Středa, 25. května, 2022

Arca Capital CEE: tajemný fond bez výsledků i bez funkčního představenstva

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Investoři, kteří vložili peníze do fondu kvalifikovaných investorů Arca Capital CEE, zřejmě nemají klidné spaní. Nevědí třeba to, jakou má jejich vklad v současnosti hodnotu. Fond napojený na slovenského finančníka Pavola Krúpu totiž nezveřejnil výsledky za první pololetí ani za minulý rok. Nemá ani řádně fungující představenstvo.

Místo pololetní zprávy se letos akcionářům fondu dostala do rukou jen stručná zpráva následujícího znění: administrátorem vyhotovená pololetní zpráva Fondu k 30.6.2021 nemohla být schválena představenstvem Fondu, a to z důvodu neusnášeníschopnosti představenstva Fondu. „Z pozice předsedy dozorčí rady jsem inicioval včasné vyhotovení účetní závěrky. Na ní chyběl podpis druhého člena představenstva Petera Janigy,“ reagoval na dotaz Ekonomického deníku Pavol Krúpa.

Stejný problém se objevil již na jaře, kdy fond Arca Capital CEE nezveřejnil výroční zprávu za rok 2020. Nestalo se tak kvůli nesouhlasu auditorů s oceněním portfolia fondu, které podle názoru auditorů nevyjadřovalo reálnou hodnotu aktiv. Navíc tu byl opět problém s představenstvem – pouze jeden ze dvou členů byl ochoten účetní závěrku podepsat.

Pavol Krúpa. Foto: Arca Capital

Letos se konalo několik valných hromad per rollam, na kterých se hlasovalo o vstupu fondu do likvidace. Žádné konkrétní rozhodnutí však potřebná většina neschválila. „Všechny relevantní informace jsou na webových stránkách fondu a další informace, které mají charakter vnitřních nebo insider informací, Vám nemůžu sdělil. Fond je licencovaný subjekt, obchodovaný na trhu Burzy cenných papírů Praha. Další otázky prosím směřujte na představenstvo, administrátora Amistu nebo depozitáře UniCredit Bank,“ uvedl dále Pavol Krúpa.

Posledním zdrojem informací o finanční situaci fondu tak zůstává pololetní zpráva z roku 2020. Tehdy měl fond vlastní kapitál ve výši 866,5 milionu korun, ztráta v pololetí dosáhla 34 milionů korun. Fond vlastnil 36 procent akcií OH Investments Holdingu (bývalý vlastník firem Ondrášovka a Korunní, které loni prodal Kofole) a 60 procent v realitní firmě LPM Development. Hlavním zdrojem potíží je provázanost s krachující finanční skupinou Arca Capital, které fond půjčoval peníze.

Na druhou stranu se firmy spjaté s Arca Capital objevují mezi akcionáři fondu Arca Capital CEE. V polovině loňského roku zde v součtu vlastnily 48,7 procenta akcií, zbytek byl v držení ostatních investorů. O bankrotu mateřské skupiny Arca Investments informoval Ekonomický deník například zde a zde.

David Tramba

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter