník a podnikatel sám rozhoduje o tom, jakou činnost chce dělat, jakým způsobem ji bude vykonávat a v jakém čase a místě ji bude realizovat.

Podnikání je práce, která vyžaduje vytrvalost
Každý živnostník a podnikatel ví, že záměr a vize nestačí. Podnikání není náhodná, či občasná činnost. Důležitá je kvalita a největší devizou je spokojený zákazník (či klient), který se opakovaně vrací.

Podnikání je práce, která zvyšuje kvalitu
Každý živnostník a podnikatel ví, že produkt, výrobek či služba musí být lepší, nebo rychlejší, než má konkurence. Úspěch na volném trhu prostě závisí i na tom, že je nabídnuto něco navíc.

Podnikání je práce, která znamená odpovědnost
Každý živnostník a podnikatel se pod svou práci (či služby) podepisuje svým vlastním jménem. Důležitý je nejen výsledek, ale i prostředky a cesty, které k jeho dosažení vedou.

Podnikání je práce, která vytváří hodnoty
Cílem všech živnostníků a podnikatelů je dosažení zisku. Díky němu živí nejen sebe, své rodiny a své zaměstnance. Z jejich výdělků je financován rozvoj a prosperita celé země.

Podnikání je práce, která značí odvahu
Na každého živnostníka a podnikatele je vyvíjen tlak ze strany kontrol a úřadů, protože musí dodržovat téměř dva tisíce zákonů a vyhlášek. Navzdory vládě, která je veřejně označuje za podezřelé podvodníky a zloděje, jsou to stovky tisíc živnostníků a podnikatelů, kteří jsou motorem naší ekonomiky.

Historie v rámci Jubilejní zemské výstavy připomíná jen některá jména. Kolben, Daněk, Škoda, Křižík, Ringhoffer… Neprávem. Na Jubilejní zemské výstavě představilo své výrobky, produkty a služby téměř 9 000 dalších podnikatelů. Bez jejich účasti by tehdejší výstava nebyla možná. Symbolicky právě na ně a jejich práci navazuje celá řada současných živnostníků a podnikatelů. A to přes veškeré ústrky, které jim současná vládní garnitura naděluje. Právě jim a jejich práci chceme vzdát hold. Proto je 15. květen – Den českých podnikatelů a živnostníků – jejich svátek. Chceme, pokud možno společně, vyvíjet tlak na Parlament, abychom dosáhli uznání tohoto svátku za významný den ČR.

P. S. Podnikatelské odbory chtěly 15. května uspořádat (vše bylo připraveno) několik větších akcí. Z mnoha různých příčin jejich konání nebylo možné. Lze si jen velmi obtížně představit, že by si někdo ze současné vládní garnitury na Den českých podnikatelů a živnostníků vzpomenul. Pojďme jim připomenout, že tady jsme. Třeba tím, že v našich provozovnách, obchodech, krámcích vyvěsíme českou vlajku. Co vy na to?

Za Podnikatelské odbory
Radomil Bábek
předseda výboru

FacebookTwitter