Středa, 25. května, 2022

Antimonopolní úřad uspěl u Nejvyššího správního soudu se svým šetřením u FORTUNA GAME

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uspěl v závěru loňského roku v několika dalších případech před správními soudy při obhajobě svých rozhodnutí a úkonů. Za zásadní považuje úřad zejména rozsudek Nejvyššího správního soudu, týkající se žaloby společnosti FORTUNA GAME a.s., na údajnou nezákonnost místního šetření provedeného Úřadem v prostorách této společnosti.

Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti Úřadu a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně z 3. 10. 2019, podle kterého se ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jednalo o nezákonný zásah z důvodu neexistence důvodného podezření o narušení hospodářské soutěže.

Krajský soud v Brně dokonce uvedl, že úřad uskutečnil místní šetření na základě informací obsažených v podnětu společnosti SAZKA a.s., přičemž si tyto informace dostatečně neprověřil a stal se tak nástrojem konkurenčního boje.

Jenže Nejvyšší správní soud závěry krajského soudu jednoznačně odmítl s tím, že úřad musí mít před provedením místního šetření důvodné podezření, avšak nikoliv jistotu o spáchání protisoutěžního jednání.

„Požadavek na provádění extenzivního prověřování a de facto dokazování před provedením samotného místního šetření by vedl k tomu, že by institut místního šetření byl již v zásadě nadbytečný,“ uvedl kasační soud.

Správní soud se neztotožnil ani s hodnocením krajské instance v otázce podkladů, na jejichž základě bylo místní šetření uskutečněno.

Krajský soud Brno nevzal v potaz existenci dalšího podnětu a rovněž článků z tisku, které měl úřad k dispozici a jež vedle podnětu SAZKY potvrzovaly podezření na možné protisoutěžní jednání.

Podobně jako v nedávném rozsudku týkajícím se místního šetření v Dopravní společnosti Ústeckého kraje Nejvyšší správní soud potvrdil, že podněty od konkurentů jsou při veřejnoprávním prosazování ochrany hospodářské soutěže běžné a nelze dovozovat, že by nemohly Úřadu relevantně a věrohodně poskytnout určitou vstupní informaci o možném protisoutěžním jednání.

Od jara roku 2019 neuspěla před Nejvyšším správním soudem žádná žaloba proti místnímu šetření prováděnému úřadem, podotkl mluvčí Martin Švanda.

„Tyto výsledky jasně ukazují, že Úřad při své investigativní činnosti postupuje v souladu se zásadou přiměřenosti a respektuje práva účastníků řízení na obhajobu a na ochranu soukromí. Po aprobaci postupu v místních šetřeních ze strany soudů hodlá úřad tohoto institutu v budoucnu ještě aktivněji využívat k odhalování protisoutěžního jednání,“ uzavřel Švanda.

(ede)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter