Neděle, 28. listopadu, 2021

Bauhaus inspiruje i po letech. Komise zahajuje projekt pojmenovaný po slavném uměleckém směru

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Komise dnes zahájila fázi návrhu evropské iniciativy „nový evropský Bauhaus“, kterou předsedkyně Ursula von der Leyenová oznámila ve svém projevu o stavu Unie v roce 2020. Nový evropský Bauhaus je environmentální, hospodářský a kulturní projekt, který se v rámci dosahování cílů Zelené dohody pro Evropu zaměřuje na propojení designu, udržitelnosti, přístupnosti, dostupnosti a investic.

Hlavními hodnotami nového evropského Bauhausu, jehož návrh byl dnes zahájen, jsou udržitelnost, estetika a inkluzivnost. Cílem této první fáze je vytvořit během participativního procesu koncepci tím, že se budou zkoumat nápady, zjišťovat nejnaléhavější společné potřeby a problémy a rovněž se propojí zainteresované strany. V jejím rámci zahájí Komise na jaře první ročník soutěže o cenu nového evropského Bauhausu.

Dále budou na podzim tohoto roku zveřejněny výzvy k předkládání návrhů, jejichž cílem bude představit myšlenky nového evropského Bauhausu alespoň na pěti místech v členských státech EU. K tomu budou využity finanční prostředky EU na vnitrostátní a regionální úrovni.

Cíle nového evropského Bauhasu

  • Cílem jsou nové domy pro novou dobu
  • Jde o propojení designu, udržitelnosti, vědy, technologie, kultury a dostupnosti
  • Vyzývá ke sdílení příkladů existujících inspirativních projektů
  • Na jaře zahájí první ročník soutěže o cenu Evropského Bauhausu
  • Na podzim zveřejní výzvy na překládání nových návrhů
  • V další fázi bude vytvořeno 5 pilotních projektů v EU

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „Nový evropský Bauhaus je projektem naděje na lepší společný život po pandemii. Jde o sladění udržitelnosti se stylem, o přiblížení myšlenek Zelené dohody občanům a promítnutí těchto myšlenek do jejich životů. Aby byl nový evropský Bauhaus úspěšný, potřebujeme všechny kreativní lidi – designéry, umělce, vědce, architekty i občany.“

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová v této souvislosti uvedla: „Novým evropským Bauhausem, v němž se spojí udržitelnost s estetickou stránkou, usilujeme o vytvoření inovativního rámce na podporu, usnadnění a urychlení ekologické transformace. Vytvořením mostu mezi světem umění a kultury na jedné straně a světem vědy a techniky na straně druhé zajistíme, že se zapojí celá veřejnost: umělci, studenti, architekti, inženýři, akademická obec i inovátoři. To odstartuje systémovou změnu.“

Komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreirová k tomu dodala: „Nový evropský Bauhaus se zabývá tím, jak společně žijeme, našimi hodnotami, společnými prostory pro práci a volný čas, společně sdílenými i soukromými zkušenostmi. Jedná se o projekt pro všechny regiony a území v Evropě. Podporuje cenově dostupná řešení, a měl by tudíž přispět k sociální soudržnosti a k řešení problémů s bydlením. Chceme-li skutečně změnit svět kolem nás – aby byl náš společný život krásnější a udržitelnější, musíme se zamyslet nad tím, jak by nám mohl nový evropský Bauhaus pomoci přejít od nových nápadů k jejich realizaci na konkrétních místech. V celé Komisi se proto zabýváme otázkou, jak nejlépe využít naše prostředky k zahájení první řady konkrétních opatření v rámci nového evropského Bauhausu.“

Nový Bauhaus boří hranice

Nový evropský Bauhaus je kreativní iniciativa, která boří hranice mezi vědou a technologií, uměním, kulturou a sociálním začleňováním, a umožňuje tak designu nalézat řešení každodenních problémů.

Na specializovaných internetových stránkách, které byly dnes spuštěny, mohou umělci, designéři, inženýři, vědci, podnikatelé, architekti, studenti i zainteresovaná veřejnost sdílet příklady inspirativních řešení vhodných pro nový evropský Bauhaus, své představy o tom, jak by měl být koncipován a jak by se měl dále vyvíjet, stejně tak jako i své obavy a problémy.

Jedná se o začátek inovativního procesu společného navrhování. Organizace, které se chtějí v rámci tohoto procesu více angažovat, mohou reagovat na výzvu na internetových stránkách a stát se „partnery nového evropského Bauhausu“.

V nadcházejících měsících udělí Komise ceny za již existující příklady, které představují integraci klíčových hodnot této iniciativy a které mohou být inspirací k diskusi o místech, kde žijeme, a o jejich přeměně.

V další fázi iniciativy, tj. ve fázi realizace, bude vytvořeno pět pilotních projektů, jejichž cílem bude společně navrhnout nová řešení, která budou nejenom udržitelná a inkluzivní, ale zároveň i estetická. Cílem třetí fáze – „šíření výsledků“ – bude prostřednictvím nových projektů, vytváření sítí a sdílení poznatků šířit myšlenky a koncepci nového evropského Bauhausu po celé Evropě i za jejími hranicemi.

-red-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter