Neděle, 17. října, 2021

Bezpečná turistická destinace: Česká republika získala známku Safe Travels Stamp

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

O známku, kterou uděluje Světová rada cestovního ruchu World Tourism & Travel Council (WTTC), požádala národní centrála cestovního ruchu CzechTourism. Ta na základě podkladů od Hospodářské komory, oborových asociací a ministerstva zdravotnictví vypracovala soubor preventivních bezpečnostních a hygienických doporučení pro jednotlivá odvětví cestovního ruchu, závazných pro získání známky Safe Travels.

Podnikatelé a asociace v cestovním ruchu mohou o udělení známky Safe Travels žádat od 1. října 2021 prostřednictvím registračního formuláře, který je dostupný na stránkách agentury Czech Tourism. Naleznou zde nejen doporučení, ale i zásady, pravidla a podmínky používání známky Safe Travels pro jednotlivá odvětví, tedy například pro maloobchodní prodejny, hotely, restaurace, sauny, koupaliště, golfové areály, kina či lanové dráhy.

Systém samoregulace

Samotné udělení i užívání známky Safe Travels je zdarma. Dodržování závazných zdravotních a hygienických norem v provozech a podnicích bude formou mystery shoppingu provádět externí dodavatel.

„Známka Safe Travels Stamp je podobně jako iniciativa Otevřeno napořád založena na systému samoregulace. Oba naše projekty pomůžou nejen k tomu, aby zůstalo otevřeno napořád, ale i přilákání zahraničních turistů. Když se dnes podíváte na rezervační portály, vidíte, že některé hotely mají již do svých profilů vloženou známku Safe Travels. Věřím proto, že získání známky bude pro české podnikatele důležitá konkurenční výhoda,“ říká ředitel agentury CzechTourism Jan Herget.

Standardizované normy bezpečného cestování

Safe Travels Stamp je oceněním pro destinace a společnosti po celém světě, které přijaly globální standardizované doporučení SafeTravels v oblasti zdraví a hygieny. Tato známka pomůže cestovatelům rozpoznat země a společnosti po celém světě, které tyto celosvětově standardizované normy „bezpečného cestování“ implementovaly. 

Světová rada cestovního ruchu, která známku uděluje, je celosvětovou autoritou v oblasti ekonomického a sociálního přínosu cestovního ruchu. WTTC podporuje udržitelný růst odvětví cestovního ruchu, spolupracuje s vládami a mezinárodními institucemi na vytváření pracovních míst, podpoře exportu a prosperitě. Členy Rady jsou předsedové, prezidenti a generální ředitelé předních světových soukromých podniků cestovního ruchu.

„Věřím, že statut bezpečné turistické destinace, kterým se Česko i české podniky splňující standardy Safe Travels budou prezentovat v zahraničí, přivede do České republiky další zahraniční turisty,“ říká Klára Dostálová ministryně pro místní rozvoj. 

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter