Úterý, 17. května, 2022

Baterie jako zátěž pro životní prostředí? EU chystá pravidla pro jejich výrobu a recyklaci

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Evropská unie připravuje nařízení o bateriích, jeho cílem je zvýšit jejich udržitelnost z hlediska životního prostředí. Regulovat má celý cyklus od výroby až po recyklaci. Finální znění návrhu má být k dispozici v druhé polovině roku, tedy během předsednictví České republiky v Radě EU.

Cílem nařízení je zajistit, aby baterie uvedenéna unijní trh byly udržitelné a bezpečné po celý svůj životní cyklus. Procesy recyklace by měly nabízet přiměřenou rovnováhu mezi cenovou dostupností, energetickou účinností, šetrností k životnímu prostředí a bezpečností. Návrh nového nařízení obecně podporuje znovupoužití elektrických článků a baterií a vzniká v souladu s Akčním plánem Komise pro oběhové hospodářství.

V současné době probíhá připomínkování tohoto evropského nařízení, které má za Českou republiku na starosti ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU. Konzultací se účastní asociace AKU-BAT CZ spolu s dalšími oborovými organizacemi.

„Nařízení významně zvýší udržitelnost celého životního cyklu baterií na území EU, tedy od snížení uhlíkové stopy při výrobě baterií, přes stanovení obsahu recyklovatelného materiálu až po druhotné využití a následnou recyklaci,“ uvedl výkonný ředitel AKU-BAT CZ Jan Fousek.

Výkonný ředitel asociace AKU-BAT CZ Jan Fousek. Foto: AKU-BAT CZ

Všechny baterie použité v EU budou muset obsahovat prohlášení o uhlíkové stopě, a to již pravděpodobně od roku 2024. O dva roky později by již měly být vybavené štítkem, zařazujícím danou baterii do třídy dle uhlíkové stopy. Od roku 2027 se také bude muset uvádět obsah recyklovaného materiálu. Týká se to bude kovů používaných v bateriích – kobaltu, olova, lithia či niklu.

Důraz na udržitelnost celého životního cyklu baterií potvrzují i další části nařízení: požadavky na výkonnost a trvanlivost baterií, na nakládání s bateriemi na konci životnosti, rozšířená odpovědnost výrobce, sběr a přeprava odpadních baterií, jejich zpracování a recyklace, požadavky na další využití.

Významnou úlohu tak bude hrát i „druhý život baterie“, kdy budou vysloužilé baterie z elektromobilů po poklesu své kapacity na 70 až 80 procent ještě několik let využívány ve stacionárních úložištích energie. „Toto řešení nejen pro ČR představily jako první u nás společnosti z řad členů asociace AKU-BAT CZ, rádi proto zájemcům poskytneme další informace,“ dodává Jan Fousek.

Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ sdružuje nejvýznamnější subjekty aktivní v oblasti ukládání energie, flexibility a elektromobility. Mezi jeho členy patří ČEZ, Solar Global, Alza.cz, Decci, Siemens, Solartec, Jufa, C-Energy Planá, Komerční banka, Nano Energies i další firmy působící v oboru moderní energetiky. Pozici výkonného ředitele AKU-BAT CZ zastává Jan Fousek.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter