Pondělí, 4. července, 2022

Bezplatné kurzy pro mladé řidiče: na polygonu i v ostrém provozu po celé republice

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Start driving. Tak se jmenují bezplatné kurzy pro začínající řidiče, které se uskuteční na 60 místech po celé České republice. Rizikové situace na polygonu, dopravně psychologický seminář nebo přednášky dopravních policistů jsou určeny nejen pro mladé, ale i jejich rodiče. Podmínkou je vlastní automobil.

Celkem se letos po celé České republice uskuteční 66 kurzů, které jsou pro účastníky zdarma. Projektu se mohou účastnit mladí řidiči od 18 do 24 let.
Hlavními částmi kurzu jsou výcvik ve zdokonalení řidičských dovedností ve skutečném silničním provozu, zvládání rizikových situací na polygonu nebo přednáška dopravního policisty. Nedílnou součástí je i dopravně psychologický seminář. V tomto roce je navíc projekt zaměřen také na zapojení rodičů.

„Start Driving zhmotňuje nový systém přípravy řidičů. Tedy, aby se mladým začínajícím řidičům dostálo co nejvíce znalostí, dovedností a zkušeností v prvních fázích jejich řidičského života, aby jejich jízda nebyla metodou pokusů a omylů, které často končí tragicky. Zájem o kurzy nám dává pozitivní signály o tom, že veřejnost efektivnější přípravné či následné vzdělávání začínajících řidičů vnímá jako potřebnou záležitost,“ říká Aleš Horčička, předseda Asociace autoškol ČR.

Více praxe a reálných situací

Záměr projektu vychází z toho, že současný systém výuky v autoškolách je zaměřený hlavně na předávání znalostí právních norem a zvládání základních dovedností.

To už ale neodpovídá moderním trendům, protože takový přístup dostatečně nezohledňuje nevyzrálost mladých řidičů, jejich schopnost předvídat rizika a volit strategii jízdy odpovídající jejich dovednostem. Právě to jsou oblasti, na které cílí obsah programu Start Driving.

„Hlavní myšlenkou, kterou budou lektoři frekventantům kurzů předávat, jsou poznatky, že je lepší se do krizové situace v provozu vůbec nedostat. Kurzy jim také napomohou uvědomit si řidičské limity jich samotných i jejich automobilů,“ uvádí Roman Budský z Platformy VIZE 0, která usiluje o větší bezpečnost na silnicích.

Zavedení těchto modelů v zahraničí, například v Rakousku, má prokazatelné výsledky. Z dotazníkových průzkumů asociace vyplývá, že 58 procent absolventů by uvítalo oficiální spolujízdy s jejich rodiči.

Účastníci si v části bezpečné jízdy na polygonu vyzkoušejí řešení nestandardních situací. Součástí programu jsou také jízdy v provozu s důrazem na rozpoznávání rizik, které mohou během cesty za různých okolností nastat.

Součástí projektu je také 12 kurzů pro učitele autoškol a zkušební komisaře, kteří pak budou ovlivňovat během výcviku v autoškole desetitisíce nových řidičů.

Projektu Start Driving dal záštitu ministr dopravy Martin Kupka. Kromě Asociace autoškol ČR a Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů se do něj zapojila Asociace dopravních psychologů ČR, Platforma VIZE 0, Policie ČR nebo BESIP.

Jana Bartošová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter