Středa, 25. května, 2022

Antimonopolní úřad uložil znovu pokuty za IT kartel v Olomouci. Dosahují téměř 80 milionů korun

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže opětovně uložil pokuty účastníkům tzv. olomouckého IT kartelu, když předchozí rozhodnutí zrušil v části o pokutě v rámci rozkladového řízení předseda úřadu Petr Mlsna. Novým rozhodnutím byly šesti účastníkům kartelu uloženy pokuty v souhrnné výši 79 202 000 korun. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Podle původního prvostupňového rozhodnutí úřadu z prosince 2020 se společnosti AUTOCONT (jako nástupnická společnost společnosti AutoCont CZ), TESCO SW, ICZ, MERIT GROUP, A-Scan, Asseco Central Europe a FPO dopustily porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže tím, že si prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací rozdělily plnění veřejné zakázky „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji“, kterou v roce 2012 zadával Olomoucký kraj.

Členové kartelu se také podle úřadu nezákonným způsobem podíleli na tvorbě zadání předmětné zakázky.

Cílem zakázané dohody bylo ovlivnit výsledek zadávacího řízení tak, aby nabídka, na jejímž plnění se budou všichni účastníci řízení podílet, byla vítězná. Svůj plán následně realizovali tím způsobem, že dne 30. 4. 2012 byly podány dvě sladěné nabídky, a to výhodnější nabídka společnosti AutoCont CZ a.s., ve které byli ostatní účastníci řízení jako subdodavatelé, a krycí nabídka společnosti ICZ a.s.

V rámci řízení o rozkladu pak předseda Petr Mlsna v srpnu 2021 potvrdil, že mezi účastníky řízení došlo k protisoutěžnímu jednání, avšak zrušil část rozhodnutí týkající se uložených pokut (s výjimkou pokuty pro společnost A-Scan s.r.o. ve výši 232.000,- Kč) s tím, že jejich výpočet má být lépe odůvodněn. Úřad tedy novým rozhodnutím pokuty opětovně stanovil, a to v následující výši:

ICZ, a. s. – 26 867 000 korun

MERIT GROUP, a. s. – 20 154 000 korun

Asseco Central Europe, a. s. – 13 500 000 korun

AUTOCONT, a. s. – 11 422 000 korun

TESCO SW, a. s. – 6 854 000 korun

FPO, s. r. o. – 405 000 korun

(nik)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter